RUU ANTI BERITA TIDAK BENAR 2018

1. Sebelum kita membahaskan RUU ini secara detail mahupun secara khusus, eloklah kita tanya dan jawab 5 soalan pokok ini terlebih dahulu:

Pertama, adakah kita rakyat Malaysia berhak mendapat maklumat dan berita yang benar dan tepat serta tidak pula bersedia terus menerus ditipu, dibohongi dan dihina dengan sajian berita palsu, misinformation and disinformation, dengan izin, yang mana akhirnya boleh membawa kepada kehancuran keamanan serta kemusnahan negara?

Jawapannya, pada hemat saya, tentulah rakyat Malaysia inginkan maklumat dan berita yang benar lagi tepat, tidak pula mahu ditipu dan dibohongi serta amat mementingkan keamanan dan kemakmuran (2K).

Kedua, dalam konteks 2 soalan dan jawapan ini, sudah adakah Akta yang mampu menjaga hak serta memelihara maruah dan martabat rakyat Malaysia dengan berkesan?

Jawapannya, belum ada.

Ketiga, adakah hak rakyat Malysia di bawah mana-mana undang-undang dan Perlembagaan Negara, khasnya Perkara 10 (1) (a) mengenai kebebasan bersuara dan mengeluarkan buah fikiran disekat atau terhakis oleh RUU ini?

Jawapnnya, TIDAK!

Keempat, adakah RUU ini ultra vires mana-mana peruntukan Perlembagaan Malaysia, khasnya Perkara 10 (1) (a) dan (2) (a)?

Jawapnnya, TIDAK!

Kelima, justeru bersandarkan 4 jawapan tadi, (a) adakah RUU ini Constitution compliant serta (b) adakah rakyat mahukan ianya digubal, dibentang, dibahas dan diluluskan oleh Dewan yang mulia ini agar RUU tersebut boleh menjadi Akta yang menjaga kepentingan rakyat, khasnya 2K itu?

Jawapnnya, YA! Justeru prakarsa Kerajaan BN ini adalah untuk bersiapsiaga mendepani masalah yang mungkin timbul demi menjaga keamanan negara selaras dengan nasihat President Gen. George Washington, “To be prepared for war is one of the most effective means of preserving peace”.

Inisiatif RUU yang bersifat preventif atau deterrent ini adalah untuk mempastikan tidak ada orang yang boleh menebuk atau membocorkan kapal Malaysia sepertimana yang boleh dipelajari dari Iman Bukhari yang menjelaskan keterangan yang cukup menarik mengenai sabda Rasulullah SAW berkaitan keamanan. Katanya: “Kehidupan sosial dan kemasyarakatan memerlukan pertahanan dan keamanan dan aspek itu umpama penumpang kapal (ka rukkab al-safinah). Sebahagian penumpang berada di tingkat atas, sebahagian berada di tengah dan sebahagian lagi di tingkat bawah. Apabila penumpang yang berada di tingkat bawah ingin mengambil air, mereka perlu naik ke atas dan melalui bahagian yang berada di atas mereka. Lalu terdapat fikiran dalam kalangan mereka yang ingin mengambil jalan pintas untuk mengambil air dengan cara menebuk dinding kapal, agar mudah untuk mendapatkan air. Jika idea atau fikiran itu dibiarkan sudah tentu kapal tersebut akan karam, sebaliknya jika ada dalam kalangan mereka yang menyedari dan mencegah perbuatan itu, maka sudah tentu mereka akan selamat dan kapal tidak karam.”

2. Apabila kita sudah bersetuju dengan 5 perkara pokok berkenaan, maka marilah kita sama-sama menghalusi RUU ini secara bipartisan seperti mana yang dilakukan oleh ahli-ahli Kongres USA semasa membentang dan membahaskan Countering Foreign Propaganda and Disinformation Bill pada 10 Mei 2016. RUU tersebut serupa dari segi niat dan rohnya dengan RUU di depan kita ini.

3. Saya menyarankan pendekatan bipartisan ini kerana saya insaf bahawa kita semua berdiri di atas tanah yang sebidang, duduk di atas tikar yang sehelai dan berteduh di bawah pohon yang sebatang serta bertuhankan Allah yang satu. Pada masa yang sama, saya teringatkan nasihat President Ronald Reagan, “If we ever forget that we are One Nation Under God, then we will be a nation gone under.”

4. Kita ketahui bahawa perkembangan teknonolgi sama kadarnya dengan pertumbuhan penduduk dalam erti kata ianya bertahap exponential / geometrical; bukannya bertaraf arithmetical. Perkembangannya sekarang semakin pantas dan pesat. Menurut Singularity University, dalam tempoh 2016 – 2020, perkembangannya begitu pesat hinggakan kemajuan dalam masa 5 tahun itu boleh menyamai perkembangan selama 100 tahun, dari tahun 1900 hingga 2000!

5. Kini negara maju bukan lagi berada di era IR4.0 iaitu Internet of Things atau IoT tetapi kini di era IR5.0 iaitu Internet of Everything (IoE)!

6. Kita sedar bahawa dari segi perkembangan evolusi ekonomi, kita masih berada di stage IR3.0 tetapi dari segi ledakan maklumat kita sama dengan negara maju iaitu di tahap IR5.0.

7. Yang demikian, tidaklah hairan bahawa jika USA memperkenalkan Countering Foreign Propaganda and Disinformation Act maka Singapura pula menubuhkan Select Committee On Deliberate Online Falsehoods: Causes, Consequences And Counter-Measures untuk mengkaji isu dan masalah serta impak berkaitan dengan berita tidak benar ini. Ia termasuklah menggubal undang-undang untuk menanganinya. Ia digubal atas kefahaman bahawa “Peace is not absence of conflict, it is the ability to handle conflict by peaceful means.” – President Ronald Reagan. This RUU is unequivocally the peaceful means!

8. Filipina turut merangka The Anti-Fake News Bill 2017 yang boleh menghukum pesalah yang menerbit, menyebarkan berita palsu dan sebagainya.

9. Yang demikian, RUU ini bukanlah satu yang unik dan aneh bagi Malaysia sahaja. Kita hendaklah keluar dari dunia tempurung kita yang kecil itu untuk mengetahui apa yang berlaku di seluruh dunia dan di sekeliling kita.

10. RUU ini digubal untuk menjaga kebaikan dan melindungi semua rakyat kerana, seperti yang ditegaskan oleh President Ronald Reagan, “Government’s first duty is to protect the people, not run their lives.”

11. Lantaran itu, ia tidak ditujukan khusus untuk menangkap dan menghukum pihak pembangkang, sepertimana yang cuba digembar-gemburkan. Ia bertujuan semata-mata untuk menjaga kepentingan rakyat. Yang melakukan kesalahan di bawah RUU ini akan ditangkap, dibicara serta dihukum secara adil dan without fear or favour oleh badan kehakiman kita yang bebas. Saya yakin tindakan ini diambil sebagai pilihan terakhir iaitu “When you can’t make them see the light, make them feel the heat.” – Presiden Ronald Reagon.

12. Oleh itu, mereka yang tidak melakukan kesalahan tidaklah perlu takut dan bimbang. Analoginya sama dengan orang yang tidak merokok dan tidak minum arak. Mereka itu tidak kesah berapa tinggipun cukai dikenakan oleh kerajaan. Mereka tidk terkesan!

13. Izinkanlah saya mengambil peluang di sini untuk memohon kepada semua lapisan rakyat yang cintakan negara bertuah ini agar sama-samalah kita jaga dan pelihara keamanan dan kemakmuran negara demi kebaikan masa depan kita jua. Antara kaedah yang boleh memelihara 2K itu ialah memberhentikan maliciously mencipta, mereka dan menyebarkan maklumat serta berita palsu atau tidak benar, melakukan misinformation and disinformation yang boleh memporak-perandakan masyarakat.

14. Dalam lain-lain perkataan, 2K tersebut hanya dapat direalisasikan dengan memahami maksud roh dan semangat RUU ini kerana, seperti yang ditegaskan oleh Albert Einstein, “Peace cannot be kept by force; it can only be achieved by understanding.”

  1. Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: