KEMISKINAN, PADANG PERMAINAN YANG RATA & KESAMARATAAN

(Siri 2 suntingan sedutan ucapan saya pada 31 Mac 2009 lalu is specially dedicated untuk pembaca blog saya yang budiman seperti u, h, umnoisshit, achai, melayu bersyukur dan pmnac serta yang sepemikiran dengan mereka. Terima kasih di atas sambutan / ulasan yang diberikan untuk kita kongsi dan manfaatkan bersama)

Kesamarataan

1. Dalam Siri 1 saya telah menekankan tentang betapa kritikalnya perpaduan kaum bagi kelangsungan negara kita, Malaysia. 1Malaysia yang bersemangat dan bernafaskan perpaduan itu amat sesuai sekali dinobatkan sebagai Dasar Induk Negara.

2. Salah satu pra syarat untuk mewujudkan perpaduan ialah memastikan adanya the critical success factors (CSF). Untuk memastikan ia lebih mudah dicapai, maka CSFnya ialah kesamarataan. Terdapat aspirasi rakyat sekarang yang mahukan kesamarataan.

3. Mungkin kefahaman berbeza-beza tentang apa itu sama rata? Akan tetapi hendak mudah, kalau Tuan Yang di-Pertua ada seorang isteri, saya juga dapat seorang isteri. Jadi satu untuk aku, satu untuk engkau, dua untuk aku, dua untuk Datuk Abdul Rahman macam dalam cerita Nujum Pak Belalang. Kalau inilah yang dimaksudkan maka semua 28 juta penduduk di Malaysia ini akan dapat agihan dan faedah tersebut. Di kalangan 28 juta ini, 67% rakyat, ya bukan penduduk, saya cakap rakyat. 67% atau to be exact 66.6% adalah Melayu, 25% Cina dan 7% adalah India.

4. Ini bermakna, dalam konteks 100, maka kita hendaklah agihkan, supaya adil, berdasarkan komposisi ras ini iaitu 67 dibahagi kepada Melayu, 25 kepada Cina dan tujuh kepada India dan inilah yang telah pun diminta oleh orang India, betul?

5. Inilah yang menjadi aspirasi rakyat. Jadi saya rasa benda ini sudah dibuat dan cuma perlu ditegaskan sahaja dan dia mesti dipahatkan di dalam dasar induk ini. Kini ia mestilah menjadi salah satu prinsip dalam dasar induk yang berteraskan perpaduan tadi.

Sama rata padang permainan

6. Untuk menjayakan pula kesamarataan itu salah satu pra syaratnya ialah padang permainan mestilah sama rata, the level playing field. Itu adalah salah satu pra syarat CSF untuk menjayakan kesamarataan. Kita tidak boleh sama rata dahulu sebelum padang itu rata terlebih dahulu. Kita kena duduk dahulu sebelum berlunjur. Yang demikian, dengan duduk dahulu sebelum berlunjur, bermaksud meratakan dahulu padang permainan.

7. Katakanlah dengan mudah, seorang memandu kereta 30 kilometer sejam dan seorang lagi memandu 100 kilometer sejam keretanya. Kita bukan mahukan yang memandu 100 kilometer sejam itu memperlahankan keretanya. Kita mahu bantu yang memandu kereta 30 kilometer sejam itu supaya lebih laju lagi.

8. Ini memerlukan langkah yang drastik dan dia memerlukan apa yang dipanggil, mudah cakap mungkin susah buat, BOS atau the blue ocean strategy. Ia bermakna kumpulan yang tertinggal ini, tanpa mengira kaum, kita mesti membina daya upaya mereka, kita bina kompetensi mereka, kita bina kemahirannya dan kita mesti asuh keusahawanannya.

9. Justeru, selaras dengan dasar perpaduan tadi, kita mesti ada affirmative policy, yang mana kita mestilah membantu yang lemah dan miskin itu tanpa mengira kaum. Maksudnya kita bukan menjadi Robin Hood. Bukan satu lesen untuk menjadi Robin Hood; mencuri harta orang kaya dan memberikan kepada yang miskin.

10. Kita harus dengar apa yang Reagan cakap; saya ulang sekali lagi, “Kita tidak perlu membunuh orang kaya untuk menolong orang miskin”. Ini bermakna semangat Dasar Ekonomi Baru yang terpahat di bawah Teras 3, Misi Nasional itu hendaklah diteruskan sehingga kita mencapai padang permainan yang sama rata.

11. Sesungguhnya, walaupun dicemuh, kita kena akui bahawa Dasar Ekonomi Baru ini telah dapat mengurangkan kemiskinan dengan ketara dan diakui oleh World Bank atau Bank Dunia. Daripada 49.3% pada tahun 1970 telah dapat diturunkan kepada 3.6% pada tahun 2007 dan Dasar Ekonomi Baru tidak pula menyekat pertumbuhan ekonomi serta kebanjiran FDI.

12. Setiap satu dekad sejak 1970, kadar pertumbuhan ekonomi tidak pernah, secara purata, bawah lima peratus dan ada single year, tahun yang bersendirian, mencapai 9% dan mencecah 10%. So, kita tidak boleh gunakan alasan Dasar Ekonomi Baru boleh menyekat daya saing, boleh membantutkan pertumbuhan ekonomi dan menghalang kemasukan FDI, seperti yang pernah di argue oleh setengah pihak.

Basmi kemiskinan / ketidakseimbangan

13. Pendapatan semua kaum juga meningkat. Jadi di sini, the next move, langkah seterusnya, kita mesti menghapuskan kemiskinan dan merapatkan jurang ketidakseimbangan. Sekali lagi kita harus akui bahawa kerajaan berjaya dan kita harus puji kejayaan tersebut.

14. Tadi saya katakan bahawa kadar kemiskinan telah jatuh dengan ketaranya daripada 49.3% pada tahun 1970 kepada 3.6% pada tahun 2007. Bagi tempoh 1995 – 2007, pendapatan juga bertambah; pendapatan orang Melayu melonjak 97%, pendapatan orang Cina meningkat 68% manakala pendapatan orang India melompat 78%.

15. Kalau kita lihat daripada kenaikan peratus ini, ia menunjukkan bahawa DEB amat tepat dari segi dasar dan pelaksanaannya. Sebabnya, orang yang miskin, peratus kenaikan mereka lebih pantas daripada yang kaya – 97% orang Melayu dan 78% orang India. Namun yang paling kaya, kaum Cina, pendapatan mereka tidak ditarik, diruntun ke belakang. Pendapatan mereka juga meningkat pada kadar yang cukup baik iaitu 68%. Ia bermakna, apabila orang yang kaya ini terus ke depan tetapi oleh kerana speed orang yang miskin itu lebih pantas maka jurang tersebut akan menjadi lebih rapat lagi.

Akui kenyataan

16. Namun begitu, dengan izin, we have to bite the bullets. Kita mesti menerima dan mengakui kenyataan. Apa kenyataannya? Kenyataannya ialah kadar kemiskinan orang Melayu dua kali ganda lebih tinggi daripada kadar kemiskinan orang India pada tahun 2007. Kadar kemiskinan orang Melayu lapan kali ganda lebih tinggi daripada kadar kemiskinan orang Cina. Bilangan isi rumah orang Melayu yang miskin 21 kali ganda lebih ramai daripada bilangan isi rumah miskin orang Cina. Bilangan isi rumah orang miskin Melayu 15 kali ganda lebih tinggi daripada bilangan isi rumah miskin orang India.

17. Ini adalah realitinya. Jadi kemiskinan ini mestilah dihapuskan dahulu. Kalau tidak, kesamarataan tidak akan dicapai. Lebih-lebih lagi pendapatan isi rumah orang Melayu adalah 65% lebih rendah daripada pendapatan isi rumah orang Cina. Bermakna kalau pendapatan isi rumah orang Cina RM100, pendapatan isi rumah orang Melayu hanyalah RM65 sebulan. Pendapatan orang Melayu juga tertinggal di belakang orang India; hanyalah 83% daripada pendapatan kaum tersebut.

Ekuiti & Aset

banglo

18. Begitu juga ketidakseimbangan ekuiti dan pemilikan aset. Bukan sahaja orang Melayu tetapi juga orang India.

19. Orang Melayu memiliki ekuiti sebanyak 19.4% manakala orang India hanyalah 1.1% dan orang Cina, kawan kita, lebih bernasib baik tetapi kita tidak perlu iri hati, memiliki 42.4%. Manakala pemilikan aset orang Melayu pula hanyalah 15%, orang India 3.8% dan orang Cina 76.1%. Jadi, sekali lagi saya hendak katakan, kita tidak boleh iri hati dengan mana-mana kaum.

20. Seterusnya, saya tidak boleh cakap dan ia melanggar apa yang saya sarankan kalau saya cakap hanya untuk Bumiputera. Ekuiti orang India itu juga, yang masih rendah, harus juga diberikan perhatian.

Miskin tegar

rumah miskin

21. Selanjutnya, saya mohonlah pertolongan daripada kerajaan untuk miskin tegar yang hanyalah 38,400 isi rumah. Mengapalah kita hendak tunggu sehingga tahun 2010 untuk menghapuskannya.

22. Pada saya ia cukup mudah dibuat. Ini kerana ia sudah pun dibuat di Melaka. Cukup mudah kalau kita lihat secara pragmatis; 38,400 ini kita boleh bagikan kepada dua kumpulan. Economically productive dan economically not productive. Economically not productive ini masih lagi boleh melahirkan anak. Itu sebabnya saya katakan economically not productive; bukannya sexually not productive.

23. Mereka yang economically not productive ini biasanya terdiri daripada OKU dan juga terdiri daripada warga emas. Kalau mereka ini memang sudah tidak mampu bekerja kita bagikan sumbangan cash. Tidak ada pilihan; boleh diberikan melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat.

24. Apa yang susahnya? Tidak banyak, saya sudah kira; not much. Manakala baki yang economically productive itu kita carikan kerja dan bagi dia gaji. Jadi dia tidak malu untuk menerima bantuan secara percuma. Kaedah ini kita sudah buat di Melaka, termasuk membersihkan balai raya serta membersihkan masjid. Ia telah dibuat oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri dan kita atasi ini. Jadi saya tidak nampak mengapa perlu tunggu sehingga tahun 2010, termasuk hendak membantu orang miskin tegar di kalangan Orang Asli.

25. Satu lagi, kalau kita serius hendak membantu orang miskin, termasuk Orang Asli, ialah membina rumah untuk mereka. Kita akui memang kerajaan telah menyediakan peruntukan untuk membina 25 ribu buah rumah untuk orang miskin. Kita berterima kasih; tidak patut kita tidak menghargai apa yang dilakukan ini tetapi apa yang hendak saya tegaskan, 25 ribu ini, dalam konteks the bigger picture, ia hanyalah lebih kurang 12% daripada keseluruhan isi rumah miskin.

26. Ini yang hendak saya katakan nanti ialah sejauh mana kita menggubal dasar adalah betul-betul poor-centric atau poor-biased ataupun rich-biased. Ia akan dapat menjawab secara langsung atau tidak langsung rintihan Yang Berhormat En. Osman tadi. Saya sarankan, kita kenalah tingkatkan komitmen untuk membantu orang miskin di bidang perumahan ini dengan menambah 25 ribu ini yang hanya sekadar 12% itu. Apa hendak jadi dengan 88% lagi?

27. Soalan akan timbul di mana hendak cari wang. Saya setuju. Semua boleh rancang, semua boleh syor tetapi isunya implementability dan implementability itu, antara lain, yang menjadi kekangan adalah kewangan. Insya-Allah saya akan carikan lebih kurang RM1.6 billion daripada duit yang ada ini; cuma perlu direallocate sahaja. Saya harap saya akan dapat menunaikan tanggungjawab berkenaan.

28. Dalam pada itu, saya harap saya telah berjaya menunaikan tanggungjawab mengargue kes hak kesamarataan (equal rights) ini dari aspek logical step. Aspirasi kesamarataan tersebut boleh direalisasikan dengan terlebih dahulu (a) menghapuskan kemiskinan, (b) merapatkan jurang ketidakseimbangan dan diikuti oleh (c) usaha meratakan padang permainan. Setelah semua ini berjaya dicapai maka barulah semua rakyat gembira bercakap mengenai kesamarataan.

Advertisements
 1. #1 by good man on June 2, 2009 - 4:34 pm

  It is undeniable that malays are stupid, incapable and lazy. Why don’t they just humbly admit the facts and repent and learn from other races especially Chinese?

  What is the point to argue here and wasting time again?

  From the first onwards we were merely telling the truths. It wasn’t us who think that way but their own Badawi as well.

  All malays should go and read the newspaper, even Badawi is ashamed of maintaining the NEP after 34 years of implementing it and these malay baboons are still asking for it.

  Even Badawi wanted them to compete on a level playing field.

  So what does all these tell the world? It sends a very clear message that it is malays themselves who are incapable and lazy and they don’t even want to admit it and make a change!

  That is the biggest shame of all.

  Can’t you see, it is all back to square one. Year in, year out, some talk for half an hour, some one, some two. Some sing, many belt out their most recent released ‘pantun’.

  After all. Malays are good at that. Suggestions after suggestions, some good, some impossible to realize.

  But, do you see any of these materialised? Hardly. Why, why and why???

  Because the malays can never change. Never! Why?

  The leaders forgot it or were they simply didn’t want to address and admit that the actual disease is the malays and the remedy itself is also, the malays. They can never change. What is it about the malays?

  Firstly as you all know, they are a lazy species. Since the beginning of time they have been like that. Even the encyclopedia called them as lazy people. I think those British with their accent tried to call them ‘malas’, and if you put ‘y’ in, it becomes ‘malays’.

  Embracing Islam make them a worse lot. Now they have a license to kill anything that gets into their way.

  Malays are ungrateful lot. In reality, they just can’t live or open their minds for others. When Mahathir said that they are complacent, they put him in jail. When Mahathir encouraged them to learn English language, they got angry with him, saying it is a ‘bahasa penjajah’.

  When other races ‘maju’, they got angry with them too. That was why at the end of Mahathir his regime, he said this, “I have achieved greatness as a prime minister, but I only fail in one thing, changing the malays.”

  Well, nothing to be surprised about anyway since Mahathir is not really a malay, and I guess that was why the malays were angry with him.

  Drug abuse, hate, incest, liberal extremism (culture of miniskirts and gay marriages), murder, parochialism, racism, rape, religious fanaticism, snatch theft, spoilt bratty behavior, tribalism, wife abuse, child abuse, all that is associated with the malay race.

  To them, malay is the biggest impediment towards building a truly Malaysian nation, and should be chucked into the dustbins of history.

  A genetically flawed race cannot be fixed by politically. Nature will take its course and globalization will put them out to pasture.

  What have we got now?

  Brain drain, economic disparity getting wider, poor education system, racial segregation, widespread corruption, inefficiency and uncompetitive on the government departments and others.

  Sad. Sad. Sad. The question asked by many of my fellow Chinese is this – Why can’t you just tell the malay peoples to adopt Chinese culture which is superior?

  From research, this peninsular was part of the Siamese empire way before these malays from Indonesia invaded it.

  Still so thick skin, don’t want to go back to Indonesia!

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: