JURANG PENDAPATAN TAMBAH MELEBAR SELEPAS 2009!!!

1. Pendapatan isi rumah meningkat, kadar  kemiskinan menurun tetapi jurang pendapatan isi rumah di negara kita semakin melebar sejak 2009.

2. Lanskap ini adalah berdasarkan data dari Penyiasatan Isi Rumah (HIS) yang dilaksanakan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia. Silalah teliti Jadual dan Carta-carta di bawah.

3. Adakah ianya disebabkan oleh  falsafah & dasar (Model Baru Ekonomi/New Economic Model) atau program  (ETP & GTP) atau pelaksanaan yang silap / lemah atau disebabkan oleh ketiga-tiga parameters utama tersebut?

4. Jurang kekayaan  (pemilikan aset) lebih teruk lagi sepertimana yang dipaparkan oleh carta seterusnya.

5. Apakah yang patut kita sama-sama buat?

Screen Shot 2016-01-08 at 1.44.59 PM

Screen Shot 2016-01-08 at 1.45.06 PM

Screen Shot 2016-01-08 at 1.45.14 PM

Screen Shot 2016-01-08 at 1.45.21 PM

Screen Shot 2016-01-08 at 1.45.27 PM

Screen Shot 2016-01-08 at 1.45.33 PM

Screen Shot 2016-01-08 at 1.45.39 PM

carta8

,

  1. Akibat kegagalan Menteri Kewangan, belanjawan disemak semula | jebatmustdie

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: