Archive for category Undang – Undang

RUU ANTI BERITA TIDAK BENAR 2018

1. Sebelum kita membahaskan RUU ini secara detail mahupun secara khusus, eloklah kita tanya dan jawab 5 soalan pokok ini terlebih dahulu:

Pertama, adakah kita rakyat Malaysia berhak mendapat maklumat dan berita yang benar dan tepat serta tidak pula bersedia terus menerus ditipu, dibohongi dan dihina dengan sajian berita palsu, misinformation and disinformation, dengan izin, yang mana akhirnya boleh membawa kepada kehancuran keamanan serta kemusnahan negara?

Jawapannya, pada hemat saya, tentulah rakyat Malaysia inginkan maklumat dan berita yang benar lagi tepat, tidak pula mahu ditipu dan dibohongi serta amat mementingkan keamanan dan kemakmuran (2K).

Kedua, dalam konteks 2 soalan dan jawapan ini, sudah adakah Akta yang mampu menjaga hak serta memelihara maruah dan martabat rakyat Malaysia dengan berkesan?

Jawapannya, belum ada.

Ketiga, adakah hak rakyat Malysia di bawah mana-mana undang-undang dan Perlembagaan Negara, khasnya Perkara 10 (1) (a) mengenai kebebasan bersuara dan mengeluarkan buah fikiran disekat atau terhakis oleh RUU ini?

Jawapnnya, TIDAK!

Keempat, adakah RUU ini ultra vires mana-mana peruntukan Perlembagaan Malaysia, khasnya Perkara 10 (1) (a) dan (2) (a)?

Jawapnnya, TIDAK!

Kelima, justeru bersandarkan 4 jawapan tadi, (a) adakah RUU ini Constitution compliant serta (b) adakah rakyat mahukan ianya digubal, dibentang, dibahas dan diluluskan oleh Dewan yang mulia ini agar RUU tersebut boleh menjadi Akta yang menjaga kepentingan rakyat, khasnya 2K itu?

Jawapnnya, YA! Justeru prakarsa Kerajaan BN ini adalah untuk bersiapsiaga mendepani masalah yang mungkin timbul demi menjaga keamanan negara selaras dengan nasihat President Gen. George Washington, “To be prepared for war is one of the most effective means of preserving peace”.

Inisiatif RUU yang bersifat preventif atau deterrent ini adalah untuk mempastikan tidak ada orang yang boleh menebuk atau membocorkan kapal Malaysia sepertimana yang boleh dipelajari dari Iman Bukhari yang menjelaskan keterangan yang cukup menarik mengenai sabda Rasulullah SAW berkaitan keamanan. Katanya: “Kehidupan sosial dan kemasyarakatan memerlukan pertahanan dan keamanan dan aspek itu umpama penumpang kapal (ka rukkab al-safinah). Sebahagian penumpang berada di tingkat atas, sebahagian berada di tengah dan sebahagian lagi di tingkat bawah. Apabila penumpang yang berada di tingkat bawah ingin mengambil air, mereka perlu naik ke atas dan melalui bahagian yang berada di atas mereka. Lalu terdapat fikiran dalam kalangan mereka yang ingin mengambil jalan pintas untuk mengambil air dengan cara menebuk dinding kapal, agar mudah untuk mendapatkan air. Jika idea atau fikiran itu dibiarkan sudah tentu kapal tersebut akan karam, sebaliknya jika ada dalam kalangan mereka yang menyedari dan mencegah perbuatan itu, maka sudah tentu mereka akan selamat dan kapal tidak karam.”

2. Apabila kita sudah bersetuju dengan 5 perkara pokok berkenaan, maka marilah kita sama-sama menghalusi RUU ini secara bipartisan seperti mana yang dilakukan oleh ahli-ahli Kongres USA semasa membentang dan membahaskan Countering Foreign Propaganda and Disinformation Bill pada 10 Mei 2016. RUU tersebut serupa dari segi niat dan rohnya dengan RUU di depan kita ini.

3. Saya menyarankan pendekatan bipartisan ini kerana saya insaf bahawa kita semua berdiri di atas tanah yang sebidang, duduk di atas tikar yang sehelai dan berteduh di bawah pohon yang sebatang serta bertuhankan Allah yang satu. Pada masa yang sama, saya teringatkan nasihat President Ronald Reagan, “If we ever forget that we are One Nation Under God, then we will be a nation gone under.”

4. Kita ketahui bahawa perkembangan teknonolgi sama kadarnya dengan pertumbuhan penduduk dalam erti kata ianya bertahap exponential / geometrical; bukannya bertaraf arithmetical. Perkembangannya sekarang semakin pantas dan pesat. Menurut Singularity University, dalam tempoh 2016 – 2020, perkembangannya begitu pesat hinggakan kemajuan dalam masa 5 tahun itu boleh menyamai perkembangan selama 100 tahun, dari tahun 1900 hingga 2000!

5. Kini negara maju bukan lagi berada di era IR4.0 iaitu Internet of Things atau IoT tetapi kini di era IR5.0 iaitu Internet of Everything (IoE)!

6. Kita sedar bahawa dari segi perkembangan evolusi ekonomi, kita masih berada di stage IR3.0 tetapi dari segi ledakan maklumat kita sama dengan negara maju iaitu di tahap IR5.0.

7. Yang demikian, tidaklah hairan bahawa jika USA memperkenalkan Countering Foreign Propaganda and Disinformation Act maka Singapura pula menubuhkan Select Committee On Deliberate Online Falsehoods: Causes, Consequences And Counter-Measures untuk mengkaji isu dan masalah serta impak berkaitan dengan berita tidak benar ini. Ia termasuklah menggubal undang-undang untuk menanganinya. Ia digubal atas kefahaman bahawa “Peace is not absence of conflict, it is the ability to handle conflict by peaceful means.” – President Ronald Reagan. This RUU is unequivocally the peaceful means!

8. Filipina turut merangka The Anti-Fake News Bill 2017 yang boleh menghukum pesalah yang menerbit, menyebarkan berita palsu dan sebagainya.

9. Yang demikian, RUU ini bukanlah satu yang unik dan aneh bagi Malaysia sahaja. Kita hendaklah keluar dari dunia tempurung kita yang kecil itu untuk mengetahui apa yang berlaku di seluruh dunia dan di sekeliling kita.

10. RUU ini digubal untuk menjaga kebaikan dan melindungi semua rakyat kerana, seperti yang ditegaskan oleh President Ronald Reagan, “Government’s first duty is to protect the people, not run their lives.”

11. Lantaran itu, ia tidak ditujukan khusus untuk menangkap dan menghukum pihak pembangkang, sepertimana yang cuba digembar-gemburkan. Ia bertujuan semata-mata untuk menjaga kepentingan rakyat. Yang melakukan kesalahan di bawah RUU ini akan ditangkap, dibicara serta dihukum secara adil dan without fear or favour oleh badan kehakiman kita yang bebas. Saya yakin tindakan ini diambil sebagai pilihan terakhir iaitu “When you can’t make them see the light, make them feel the heat.” – Presiden Ronald Reagon.

12. Oleh itu, mereka yang tidak melakukan kesalahan tidaklah perlu takut dan bimbang. Analoginya sama dengan orang yang tidak merokok dan tidak minum arak. Mereka itu tidak kesah berapa tinggipun cukai dikenakan oleh kerajaan. Mereka tidk terkesan!

13. Izinkanlah saya mengambil peluang di sini untuk memohon kepada semua lapisan rakyat yang cintakan negara bertuah ini agar sama-samalah kita jaga dan pelihara keamanan dan kemakmuran negara demi kebaikan masa depan kita jua. Antara kaedah yang boleh memelihara 2K itu ialah memberhentikan maliciously mencipta, mereka dan menyebarkan maklumat serta berita palsu atau tidak benar, melakukan misinformation and disinformation yang boleh memporak-perandakan masyarakat.

14. Dalam lain-lain perkataan, 2K tersebut hanya dapat direalisasikan dengan memahami maksud roh dan semangat RUU ini kerana, seperti yang ditegaskan oleh Albert Einstein, “Peace cannot be kept by force; it can only be achieved by understanding.”

Leave a comment

YB Virtual MEMBAHAS TITAH YDP AGONG 2018

Bismillahir rahmanir rahim……
Assalamualaikum …wbt.. salam sejahtera dan salam 1Malaysia..

YB Tan Sri Yang DiPertua,
Syukur

1. Pertama kali, marilah kita mengucap syukur kehadrat Allah swt di atas keredhaanNya untuk kita menghadiri sidang Dewan Kali Pertama Penggal Ke-6 bagi Parlimen ke-13. Yang demikian dapatlah kita menyempurnakan amanah dan tanggungjawab sebagai wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat melalui proses demokrasi yang sahih, bersih dan sihat. Semoga kita mendapat keberatanNya jua.

2. Kedua, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada YB Tan Sri Yang DiPertua kerana sekali lagi memberi peluang keemasan ini kepada saya untuk turut membahaskan Titah ke Bawah Duli Seri Paduka Baginda Yang DiPertuan Agong. Mudah-mudahan apa yang ingin saya kongsikan ini akan mendapat perhatian yang saksama dari pihak kerajaan.

3. Dan ketiga, titah perasmian oleh ke Bawah Duli Baginda telah menyentuh pelbagai bidang dan isu semasa dan masa depan kita. Dari isu keselamtan dan keamanan ke ekonomi modal, termasuklah isu kewangan, pertumbuhan ekonomi dan daya saing, ke ekonomi rakyat, termasuklah isu pekerjaan, kos sara hidup dan hinggalah ke isu perpaduan serta kesederhanaan dan sebagainya.

4. Pada hemat saya, setiap butir yang telah dititahkan itu menuntut perhatian serius dari kita semua. Sesungguhnya titah tahunan ke Bawah Duli Baginda telah menjadi pedoman, panduan serta inspirasi kepada kami dalam memikul tanggungjawab serta amanah selama 4 tahun yang lalu sebagai wakil rakyat dan juga sebagai penggubal undang-undang di Dewan yang mulia ini.

YB Tan Sri Yang DiPertua,

Skop

5. Menyedari bahawa masa yang diberikan amatlah terhad manakala banyak pula perkara yang ingin diketengahkan maka saya akan cuba mematuhi nasihat “It is better wither to be silent, or to say things of more value than silence” – Anonymous dan “…do not say a little in many words, but a great deal in a few” – Pythagoras (582 BC – 507 BC)

6. Justeru saya ingin mengambil peluang keemasan yang diberikan ini dengan menumpukan skop perbahasan kepada 6 perkara utama sahaja sekalipun banyak lagi perkara yang ingin saya kongsikan.

7. Perbahasan saya akan berpandukan nasihat Zeuxis (464 BC – 400BC): Criticism comes easier than craftsmanship. 6 perkara itu ialah:

(1) Kejayaan yang telah dicapai oleh kerajaan BN,

(2) Hasil kajian UNICEF baru-baru ini,

(3) TN50,

(4) IR4.0,

(5) Dasar Green Tech, dan

(6) Isu Sunway BRT & MRT.

YB Tan Sri Yang DiPertua,

Kejayaan

8. Saya cenderung untuk mempercayai bahawa mereka yang memperkatakan kejayaan / kegagalan seseorang atau sesebuah kerajaan itu tidaklah berbohong. “They don’t lie” (dengan izin); cuma “they may not tell the whole truth”.

9. Saya juga mungkin tak mampu to tell the whole truth dalam tempoh yang singkat ini kerana populasi maklumat yang luas dan pelbagai – lebih banyak dari kombinasi air di 7 buah lautan. Saya hanya mampu to approximate the truth…the T value, dalam bahasa statistics. Justeru untuk berlaku adil, wajarlah diusahakan penilaian yang lebih holistik lagi; sekurang-kurangnya merangkumi aspek kehidupan utama.

10. Dari sudut Islam, pembangunan merangkumi 3 aspek utama. Pertama, manusia dengan Allah; kedua, manusia dengan manusia; dan ketiga, manusia dengan alam sekitar.

11. Dari sudut PBB yang dipelopori oleh Dr Amartya Sen melalui Human Development Index (HDI), pembangunan merangkumi 3 bidang utama juga iaitu (1) pendidikan, (2) kesihatan dan (3) ekonomi. Menurut HDI ini, Malaysia berada di kedudukan yang agak baik iaitu di tangga ke 59 di kalangan 168 buah negara pada tahun 2016.

12. Jon Hall, pakar OECD, menegaskan “‘ ‘development’ should look at social, economic and environmental areas together”.

13. World Economic Forum (WEF) pula, melalui The Inclusive Development Index (IDI), menilai prestasi negara berdasarkan 3 main pillars: (1) growth and development; (2) inclusion and; (3) intergenerational equity – sustainable stewardship of natural and financial resources.

14. Saya pula ingin menilai pembangunan itu dari sudut sebuah bakul yang mengandungi 12 tanggungjawab utama atau, dalam bahasa kontemperori, a basket of 13 socio-economic and environmental outcome mix. Ianya sejajar dengan apa yang telah dititahkan oleh ke Bawah Duli Baginda. Mohon saya huraikan satu per satu.

15. Pertama, keamanan dan keselamatan. Parameter ini, seperti titah ke Bawah Duli Baginda, adalah perkara asas kerana sudah tentu kita tidak mahu Malaysia kembali di zaman pendudukan Jepun atau menjadi seperti Afghanistan dan Syria. Berdasarkan Global Peace Index (GPI), Malaysia adalah sebuah negara yang aman kerana berada di kedudukan no. 29 dariada 163 buah negara atau top 20% pada tahun 2016 dan no.3 di Asia.

16. Dari segi Kadar Homicide per 100,000 penduduk pula, berdasarkan kajian UN Office on Drugs & Crime (UNODC), negara kita adalah lebih selamat kerana kadar homicide di Malaysia adalah rendah iaitu sebanyak 1.92 berbanding purata Dunia sebanyak 6.2 atau hanyalah satu pertiga dari kadar dunia.

17. Keamanan dan keselamatan ini hendaklah terus ditingkatkan lagi.

18. Kedua, Perpaduan dan keharmonian kaum. Sudah tentulah perpaduan kaum di negara kita jauh lebih baik dari Ambon, Ireland, USA. Berdasarkan The Inclusive Development Index, tahap keterangkuman kita adalah antara yang terbaik di kalangan 77 buah ekonomi membangun (emerging economies) iaitu di tangga ke 13. Natijahnya ialah, seperti yang saya katakan tadi, Malaysia adalah top 20% paling aman di dunia.

19. Ketiga, Kebebasan bersuara dan beragama. Hak ini terpahat dan terjamin dalam Perkara 10 & 11, Perlembagaan Persekutuan tanpa mengadaikan keamanan serta keharmonian kaum yang sangat delicate dan berharga itu.

20. Keempat, Kualiti hidup yang meningkat. Badan antarabangsa seperti PBB mengiktiraf kualiti hidup rakyat Malaysia terus meningkat. Collobrative evidencenya, antara lain, ialah peningkatan skor HDI yang merangkumi pendidikan, kesihatan dan pendapatan telah melompat dari 0.541 pada tahun 1980 kepada 0.744 pada tahun 2010 dan seterusnya kepada 0.789 pada tahun 2016.

21. Lantaran itu, tahap kemajuan negara kita telah melonjak dari tahap medium ke high development. Sebagi contoh, Infant Mortality Rate (IMR) kita telah menurun lebih dari separuh dari 13.1 kematian bagi setiap 1,000 live births pada tahun 1990 kepada 6.7 pada tahun 2017.

22. Jangka hayat pula telah menokok dari 68.9 tahun bagi lelaki pada tahun 1990 kepada 72.7 tahun pada tahun 2017 manakala perempuan pula telah melompat dari 73.5 tahun kepada 77.4 tahun dalam tempoh yang sama.

23. Yang demikian, pada tahun 2016, Malaysia berada di kedudukan yang lebih baik berdasarkan World Hapiness Index dan Legatum Prosperity Index iaitu masing-masing di tangga ke 42 dan 38.

24. Kelima, Pertumbuhan ekonomi yang pesat. Diakui bahawa pertumbuhan sahaja tidak cukup untuk mencapai apa yang terdapat dalam raga yang saya sebutkan itu. Namun ianya adalah angkubah atau pre requisite yang penting; yes, not sufficient but important!

25. Alhamdullillah, kita telah berjaya menuai purata pertumbuhan ekonomi sebanyak 5.0% bagi tempoh 2000 – 2010 dan 5.2% bagi tempoh 2011 – 2017. Pada tahun 2017, di bawah hostile geo-political global environment, pertumbuhan ekonomi kita adalah cemerlang iaitu 5.9%.

26. Menurut The Economic Leading Indicators keluaran Jabatan Perangkaan Malaysia (DOSM) bagi bulan Disember 2017, diunjurkan ekonomi negara akan terus berkembang dalam tempoh 6 bulan pertama tahun ini, in syaa Allah.

27. Unjuran tersebut disokong pula oleh Business Tendency Statistics keluaran Jabatan yang sama pada 28 Februari lalu yang mengunjurkan prestasi perniagaan bagi suku pertama 2018 akan mengukuh with coincidence indicator of +12.3%.

28. In syaa Allah, harapan ke Bawah Duli Baginda, akan kita sama-sama kita realisasikan.

29. Keenam, Peluang pekerjaan yang banyak / kadar pengangguran yang rendah. Dari segi ekonomi rakyat, peluang pekerjaan yang banyak sangat didahagakan oleh rakyat. Ia bukan semata-mata untuk menjana pendapatan bahkan juga untuk mengatasi masalah kemiskinan dan kelaparan serta untuk menjulang maruah seseorang.

30. Rakyat Malaysia amatlah bertuah sekali kerana, di bawah pentadbiran kerajaan BN, mereka telah dapat menikmati guna tenaga penuh atau full employment, mengikut konsep ILO, selama 22 tahun berturut-turut! Kadar pengangguran negara ini terus kekal di bawah 4% dalam tempoh 22 tahun tersebut. Pada tahun 2017, kadar pengangguran kita hanyalah 3.4%. Ia diunjurkan terus kekal di bawah 4% pada tahun ini.

31. Ketujuh, Purata Pendapatan kasar bulanan isi rumah yang terus melonjak. Laporan Penyiasatan Pendapatan Isi Rumah (HIS) keluaran DOSM menunjukkan purata pendapatan isi rumah telah meningkat dari RM1,169 pada tahun 1990 kepada RM4,025 pada tahun 2009 dan terus melonjak kepada RM6,958 pada tahun 2016 atau hampir 500% dalam tempoh 26 tahun.

32. Kelapan, Kadar kemiskinan yang menurun. Pada tahun 1970, hampir separuh penduduk Malaysia berada di bawah garis kemiskinan. Pada tahun 1990, kadar tersebut telah dapat dikurangkan secara drastik kepada 16.5%. Pada tahun 2009, ianya tinggal 3.8%. Pada tahun 2016, selaras dengan lonjakan pendapatan, kadar kemiskinan tersebut, menurut Laporan HIS, kini hampir sifar (0.4%). Kejayaan Malaysia membasmi kemiskinan ini telah diiktiraf oleh badan antarabangsa seperti bank Dunia dan IMF.

33. Kesembilan, merapatkan jurang pendapatan. Mengguna-pakai Gini Coefficient sebagai proksi mengukur intra group inequalities, dan bersandarkan juga laporan HIS, sesungguhnya didapati, melalui pelbagai dasar dan program yang dilaksanakan, jurang pendaptan telah berjaya dirapatkan. Sebagai contoh, ukuran Gini pada tahun 1995 sebanyak 0.456 telah dapat dikecilkan kepada 0.441 pada tahun 2009 dan semakin kecil lagi pada tahun 2016 iaitu 0.399. Maklumat ini menjadi bukti bahawa intra group inequalities di kalangan penduduk di Malaysia telah mengecil.

34. Inter group inequalities turut bertambah rapat. Sebagai contoh, jurang pendapatan antara Luar Bandar (LB) dan Bandar (B) telah mengecil; dari 1:1.95 pada tahun 1995 kepada 1:1.85 pada tahun 2009 dan kepada 1: 1.76 pada tahun 2016. Ahli-ahli YB bolehlah merujuk keada laporan HIS yang diterbitkan oleh DOSM.

35. Kesepuluh, Kadar inflasi yang terkawal / di tahap sederhana. Dalam tempoh 20 tahun (1997 – 2017), pada umumnya, melalui pelbagai inisiatif, kerajaan BN telah berjaya mengawal inflasi di tahap sederhana iaitu bawah 4%, kecuali pada tahun 1998 (5.2%) dan 2008 (5.4%). Hanya 3 kali melebihi 3% iaitu pada tahun 2006 (3.6%), 2011 (3.2%) dan pada tahun lepas (3.7%). Yang lainnya adalah bawah 3%.

36. Kini kadar 3.7% itu telah dapat diturunkan lagi kepada 2.7% pada bulan Januari 2018.

37. Sebenarnya rahsia atau kunci kejayaan YAB PM menangani kos sara hidup ini bukan semata-mata terletak di atas usaha mengawal kenaikan harga runcit barang dan perkhidmatan. Sebenarnya ia terletak di atas strategi serampang 3 mata iaitu (1) mengawal / mengurus kenaikan harga, (2) mengurangkan beban kos sara hidup dan (3) menmbah pendapatan. Kesemua 3 startegi ini terangkum dalam pakej inisiatif sejak tahun 2009 dan diteruskan dalam Bajet 2018.

38. Lantas rakyat tidaklah dihantui oleh beban kos sara hidup yang tinggi sepertimana yang dialami oleh sesetengah negara seperti Mesir, Venezuela, Mexico, India dan Turkey.

39. Maka sudah tentulah pencapaian ini merupakan satu rekod yang cemerlang sama ada kita bandingkan dengan negara maju atau pun dengan emerging economies.

40. Kesebelas, Pengurusan fiskal dan monetari yang cekap dan berhemah. Dalam hal ini, 3 angkubah penting yang ingin saya berikan perhatian iaitu (a) mengukuhkan hasil, (b) berbelanja secara berhemah dan (c) mampu membayar balik hutamg.

41. Hasil kerajaan (revenue) telah mengukuh dari RM62B pada tahun 2000 kepada RM162B pada tahun 2010 dan terus melonjak kepada RM225B pada tahun 2017 atau 260% dalam tempoh berkenaan.

42. Sekalipun hasil telah melompat namun kerjaan tetap berbelanja mengikut keperluan rakyat; tidaklah boros.

43. Melalui kombinasi hasil yang meningkat dan perbelajaan berhemah maka defisit fiskal telah berjaya di kurangkan dari 4.8% pada tahun 2008 kepada 3.0% pada tahun 2017.

44. Dalam pada itu, sekalipun hutang kerajaan telah melonjak dengan ketara kepada RM685B pada tahun lalu namun kemampuan membayar balik hutang tetap tidak terjejas. Kemampuan ini, yang diukur melalui proksi Kadar Khidmat Bayar Hutang, adalah jauh lebih penting berbanding dengan angkubah saiz hutang relatif kepada saiz GDP ataupun defisit fiskal.

45. Kini Kadar Khidmat Bayar Hutang tersebut masih lagi di tahap yang prudent iaitu 12.9%. Ianya masih di bawah threshold 15% yang ditetapkan sendiri oleh kerajaan. Pemerhatian ke Bawah Duli Baginda amatlah tepat.

46. Jelas sekali YAB PM telah mematuhi nasihat Aesop (620 BC – 560 BC): It is thrifty to prepare today for the wants of tomorrow kerana YAB PM juga ingat amaran Confucius (551BC – 479 BC): He who will not economize will have to agonize.

47. Yang demikian, tidaklah menghairankan apabila ketiga-tiga Rating Agencies antarabangsa iaitu S&P, Moody dan Fitch memberikan ratings ‘stable outlook’ bagi Malaysia iaitu masing-masing A-, A3 dan A-.
48. Akhir sekali ialah Pembangunan mapan. Dalam kepesatan membangun dan memajukan negera ini, YAB Dato’ Sri tidak memperkosa alam sekitar dan tidak pula mengabaikan Agenda 21. Sebagai contoh, pelepasan per kapita CO2 (CO2 emission per capita) adalah ditahap yang lebih rendah (6.7 tan metrik) berbanding purata OECD (9.5 tan metrik). Endengered species juga dipelihara; malah lebih banyak lagi – 631 jenis berbanding 166 jenis (OECD).

49. Beliau juga is keeping abreast dengan perkembangan semasa yang menuntut pengurusan ekonomi hendaklah turut menekankan kemapanan atau kelastarian; bukan semata-mata hendak mengejar pertumbuhan. Lantaran itu, Malaysia, berdasarkan Sustainable Development Index (SDI) 2017, telah mencapai tahap yang membanggakan iaitu di tangga ke 54 di kalangan 157 buah negara.

50. Beliau sedar akan nasihat bahawa We don’t inherit from our parents, we borrow from our children! Justeru kita kenalah kembalikan alam ini kepada anak cucu kita dalam keadaan yang baik.

51. Dari lakaran di atas, dijangka ramai akan sependapat bahawa penilaian socio-economic-environmental outcome mix dalam sebuah raga, bukan piece meal, adalah lebih lengkap lagi. Pencapaiannya yang bersandarkan kombinasi angkubah sosial, ekonomi dan alam sekitar itu adalah satu yang unik tetapi berkaitan. Justeru amatlah wajar ianya dipahatkan di sini bahawa kejayaan luar biasa YAB Dato’ Sri itu TIADA pencabarnya. Para pemimpin dunia – di kalangan G3, G8, G20 ataupun BRICS – belum mampu menandingi beliau!

52. Kejayaan luar biasa itu juga sangatlah menakjubkan serta meninggalkan “a deep imprint on economics” – setara dengan sifat tokoh ekonomi yang diharapkan oleh Alfred Nobel. Ini bermakna, YAB Dato’ Sri, seperti Joseph Stiglitz dan Amartya Sen, layak diberikan Nobel Laureate.

53. Menilai semula pencapaian 12 parameters dalam raga yang saya huraikan itu, maka bolehlah kita simpulkan bahawa YAB PM juga telah berjaya merealisasikan ayat suci ini:

Mereka bertanya kepadamu (wahai Muhammad): apakah yang akan mereka belanjakan (dan kepada siapakah)? Katakanlah: “Apa jua harta benda (yang halal) yang kamu belanjakan maka berikanlah kepada: Kedua ibu bapa, dan kaum kerabat, dan anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, dan orang-orang yang terlantar dalam perjalanan. Dan (ingatlah), apa jua yang kamu buat dari jenis-jenis kebaikan, maka sesungguhnya Allah sentiasa mengetahuiNya (dan akan membalas dengan sebaik-baiknya) – maksud firman Allah dalam Surah Al Baqarah, Ayat 215.

YB Tan Sri Yang DiPertua,

54. Saya meraikan kejayaan itu kerana saya tidak mahu terikut-ikut dengan kecenderungan sesetengah kawan-kawan yang cukup suka menghentam dan mengutuk tanpa kesudahan. Sebaliknya saya ingin dipandu oleh sabda Rasulullah s.a.w yang bermaksud: “Bukanlah seorang Mukmin yang sempurna, yang suka mencela dan melaknati, berperangai jahat dan berakhlak rendah.”

55. Saya sengaja kongsikan kemampuan dan kejayaan YAB DS ini dalam menterjemahkan kemenangan BN dalam PRU yang lalu untuk faedah rakyat kerana tidak ramai pemimpin yang berjaya berbuat demikian, seperti sindiran Polybius (205BC – 118BC): Those who know how to win are much more numerous than those who know how to make proper use of their victories. Justeru janganlah kita take YAB DS for granted.

56. Seterusnya sebagai orang parti yang sayangkan parti serta kasehkan pemimpin maka menjadi tanggungjawab kita untuk mempertahankan kedua-dua entiti tersebut. Kerana kesuntukan masa, maka izinkanlah saya menyimpulkan sokongan padu saya itu dengan meminjam dan mengubah-suai sedikit kata-kata Marc Morial, President & CEO National Urban League yang mempertahankan impian Dr King: “We will not stand silent as some seek to hijack, as some seek to distort and contort, as some seek to bamboozle and confuse the vision of DSN (Dr. King’s) dream.”

57. Dalam pada itu, saya tidaklah lupa diri bahawa kita semua ini, termasuklah YAB PM, adalah tetap manusia biasa. Justeru sebagai manusia biasa, di samping memiliki kekuatan yang Allah swt pinjamkan, kita juga mempunyai kelemahan. Maka diakui bahawa masih ada kelompangan yang boleh diisi dan dibaiki bersandarkan prinsip “Quality is a moving target”.

58. Lantaran itu, berdasarkan 12 rekod kejayaan cemerlang yang telah saya paparkan tadi, maka kita mohon agar rakyat sekali lagi memberikan mandat untuk kita teruskan perkhidmatan yang belum selesai itu. Lebih banyak lagi “program dan projek berpaksikan rakyat demi kesejahteraan mereka” akan dilaksankan, sepertimana yang di nasihatkan oleh ke Bawah Duli Seri Paduka Baginda.

YB Tan Sri Yang DiPertua,

Kajian UNICEF

59. Pada 26 Februari lalu kita telah dikejutkan oleh hasil kajian UNICEF yang bertajuk Children Without. Kajian tersebut meliputi 16 kawasan PPR di WP KL dan sebuah kawasan PPR di Petaling Jaya.

60. Saya yakin kerajaan mengambil berat terhadap penemuan-penemuan kajian tersebut. Diakui bahawa di celah-celah kejayaan yang saya lakarkan tadi masih terdapat pockets of poverty di mana penduduk miskin mengalami deprivation dari segi pendapatan, pendidikan, kesihatan dan taraf kehidupan.

61. Sebagai contoh, mereka bekerja lebih rajin tetapi menerima pendapatan lebeih rendah; satu pertiga tiada jaringan keselamatan; tidak sampai 4% menerima zakat; 34% tidak menerima BR1M; 77% tidak ada simpanan; 51% kanak-kanak berusia 5 – 6 tahun tidak ke pra sekolah; 31% anak berusia bawah 18 tahun tidak mempunyai buku dan tahap obesiti kita lebih teruk dari Ghana. Harap tidaklah ada lagi yang salah faham bahawa kononnya gemuk / obess itu tandanya sihat.

62. Lantaran itu, dasar dan program baru yang lebih jitu hendaklah dirangka untuk mendepani isu-isu berkaitan, termasuklah perkongsian kekayaan, menangani kemiskinan relatif, jurang kekayaan, pembaziran, ketirisan dan rasuah. Isu-isu tersebut boleh pula mengancam atau membunuh perkara-perkara pokok seperti kecekapan ekonomi, hak kebebasan bersuara dan demokrasi.

63. Dalam pada itu, saya juga yakin pihak-pihak berkaitan seperti EPU dan KPWK sedang meneliti 5 syor yang telah dimajukan dalam laporan tersebut.

64. Saya mengambil peluang di sini untuk mengucapkan tahniah kepada UNICEF di atas inisiatif berkenaan.

YB Tan Sri Yang DiPertua,

TN50

65. Kini saya ingin menyentuh pula mengenai visi TN50 yang diilhamkan oleh YAB DSN. Tahniah kepada YB KJ yang telah berjaya menggalas amanah yang telah diserahkan oleh YAB PM itu. Kerana kesuntukan masa, saya tidaklah bercadang unutk mengulangi apa yang telah dilporkan dalam media dan kini menjadi pengetahuan awam.

66. Pada hemat saya, pelan TN50 bukan sahaja untuk memenuhi aspirasi anak muda masa kini dalam mengharungi masa depan mereka tetapi hendaklah juga dengan tuntas mendepani 3 isu penting yang saya lihat ada kelompangan yang masih boleh diisi lagi.

67. Pertama, memiliki iltizam dan passionate berusaha menanamkan satu jambangan nilai-nilai murni universal yang mantap untuk menjadi foundation masyarakat yang kukuh lagi bermaruah serta dihormati oleh masyarakat antarabangsa. Nilai-nilai itu saya rangkumkan sebagai GITAR iaitu Governance, Integrity, Transparency, Accountability and Responsibility.

68. Nilai-nilai tersebut hendaklah dijadikan teras budaya kita yang diterapkan sejak dari dalam kandungan hinggalah ke liang lahat dan di segenap lapisan serta semua aktiviti masyarakat.

69. Kedua, memahami momentum perubahan struktur demografi yang sedang berlaku dan hendaklah mampu membayangkan struktur demografi sekitar pada tahun 2050 nanti.

70. Berdasrkan population momentum serta cirri-ciri demografi dan masyarkat masa kini, kita bakal mendepani senario yang berbeza dan memimbangkan pada tahun 2050 nanti. Senario yang boleh saya bayangkan ialah, kita akan mempunyai aging population yang semakin besar dan peratus kanak-kanak yang lebih kecil.

71. Penduduk tua berumur 65 tahun dan ke atas diunjurkan meningkat dari 5% pada tahun 2010 kepada sekitar 17% pada tahun 2050 ekoran dari tahap kualiti kesihatan yang bertambah baik serta jangka hayat yang meningkat manakala penduduk berumur 14 tahun dan ke bawah pula akan mengecil dari sekitar 27% kepada 16% dalam tempoh yang sama disebabkan kadar kelahiran yang semakin rendah.

72. Seterusnya sebahagian besar penduduk tua ini pula kan mengalami pelbagai masalah seperti kemiskinan, perumahan, penyakit dan kemurungan. Yang demikian, dasar dan program kerajaan, swasta dan NGO hendaklah dirangka dan reorientasikan ke arah menangani masalah-maslah tersebut.

73. Ketiga, memamahi perubahan geo-politik-ekonomi dunia dan impaknya ke atas sosio-politik-ekonomi negara kita, khususnya economic imperialism dan IR 4.0 menjelang 2050. Kita hendaklah membuat persediaan ke arah itu.

74. Saya dapati ada ruang-ruang kosong yang masih boleh diisi di situ. Justeru saya mohonlah agar 3 isu yang saya lakarkan itu dapat dijadikan sebahagian daripada input dalam merangka visi TN50.

YB Tan Sri Yang DiPertua,

IR4.0

75. Saya telah menyentuh IR 4.0 sebentar tadi. Saya mohon mengembangkan sedikit topik yang kritikal ini.

76. Dari segi tahap evolusi ekonomi, Malaysia kini berada di peringkat transisi antara tahap ke dua dan ketiga iaitu antara industrialisasi dan perkhidmatan yang berteraskan K-Economy manakala negara maju seperti USA, Jerman dan Jepun pula telahpun melangkah ke peringkat Industrial Revolution (IR) 4.0.

77. Di era globalisasi ini di mana dunia hanyalah merupakan sebuah kampung global yang kecil (a small global village), suka tidak suka kita akan dilambung oleh gelombang IR 4.0 ini. Jika kita tidak bersedia maka kita akan senasib dengan sebuah rumah kecil di tepi pantai yang akan musnah dihempas oleh gelombang besar; hancur, hanyut dan musnah. Ia sudah berlaku di era IR 1.0, 2.0 dan 3.0.

78. Justeru besarnya impaknya itu maka saya ingin menumpukan sedikit masa kepada isu ini di Dewan yang mulia ini.

79. Sebelum bermulanya revolusi perindustrian atau IR 1.0, dunia berada di era pertanian atau tahap pertama (primary) ekonomi. IR 1.0 bermula di hujung kurun ke 18. Ianya dipacu oleh mekanisasi, kuasa air dan kuasa wap.

80. IR 2.0 pula bermula sekurun kemudian. Characteristicsnya ialah mass production, assembly line dan tenaga letrik manakala IR 3.0 dipacu oleh komputer dan automasi bermula pada tahun 70an. Apakah perkembangan atau evolusi selanjutnya?

81. Tahap selanjutnya kini terkenal dengan gelaran IR 4.0. Gelaran ini wujud melalui satu projek dalam bidang high tech strategy yang mahu menggalakkan computerization of manufacturing. Ianya atas daya usaha Kerajaan Jerman.

82. Terminologi ”Industrie 4.0” telah diperkenalkan pada tahun 2011 di Hannover Fair. Kumpulan Kerja yang menyediakan syor pelaksanaan Industri 4.0 diiktiraf sebagai the founding fathers dan tenaga pendorong di belakang IR4.0 ini.

83. Professor Klaus Schwab, Founder and Executive Chairman of the World Economic Forum (WEF), telah menerbitkan sebuah buku bertajuk The Fourth Industrial Revolution. Di dalamnya beliau menjelaskan bahawa IR 4.0 amatlah berbeza dengan 3 era sebelumnya iaitu ianya were characterized mainly by advances in technology.

84. Kita akan berhadapan dengan pelbagai teknologi baru yang terdiri dari kombinasi alam fisikal, digital dan biological. Ia pula mewakili kombinasi cyber-physical systems, the Internet of Things (IOT) , and the Internet of Systems (IOS), artificial intelligence (AI), cloud computing and cognitive computing. In short, it is the idea of smart factories in which machines are augmented with web connectivity and connected to a system that can visualize the entire production chain and make decisions on its own.

85. Kombinasi semua teknologi ini berpotensi menghubungkan berbilion manusia kepada web, meningkatkan efficiency ekonomi dan organisasi dengan ketara, mewujudkan peluang pekerjaan baru serta mampu pula memperbaiki alam sekitar.

86. Dalam pada itu, terdapat juga potensi risiko yang tinggi. Antaranya, mungkin organisasi tidak bersedia atau tidak mampu untuk menerima-pakai teknologi baru ini (hanya 14% CXO berpendapat mereka bersedia), tidak memiliki tenaga kerja yang sesuai (hanya 25% CXO berpendapat mereka ada tenaga kerja yang sesuai dan berkemahiran), kerajaan sendiri mungkin gagal untuk menyediakan peraturan dan undang-undang untuk mengawal-selia penggunaan teknologi berkenaan, seperti kesukaran mengawal bahan-bahan kurang sihat di dalam internet.

87. Terdapat juga kebimbangan dari segi keselamatan dan privacy serta pertembungan dari segi hukum agama dan undang-undang. Contohnya, kejayaan Full Body Transplant di mana kepala milik orang lain boleh dipindahkan ke tubuh badan orang lain. Baigaimanakah agaknya suami isteri dan anak beranak hendak berhubung?

88. Pada masa yang sama, penggunaan mesin, komputer, automasi, robot, AI, IOT, IOS dan sebagaimya akan mengundang risiko terhadap kehilangan pekerjaan, dari pemandu kepada guru, dari agen hartanah ke doktor dan akauntan dan seterusnya. Menurut satu unjuran, USA akan kehilangan pekerjaan sebyak 47%. Yang demikian, kemiskinan akan meningkat dan jurang kekayaan akan melebar.

89. Walaupun kita masih jauh untuk mencapai tahap Revolution 4.0 itu namun kita telahpun mempunyai ciri-ciri asasnya. Sebagai contoh, pada suku tahun pertama 2017, broadband penetration rate bagi seluruh negara ialah 104% manakala bagi Melaka pula ialah 89.9%. Ini bermakna maklumat di hujung jari dan dunia berada di tapak tangan kita, termasuklah murid yang telah memiliki handphone.

90. Oleh itu semua rakyat Malaysia, khasnya kerajaan dan penjawat serta pihak swasta, hendaklah bersedia menyambut cabaran lanskap baru itu dengan merancang pembangunan modal insan dan pembelajaran yang teratur, sistematik dan holistik agar dapat memenuhi tuntutan IR4.0 ini. Justeru saya menyarankan agar pihak kerajaan bersama-sama pihak swasta dan civil society sebahu merancang dan menyediakan Pelan Induk dan Pelan Tindakan untuk menerapkan proses serta faedah IR 4.0 ini ke dalam ekonomi dan kehidupan kita sambil mengangi potensi risiko yang saya sebutkan tadi.

91. Kita tak boleh gagal merancang dan sama sekali tak boleh merancang untuk gagal! Justeru tanggungjawab kerajaan amatlah berat dan besar sekali berhubung ledakan IR 4.0 dan merealisasikan visi TN50 itu.

YB Tan Sri Yang DiPertua,

Dasar Green Tech

92. Semasa saya menghuraikan pencapaian socio-economic-environmental outcome mix tadi, saya ada menyentuh pembangunan mapan. Pemacu utama pembangunan mapan ini ialah green tech atau clean tech. Ia bukan sahaja boleh mewujudkan aktiviti ekonomi serta pekerjaan yang baru dan seterusnya mampu menambahkan pendapatan malah, yang lebih penting lagi, ialah ia berupaya memperbaiki serta meningkatkan lagi mutu alam sekitar bagi kehidupan kita yang lebih baik dan mapan. Potensi ini boleh direalisasikan kerana ianya dipandu oleh falasafah Waste no Waste dan From Waste to Wealth!

93. Dalam pada itu, saya ingin caution Dewan yang mulia ini bahawa dasar dan pelaksanaan Green Tech ini hendaklah menyeluruh serta mampu memberi faedah kepada rakyat miskin dan golongan B40. Bukan sekadar menumpukan kepada golongan menengah dan ke atas seperti menukar lampu kalimantang yang lebih murah pada harga RM15 sebatang kepada lampu LED yang lebih mahal iaitu sekitar RM30 sebiji.

94. Saya perhatikan rich-biased policy ini juga dilaksanakan dalam bidang-bidang lain. Sebagai contoh, kerajaan memberikan insenif Import & Excise Duty Reduction with Government Approved Hybrid sebanyak RM130,000 bagi sebuah kereta 3 siri E dan sebanyak RM255,000 bagi sebuah bagi kereta 7 siri E.

95. Tidaklah salah kerajaan memberikan insentif tersebut sekiranya rakyat biasa turut menerima insentif sedemikian. Justeru disarankan agar kerajaan turut memberikan insenif seperti itu atau lebih baik lagi kepada public transport yang menggunakan green tech seperti Green Bus. Pada masa ini, Green Bus bagi tujuan berkenaan tidak menikmati faedah tersebut.

96. Turut disarankan agar TNB memberikan insentif dengan mengurangkan tarif letrik bagi public transport yang menggunakan tenaga letrik. Yang demikian, faedah green tech akan dapat dinikmati lebih menyeluruh lagi.

97. Jika dasar pro poor atau poor-biased ini diutamakan maka bukan sahaja jurang pendapatan dapat dirapatkan malah jurang kualiti hidup juga mampu dikecilkan. Lantas disarankan agar kerajaan menggubal Dasar Green Tech yang vertically and horizontally connected.

YB Tan Sri Yang DiPertua,

Isu Sunway BRT & MRT

98. Akhir sekali saya ingin membangkitkan isu Sunway BRT dan MRT. Sesungguhnya saya subscribe and embrace sepenuh hati pandangan YAB DS bahawa infrastruktur seperti jalan raya, rel dan pelabuhan adalah pemacu utama pembangunan sosio-ekonomi rakyat. Pandangan yang sama telah turut ditegaskan dalam Titah ke Bawah Duli Baginda.

99. Saya mohon YAB PM memaklumkan (a) jumlah kos sebenar pembinaan Sunway BRT, (b) kos yang ditanggung oleh kerajaan dan pihak-pihak lain, (c) kemampuan membayar balik sedangkan BRT ini tidak self-financing, (d) tahap ridership 2016 dan 2017 berbanding dengan unjurun asal serta (e) usaha untuk meningkatkan ridership tersebut.

100. Saya juga ingin meminta YAB PM memaklumkan (a) jumlah kos sebenar pembinaan MRT 1 & 2, (b) kemampuan membayar balik sedangkan MRT ini tidak self-financing, (c) tahap ridership sejak dilancarkan hingga kini berbanding dengan unjurun asal serta (d) usaha untuk meningkatkan ridership tersebut.

101. Seterusnya saya ingin meminta YAB PM menjelaskan rasional tender MRT 3 yang dianggarkan bernilai RM40 bilion dibuka hanya selama 45 hari manakala tender HSR, yang dianggarkan hanyalah 20% daripada workscope MRT3, dibuka selama 6 bulan.

102. Akhir sekali, saya mohon YAB PM menerangkan (a) rasional menggunapakai Project Delivery Partner (PDP) Model semasa membina MRT 1 & 2 dan rasional menggunapakai Turnkey Model bagi MRT3 serta (b) berapakah jumlah kerugian yang dialami semasa membina MRT1 & 2 itu akibat penggunaan model PDP tersebut dan berapa banyak pulakah penjimatan bakal diperolehi dalam membina MRT3 ini ekoran penggunaan Model Turnkey berkenaan?

YB Tan Sri Yang DiPertua,

Penutup

103. Di awal ucapan saya tadi, saya ada menyebut tentang perkhidmatan kita sebagai wakil rakyat dan penggubal undang-undag di Dewan yang mulia ini. Kini tempoh kita bagi Perlimen ke 13 ini telah sampai ke penghujungnya.

104. Menurut hukum akal, persidangan in mungkin merupakan sesi terakhir bagi kita walaupun tempoh hayat Dewan masih ada sehinggalah 26 Jun nanti. Ini bermakna Dewan boleh bersidang sekurang-kurangnya sekali lagi. Dalam pada itu, saya tidak melupakan kuasa prerogatif ke Bawah Duli Seri Paduka Baginda Yang DiPertuan Agong di bawah Perkara 40 (2) (b).

105. Jika sesungguhnya sesi ini merupakan yang terakhir bagi kita, maka izinkanlah saya mengambil peluang ini untuk mengucapkan selamat bersara kepada para sahabat yang mungkin tidak lagi meneruskan perkhidmatan yang mulia ini. Lalu teringatlah saya serangkap pantun ini:

Tuailah padi antara masak
Jangan nanti layu-layuan
Intailah sesama kita sementara nampak
Jangan nanti rindu-rinduan.

106. Walaupun kita bersara namun kesetiaan, iltizam dan kerja untuk parti tetap diteruskan. Inilah pula masanya untuk kita menyokong muka-muka baru dalam PRU ke 14 nanti kerana mereka telah menyokong kita dalam pilihan raya yang lalu sehingga kita bergelar YB dan berada di Dewan yang mulia ini.

107. Budi dan jasa mereka serta parti hendaklah kita kenang serta dibalas dan dibayar. Tidaklah semata-mata di bawa mati. Ada ubi, ada batas; ada budi, ada balas. Kita bukanlah jenis kacang lupkakan kulit atau lepas jambatan buang tongkat. Jauh sekali dari berperangai membals susu dengan tuba.

108. Bagi para sahabat yang mungkin pula berpeluang terpilih semula sebagai calon, sama ada untuk Dewan Rakyat ataupun Dewan Negeri, sama-samalah kita berikan sokongan dan angkatkan doa agar semuanya berjaya nanti. In syaa Allah, berkat usaha dan doa suci kita semua, parti keramat BN kita bukan sahaja akan menang bahkan akan menang besar kelak.

109. Untuk menang besar, kita patut ingat dan elakkan 2C. We ought to be politely reminded of this line in Episode Six: The Right To Know of satirical Yes Minister… “Controversial” only means “this will lose you votes”; “Courageous” means “this will lose you the election”, dengan izin.

110. Amalan demokrasi menuntut kita, setiap tamat penggal, kembali kepada rakyat untuk mendapatkan mandat. Lantaran itu, kita wajarlah ingat akan pesanan Aesop (620 BC – 560 BC) bahawa In critical moments (like GE14) even the very powerful have need of the weakest.

111. Justeru benarlah nasihat Phaedrus (15 BC – 50 AD), sepertimana yang dibuktikan oleh keputusan PRK, PRN dan PRU, bahawa “Men in however high a station ought to fear the humble”.

YB Tan Sri Yang DiPertua,

Penghargaan

112. Saya sendiri, selama 2 penggal, telah menimba banyak ilmu serta menuai pelbagai pengalaman di dalam dan di luar Dewan yang mulia ini berserta dengan kenangan manis. Ia menjadi realiti kerana nasihat dan bimbingan serta peluang yang telah diberikan oleh YAB PM, YAB TPM, para menteri, dan Timbalan Menteri serta kerjasama dari rakan-rakan yang lain.

113. Juga peluang dan ruang yang telah diberikan oleh YB TS YDP dan YB Timbalan-timbalan Speaker. Sesungguhnya sumbangan, jasa dan budi yang saya terima itu amatlah banyak sekali.

Berlari-larian menurun bukit,
Berduyun-duyun memetik kepaya,
Jasa kalian bukan sedikit,
Sebanyak daun di rimba raya.

114. Dalam pada itu, tidak lupa untuk saya mengucapkan tahniah serta merakamkan setinggi-tinggi penghargaan di atas kejayaan YB TS Speaker dan Timbalan-timbalan Speaker dalam mengemudikan mesyuarat serta urusan Dewan dengan berkesan dan cemerlang sekali.

115. Seterusnya, dengan rendah diri saya mengaku bahawa saya mempunyai lidah tidak bertulang yang dimiliki oleh manusia biasa. Justeru jika terdapat sebarang kelemahan dan ketelanjuran kata, maka dengan seikhlas hati ampun diberi maaf dipinta:

Kunang-kunang terbang ke lembah
Hinggap bersarang di pohon buluh
Pinang mengadap sirih menyembah
Saya menyusun jari sepuluh.

116. Inilah sahaja yang ingin saya kongsikan, YB TS YDP. Saya bangun menyokong Titah Ke Bawah Duli Seri Paduka BagindaYang DiPertuan Agong yang kita sanjung dan kasihi, Raja kita.

6 Mac 2018.

, , ,

Leave a comment

YB BN Hendaklah Menjuarai Kebimbangan Rakyat

tweet

Saya menyokong penuh prinsip yang diungkapkan oleh YB Menteri MITI bahawa dalam sebarang perundingan:

pertama kita hendaklah menerima hakikat dan berpegang kepada prinsip bahawa “kita tidak boleh dapat semua dan kita tidak mahu hilang semua.”

Kedua, kita tidak boleh pula berpegang kepada pendirian “Hak kita, kita punya; hak orang boleh runding.”

Seterusnya, ketiga ialah menerima-pakai prinsip “majority rule” iaitu kalaulah kebaikan itu lebih banyak maka kita terima, kalaulah keburukan lebih banyak, kita tolak.

Inilah pendekatan yang digunapakai dalam merundingkan TPPA dan pendekatan inilah juga yang wajar diterima-pakai dalam menghalusi dan membahaskan dokumen TPPA berkenaan.

Saya akui TPPA mempunyai kelemahan tetapi dengan menyertai TPPA diunjurkan kita akan mendapat pula lebih banyak faedah dari keburukan; more benefits than costs. Sebaliknya, dijangka kita akan mengalami lebih banyak kerugian jika tidak menyertai TPPA.

Kerana masa yang terhad, saya tidak bercadang untuk menyenaraikan semula segala faedah dan kebaikan menyertai TPPA. Saya yakin semua YB telah tahu setelah meneliti dokumen asal TPPA, laporan ISIS dan laporan PwC serta buku  yang telah disediakan oleh MITI untuk menangani kebimbangan, salah faham dan tuduhan mengenai TPPA. Ia boleh difahami dengan mudah.

Pada masa yang sama, kita boleh juga membaca dan mendengar banyak keburukan jika kita menyertai TPPA.

Justeru saya ingin menggunakan masa yang terhad dan sangat berharga ini untuk membantu YB Menteri dengan menyenaraikan saoalan-soalan yang sering ditimbulkan oleh mereka yang masih bimbang dan takut serta keliru tentang keburukan TPPA.

Kebanyakan soalan berkenaan telahpun dijawab oleh YB Datuk Seri tetapi nampaknya mereka masih belum berpuas hati dan masih bimbang serta memerlukan jawapan tambahan. Kebimbangan mereka itu berasas dan usaha ingin tahu itu juga adalah ikhlas.

Saya yakin YB Menteri akan mengupas soalan-soalan saya dengan lebih lengkap dan telus lagi. Bukan saja memberikan jawapan, malah turut memberikan penyelesaian / solutions kepada masalah-masalah yang dibimbangi itu.

Lantaran  diyakini jawapan dan hujah yang bakal diberikan oleh YB Menteri itu akan mampu menghapus dan menghakis segala kebimbangan, ketakutan, kekeliruan serta salah faham tentang TPPA ini. Yang demikian, proses buy-in akan berlaku dan mereka itu akan menjadi the new converts, in syaa Allah.

Pertama ialah TPPA tidak boleh dilihat dalam konteks ekonomi semata-semata. Ia hendaklah juga dilihat dari sudut kedaulatan dan kesamarataan. Laporan ISIS menegaskan bahawa these “concerns … are not without basis”. Sesungguhnya dua aspek tersebut tidak ternilai; jika diberikan nilai, pada hemat saya, ianya melebihi semua combined values of all economic parameters. Justeru adakah benar kedaulan kita tidak terjejas dan TPPA ini bukannya alat penjajahan baru oleh Amerika Syarikat?

Kedua, TPPA lebih menekankan Capital Economy, seperti yang dihuraikan dalam laporan PwC. Manakala rakyat pula lebih berminat hendak tahu faedah-faedah di bawah People’s Economy yang dikatakan terlalu sedikit. Mohon YB Menteri jelaskan isu-isu berikut:

Difahamkan pekerjaan baru sebanyak 1 ke 2 juta akan di wujudkan dalam tempoh 10 tahun (2018 – 2017). Jika benar,:

adakah pekerjaan baru tersebut merupakan tambahan kepada pekerjaan baru yang diwujudkan tanpa menyertai TPPA iaitu 1 ke 2 juta + x?

jika itulah sahaja pekerjaan baru yang bakal diwujudkan, tidakkah bilangan tersebut lebih rendah dari 3.3 juta pekerjaan baru yang telah / akan diwujudkan di bawh RMK10 dan RMK 11 iaitu kita mampu mengwujudkan lebih banyak pekerjaan baru tanpa menyertai TPPA?

adakah majoriti rakyat Malaysia yang bakal mendapat faedah besar dari pekerjaan baru yang banyak itu? Wajar diingat, laporan tahunan 2014 (AR2014) untuk Program Transformasi Ekonomi (ETP) yang dikeluarkan oleh PEMANDU dan dipetik oleh RMK11 menunjukkan bahawa, daripada 1.8 juta pekerjaaan baru yang telah diwujudkan di bawah RMK10,  hanya 620 ribu merupakan pendaftar baru di KWSP. Apa jadi dengan baki 1.2 juta pekerja? Siapakah mereka? Pekerja asing?

Menurut AR2014 lagi, 1.5 juta dari 1.8 juta pekerjaan itu adalah dijana oleh NKEA. Bukankah objektif NKEA adalah untuk mengwujudkan kerja bernilai tinggi dan bergaji-tinggi? Siapakah yang sebenarnya menikmati sebahagian besar pekerjaan tersebut? Kera-kera di hutan?

Dengan lebih banyak syarikat asing beroperasi di negara kita tanpa boleh dikawal seperti sekarang, dengan kelonggaran yang diberikan oleh TPPA kepada pekerja untuk bekerja di negara-negara yang menjadi komuniti TPPA dan bukan sahaja kebenaran diberikan kepada pekerja asing untuk menjadi ahli kesatuan sekerja malah mereka juga diberikan kebenaran untuk  menerajui kesatuan sekerja maka tidakkah berkemungkinan besar pekerja Malaysia akan menjadi lebih terpinggir lagi? Tidakkah mereka akan senasib dengan ayam di kepuk mati kelaparan, itek di air mati kehausan?

Jika musibah tersebut berlaku, tidakkah kadar pengangguran di kalangan Bumiputera akan melonjak dan kadar kemiskinan akan meningkat serta jurang pandapatan antara Bumi dan bukan Bumi pula akan semakin melebar?

Bukankah ini bermakna TPPA memburukkan lagi kebajikan / welfare Bumiputera, khasnya dan rakyat Malaysia umumunya serta mencemarkan pula keadilan sosial / social justice?

Kelonggaran yang diberikan kepada pekerja asing itu menakutkan rakyat Malaysia. Berdasarkan  unjuran yang dibuat, benarkah berduyun-duyun pekerja asing akan membanjiri Malaysia? Benarkah bilangan mereka akan melompat kepada 28% dari jumlah penduduk dan 43% daripada jumlah gunatenaga menjelang 2027?

Jika benar, maka sudah pasti ketakutan itu adalah satu realiti yang ngeri. Seterusnya tidakah kerajaan memungkiri janji dan komitmenya  untuk mengurangkan kebergantungan kepada pekerja asing, sepertimana yang terpahat dalam RMK11?

RMK11 menegaskan 60% dari pekerjaan berpendapatan tinggi akan diperuntukkan kepada Bumiputera? Bolehkah dan bagaimanakah dasar ini hendak diteruskan, terutama sekali terhadap syarikat asing? Di ingatkan bahawa di bawah Perkara 9.9 (Performance Requirement), Bab Pelaburan, syarat-syarat sedemikian adalah diharamkan sama sekali.

berkait rapat dengan isu jawatan berpendapatan tinggi, bagaimanakah komposisi pekerja professional dan pengurusan mengikut kaum pula hendak diteruskan?

hampir tiga suku pekerja kita adalah makan gaji. Benarkah tambahan gaji mereka hanyalah antara RM25 – RM33 menjelang 2027? Setelah mengambil kira kenaikan kos sara hidup, berapakah nilai gaji sebenar (real wages)? Jika unjuran mereka salah, apakah pula unjuran pihak kerajaan?

GAJI NAIK RM25 SAHAJA

berkait  rapat dengan tambahan gaji yang rendah itu, benarkah unjuran yang mereka buat bahawa, berdasarkan andaian pemotongan tariff, purata pendapatan bulanan isi rumah bukannya meningkat malah ianya akan menurun sekitar RM120 menjelang 2027? Jika unjuran mereka salah, apakah pula unjuran pihak kerajaan?

Kita masih lagi menghadapi pelbagai masalah sosio-ekonomi yang bertambah buruk akibat pelaksanaan lebih banyak dasar liberalisasi dan kerana semakin kurangnya tindakan affirmative.  Masalah tersebut telah disedari oleh Kerajaan dan cuba di atasi di bawah RMK11.

Dengan terlaksananya TPPA, persaingan akan menjadi lebih ganas / brutal lagi. Di bawah keadaan padang yang tidak sama rata, prinsip persaingan yang sihat boleh bertukar menjadi ganas dan, outcomenya, yang lemah akan pasti mati, sepertimana yang berlaku di bawah undang-undang rimba / law of the jungle.

Justeru apakah impak ke atas:

sasaran pemilikan ekuiti 30% with effective control di bawah RMK11,

jurang ekonomi antara kaum,

kemiskinan bandar,

pendapatan isi rumah dan gaji B40 yang rendah,

kos sara hidup yang meningkat,

keupayaan Bumiputera untuk merapatkan jurang pendapatan dan kekayaan,

ketidak-mampuan memiliki rumah kerana harga rumah meningkat,

bilangan atau nisbah golongan professional, berkelayakan tinggi, pengurusan tinggi dari kalangan Bumiputera yang masih rendah,

masalah tahap pendidikan Bumiputera yang tak setara dengan kaum lain,

tahap employability Bumiputera yang lemah,

jurang dari segi modal, business network, supply chain, support system, access to capital, serta dasar, peraturan dan undang-undang yang tidak memihak kepada ‘underdogs’(factor endowments),

kedudukan ekonomi masyarakat keushawanan dan korporat bumiputera yang rendah,

tahap ‘social mobility’ masyarakat  bumiputera yang terhad,

Inclusive nation building and shared prosperity, dan

kerharmonian antara kaum dan perpaduan nasional?

Difahamkan TPPA akan menjana tambahan nilai GDP sebanyak USD107 bilion – USD 217 bilion sepanjang 20 tahun, dari 2018 -2027. Mohon ambil perhatian, dalam tempoh 5 tahun di bawah RMK11 iaitu tanpa bantuan TPPA, diunjurkan kita mampu menjana tambahan GDP yang jauh lebih besar bernilai RM750 bilion. Justeru adakah wajar kita menyertai TPPA?

Pada masa yang sama saya berkongsi kekhuatiran mereka mengenai Perkara 9.1 (Definasi) dan Perkara 9.9 (Performance Requirement), Bab Pelaburan di bawah TPPA. Perkara-perkara tersebut akan melarang kerajaan untuk meletak sebarang syarat pada bentuk dan jenis pelaburan. Ini bermakna kerajaan kita akan dilarang untuk menolak atau tidak menggalakkan pelaburan yang tidak bernilai-tinggi, yang intensif pekerja (labour-intensive), yang berteknologi rendah dan yang tidak mesra-alam.

Ini bermakna matlamat penhijrahan Model Baru Ekonomi (NEM) dari ‘pendekatan lama’ (pekerja kemahiran rendah, gaji rendah, hasil eksport nilai-tambah rendah) kepada ‘pendekatan baru’ (proses inovasi, teknologi terkini, penghasilan produk nilai tinggi, dan gaji tinggi) akan dilarang dan terbantut.

Impaknya ialah kita akan terus terperangkap dengan struktur dan paradigma ekonomi lama, berpendapatan sederhana  ke arah rendah dan dicengkam pula oleh kemiskinan. Bagaimanakah kerajaan hendak medepani kekhuatiran dan kebimbangan tersebut?

Ketiga, masyarakat Bumiputera, kaum terbesar di negara ini, bimbang hak keistimewaan mereka yang dilindungi oleh Perlembagaan  di bawah Perkara 153 akan terhapus, terjejas  atau terhakis.  Kita berterima kasih kepada kerajaan kerana hak-hak berikut telah dipertahan / dikekalkan:

Pengecualian mutlak bagi KWSP, KWAP, LTAT, MARA, TERAJU, EKUINAS, PNB dan  LTH. Di sini saya ingin bertanya mengapakah KHAZANAH dan PETRONAS tidak dimasukkan ke dalam senarai tersebut?

30% dikhaskan untuk kontraktor Bumiputera di sektor pembinaan di atas threshold. Soalan tambahan pertama saya ialah mengapa keistimewaan ini tidak turut dipanjangkan ke sektor-sektor lain seperti barangan dan perkhidmatan?

Soalan tambahan kedua saya ialah mengapa keistimewaan yang sudah sedikit itu diperkecilkan lagi apabila threshold yang ditetapkan pada tahap RM315 juta pada tahun 2018 akan diturunkan kepada RM70 juta pada tahun 2038? Ini bererti pada tahun 2038, kontraktor asing akan diberikan lebih banyak peluang untuk bersaing dengan kontraktor Bumiputera iaitu bermula dari projek bernilai lebih dari RM70 juta. Bukankah ianya memberikan gambaran bahawa kerajaan yang berteraskan UMNO ini lebih suka menyusukan kera di hutan sedangkan bukannya kera  tersebut yang meletakkan UMNO di persada kuasa?

Keutamaan sehingga 40% peruntukan pembelian tahunan SOEs diberikan kepada Bumiputera, termasuklah PKS. Soalan tambahan saya ialah benarkah keistimewaan ini tidak eksklusif bagi Bumiputera sahaja kerana mereka akan bersaing juga dengan PKS bukan Bumiputera dan syarikat-syarikat yang berlokasi di Sabah dan Sarawak yang boleh dimiliki oleh bukan Bumi dan bukan warganegara Malaysia? Jika benar, maka kerajaan yang ditunjanggi oleh UMNO akan sekali lagi terdedah kepada tuduhan sebagai tidak menghormati dan melindungi secukupnya Perkara 153.

Seterusnya sejauh manakah benarnya  pengecualian yang diberikan kepada Bumiputera itu adalah sesungguhnya terhad iaitu setakat mana ianya tidak menjejaskan kepentingan pelabur asing sapertimana yang disenaraikan dalam peraturan-peraturan di bawah Bab Pelaburan, khususnya provisi Minimum Standard of Treatment, Fair & Equitable Treatment dan Expropriation? Jikalah benar maka nampaknya keistimewaan untuk Bumiputera itu hanyalah tinggal  sekelumit saja.

Seterusnya, mohon YB Menteri memberikan pengakuan yang tegas, tepat dan jitu bahawa “enabling policies and initiatives” yang mengandungi dasar-dasar dan langkah-langkah yang tidak berkaitan dengan projek, kontrak atau lesen & permit, sepertimana yang terdapat dalam strategi Pemerkasaan Ekonomi Bumiputera (PEB) dan RMK-11 (Bab 3 – Memperkukuhkan Inklusiviti), akan sesungguhnya tetap dilaksanakan semasa pasca TPPA sekalipun dasar dan initiatif tersebut tidak termasuk dalam pengecualian yang dirundingkan.

Contohnya ialah dasar di bawah Strategi E4 (RMK-11) bertajuk “Mengurangkan industri bernilai tambah rendah” dan “Mempertingkatkan program bersepadu”:

Pembangunan Rantaian Bekalan “dari ladang ke meja makan” bagi usahawan Bumiputera.

Program Pembangunan Vendor dan Groom Big.

Dasar carve-out bagi kontrak yang bernilaimelebihi RM500 juta

Persoalan pokok: Adakah kerajaan / MITI telah mengkaji keperluan dan implementability PEB dan RMK-11 semasa memuktamadkan TPPA?

Keempat, saya perhatikan bahawa PwC, dalam usahanya membuat unjuran tentang impak liberalisasi, telah menggunakan dataset lapuk (obsolete) – GTAP 8 (2007) sedangkan kita telahpun mempunyai dataset terbaru GTAP 9 (2010). Seperti yang kita semua maklumi, di era pasca  NEM/ETP (2010), lebih banyak inisiatif liberalisasi telah dilaksanakan hinggakan kita mendahului Amerika Syarikat dan Kanada.

Soalan pertama saya di sini, tidakkah perbuatan PwC itu boleh menimbulkan sangkaan buruk terhadap kerajaan? Soalan kedua saya pula ialah apakah senario baru yang boleh kita cerapi jika dataset terbaru itu diguna-pakai? Adakah faedah liberalisasi untuk kita sebenarnya minimal?

Kelima, PwC terlalu kerap menggunakan perkataan “MAY” dalam analisa / laporannya. Mengikut perkiraan saya, ianya digunakan sebanyak 179 kali. Ia memberikan tanggapan bahawa pakar-pakar di PwC pun tidak pasti atau mereka itu sebenarnya adalah kurang pakar. Yang demikian, pandangan dan syor PwC itu bolehlah dilihat sebagi tricky. Justeru  ia lebih menyukarkan penggubal dan pelaksana dasar untuk membuat tafsiran yang tepat bagi tujuan decision making dan pelaksanaan.

Contohnya seperti berikut:

* Such procurement practice MAY be affected under the TPPA as preferential treatment by SOEs will be limited to a maximum of 40% of their annual purchases

* Some existing developmental policies undertaken by SOEs contradict with this commitment. For example, the practice of a “Buy Malaysia First” policy by some SOEs, which MAY not be consistent with commercial considerations such as price, quality and availability of the good or service to be purchased, MAY breach the commitments set out in the TPPA.

* The commitment on SOEs to act in accordance with commercial considerations that are similar to a privately owned enterprise in the relevant industry when purchasing goods or services MAY constrain the role of some SOEs in supporting local enterprises.

* Mechanisms for SOEs in supporting nation building agenda MAY change

* Stronger protection for foreign investors MAY impede the Government from setting public policy in the interest of the nation.

Akhir sekali saya ingin menyarakan kepada YB Menteri agar mengguna-pakai pendekatan perakaunan / accounting approach iaitu menyediakan balance sheet mengenai buruk baik menyertai TPPA dan buruk baik tidak menyertai TPPA. Balance sheet tersebut akan membantu rakyat memahami dengan lebih mudah kebaikan dan keburukan yang saya maksudkan itu. Yang demikian, buy-in akan lebih mudah diperolehi.

Leave a comment

Membahas Bajet 2016 Kementerian Kewangan

YB TS YDP,

Sekali lagi saya merakamkan ribuan terima kasih kepada YB TS YDP kerana memberi peluang kepada saya untuk turut membahaskan Bajet bagi Kementerian Kewangan in. Saya akan menumpukan kepada 8 perkara sahaja.

Terlebih dahulu saya ingin mengambil peluang ini untuk merakamkan setinggi-tinggi penghargaan di atas kejayaan YAB PM melaksanakan strategi serampang 2 mata iaitu rasionalisasi subsidi dan GST di masa yang kritikal iaitu ketika kerajaan sangat memerlukan sumber pendapatan baru dan pendekatan inovatif untuk mengimbangi kemerosotan hasil akibat kejatuhan harga komoditi dan akitiviti ekonomi yang kurang rancak.

Perkara atau soalan pertama yang ingin saya ketengahkan ialah (1) berapa banyakkah penjimatan yang telah diperolehi dari program rasionalisasi subsidi itu dan (2) mengapakah peruntukan subsidi masih tinggi pada tahun 2015 & 2016 iaitu sekitar RM26 bilion?

Kedua ialah mengenai kemapanan kewangan atau financial sustainability kita.

Pada tahun 2016, hasil kerajaan diunjurkan sekitar RM225.7 bilion. 95% daripada hasil ini digunapakai untuk perbelanjaan mengurus atau OPEX. 34% daripada hasil tersebut adalah untuk bayaran emolumen dan pencen. Yang demikian, hanya sebahagian kecil sahaja yang tinggal untuk perbelanjaan pembangunan atau CAPEX. Kita terpaksa menjunjung hutang bagi tujuan CAPEX ini. Beginilah keadaan kita setiap tahun.

Soalan saya ialah adakah keadaan sedemikian itu sihat dan mapan atau healthy and sustainable? Dan apakah usaha jangka panjang yang akan dibuat untuk memperbaiki lagi prestasi kewangan kita ini kerana hutang Kerajaan Persekutuan terus meningkat dan kini telah melebihi RM620 bilion?

Ini membawa saya kepada perkara ketiga iaitu keupayaan membayar balik hutang.

Saiz hutang semata-mata tidak membimbangkan saya. Yang penting dari segi hutang ialah tujuan berhutang dan kemampuan membayar balik hutang. Kerajaan dianggap berhemah atau prudent dalam menguruskan kewangan rakyat jika pinjaman dibuat bagi tujuan, antara lain,  untuk memperkasa kapasiti pembanguan negara dan kerajaan pula mampu membayar balik pinjaman tersebut.

Lantaran itu, saya ingin mengucapkan setinggi tahniah di atas kejayaan YAB PM dalam menguruskan kewangan negara yang mana, antara lain, defisit fiskal telah dapat dikurangkan dari 7.0% daripada nilai GDP pada tahun 2009 kepada 3.1% pada tahun 2016 dan mampu mengekalkan tahap hutang di bawah paras 55% daripada nilai GDP.

Namun, pada hemat saya, ukuran yang lebih baik bagi tujuan mengukur ‘kesihatan’ kewangan kita ialah nisbah bayaran khidmat hutang.

Berbeza dengan defisit fiskal, nisbah ini bertambah buruk.
Pada tahun 2012,  setiap RM100 daripada hasil, sebanyak RM9.40 digunakan utk membayar hutang. Ianya meningkat kepada RM11 pada tahun ini dan diunjurkan menokok lagi kepada RM11.80 pada tahun hadapan; meningkat 25.5% dalam masa 4 tahun itu; lebih pantas dari kenaikan hasil sebanyak 8.6% dalam tempoh yang sama. Lanskap ini membimbangkan saya.

Saya setuju ianya masih dibawah threshold 15%. Namun apakah usaha untuk menyekat arah aliran menaik ini kerana ia (a) boleh memberi impak ke atas kemapanan kewangan kerajaan serta (b) akan terus mengurangkan baki hasil untuk perbelanjaan lain?

Seterusnya, perkara kelima ialah mengenai jurang kekayaan yang terus melebar. Yang amat membimbangkan saya ialah  jurang antara bandar dan luar bandar serta jurang antara kaum telah semakin melebar. Sebagai contoh, antara 2004 dan 2009, jurang pendapatan antara kaum Bumiputera dan kaum Cina telah mengecil dari RM1,700 kepada RM1,400. Tetapi antara 2009 hingga 2014, jurang tersebut telah melebar semula dari RM1,400 kepada RM2,100!

Dari segi jurang pemilikan aset pula, misalnya, pemilikan rumah kediaman Bumiputera menurun dari 27.2% kepada 26.1%, pemilikan terraced factories / warehouses merosot dari 45% kepada 35.1%, commercial buildings mengecil dari 5.8% kepada 5.4% dan industrial complexes menyusut dari 3.1% kepada 0.2%.

Jurang kekayaan yang melebar ini merupakan isu besar yang boleh mengancam keamanan dan kemakmuran negara kerana yang terpinggir itu adalah kumpulan majoriti iaitu kaum Bumiputera.

Lantaran itu apakah tindakan mitigasi segera yang akan diambil untuk mengecilkan jurang yang melebar itu?

YB TS YDP,

Saya setuju BR1M ada kebaikannya; ia tertumpu kepada kumpulan sasar yang hendak dibantu. Tujuannya juga baik. Ia menambah pendapatan golongan berkenaan dan sekali gus boleh juga merapatkan jurang pendapatan.

Tahun lepas kadarnya telah dinaikkan sebanyak RM300 seorang, dari RM600 ke RM900.  Ia merupakan tanda dan bukti kerajaan prihatin.

Golongan atasan pula dibantu dengan mengurangkan kadar cukai pendapatan sebanyak 1%. Tujuannya juga baik.

Malangnya, secara sedar atau tidak sedar atau kerana rich-biased policy driven, golongan atasan  berkenaan telah menikmati faedah yang jauh lebih besar iaitu penjimatan cukai sebanyak RM13,000 seorang.

Keputusan dan niat baik kerajaan itu telah melebarkan jurang pendapatan sebanyak RM12,700! Ia memberikan bermacam-macam gambaran pada kerajaan.

Pada tahun ini kerajaan melaksanakan pendekatan yang sama lagi. Sekali lagi kerajaan, tanpa sedar, telah melebarkan jurang antara RM250 – RM400 antara golongan berpendapatan bawah RM6,000 sebulan dengan RM6,000 sebulan.

Adakah kerajaan tidak bercadang untuk merapatkan jurang kekayaan?

Saya sedar bahawa kerajaan juga telah menaikkan kadar cukai pendapatan kepada golongan atasan daripada 25% kepada 26% – 28%. Yang demikian, kerajaan boleh mendapat tambahan hasil dan sekali gus boleh merapatkan pula jurang pendapatan.

Dalam pada itu, threshold pula telah dinaikkan dari RM400,000 kepada RM600,000. Justru apakah impak bersihnya (net effect) ke atas jurang pendapatan – adakah ianya tambah melebar atau ianya berjaya dikecilkan?

Keenam ialah mengenai pertumbuhan ekonomi negara kita.

Baru-baru ini Bank Negara telah mengumumkan prestasi ekonomi negara bagi suku tahun ketiga 2015. Pertumbuhannya sebanyak 4.7% adalah  lebih rendah dari suku kedua dan suku pertama 2015, masing-masing sebanyak 4.9% dan 5.6%.

Jelas kerancakan semula petumbuhan eksport tidak dapat membantu to offset kelembapan penggunaan swasta dan awam.

Diperhatikan juga pertumbuhan ini adalah terendah sejak suku kedua 2013.

Namun mengambil kira lanskap pertumbuhan ekonomi dunia bagi tempoh yang sama, kesederhanaan pertumbuahan ekonomi kita itu adalah selari dari segi tren menurun global iaitu sama dengan apa yang dialami oleh banyak negara lain, termasuklah Singapura dan USA.

Pertumbuhan ekonomi Singapura merosot dari 2.0% pada ST2 kepada 1.4% pada ST3. Begitu juga ekonomi USA; ia mejunam dari 2.9% kepada 1.4% dalam tempoh yang sama!

Senario pertumbuhan pada ST3 ini mengesahkan ramalan bahawa pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 adalah lebih rendah daripada apa yang telah diunjurkan lebih awal oleh IMF, Bank Dunia, OECD dan lain-lain lagi.

Berbanding pertumbuhan ekonomi negara-negara tersebut, Jepun dan Euro-Zone dan berlatar belakangkan pula lanskap ekonomi dunia yang muram dan suram serta geo-politik global yang ganas dan tidak menentu itu maka bolehlah dianggap bahawa pertumbuhan ekonomi kita  itu adalah membanggakan.

Namun apa yang membimbangkan saya ialah, bagi tempoh yang sama, Penggunaan Terakhir Swasta juga merosot  kepada 4.1% (ST3) dari  6.4%  (ST2) dan 8.8% (ST1). Kemerosotan ini adalah signifikan dan ianya membimbangkan.

Ianya membimbangkan kerana permintaan luar dijangka akan terus lemah dan tidak menentu pada tahun depan. Lalu YAB PM telah menegaskan bahawa pertumbuhan ekonomi kita pada tahun 2016 akan lebih didorong dan dirangsang oleh permintaan domestik.

Komponen utama permintaan domestik tersebut terdiri dari penggunaan swasta (private consumption) dan pembentukan modal swasta (private capital formation) atau pelaburan. Pembentukan modal dijangka berkurangan kerana pengimportan Barang Modal  (Capital Goods) dan Barang Pengantara (Intermediate Goods) telah menurun bagi tempoh 9 bulan pertama tahun ini masing-masing sebanyak -0.1% dan -2.5% berbanding tempoh yang sama 2014.

Justru apakah usaha kerajaan untuk mempastikan bahawa permintaan domestik akan sesungguhnya menjadi pemacu utama pertumbuhan ekonomi kita pada tahun 2016 nanti?

Berkait rapat dengan hasil kerajaan dan pertumbuhan ekonomi tersebut, iaitu perkara yang ketujuh, ialah kejatuhan harga komoditi, jika ianya berlaku pada tahun 2016 kelak.

Sesungguhnya komoditi seperti minyak mentah, minyak kelapa sawit dan getah merupakan penyumbang yang signifikan kepada kedua-dua itu. Justru sudah tentu harga threshold telah diunjurkan dalam merangka bajet ini. Mohon YB Menteri maklumkan harga threshold yang telah digunapakai bagi komoditi-komoditi berkaitan.

Sekiranya harga komoditi tersebut merosot di bawah harga threshold berkenaan, apakah impaknya ke atas semua unjuran yang telah dibuat itu? Misalnya, apakah impak ke atas nilai pengeluaran, hasil kerajaan dan pertumbuhan GDP jika minyak mentah turun setiap dollar US setong?

YB TS YDP,

Akhir sekali, yang kelapan, saya ingin menumpukan kepada peruntukan kewangan bagi tahun 2016 pula.

Saya perhatikan banyak peruntukan pembangunan di bawah Kementerian ini sama ada langsung tidak dibelanjakan atau sangat kurang dibelanjakan. Maklumat ini tertera di m/s 198 – 199, Anggaran Perbelanjaan Persekutuan 2016.

Oleh kerana senarainya agak panjang maka saya hanya mengambil sebahagian contoh perbelanjaan sifar bagi tempoh 2011 – 2014:

Lembaga Pembangunan Langkawi

Pengkomputeran Jabatan Akauntan Negara

Penyelidikan dan Pembangunan

Perbadanan Johor

Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri Kedah

Perbadanan Kemajuan Iktisad Negeri Kelantan

Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri Melaka

Perbadanan Memajukan Iktisad Negeri Terengganu

Perbadanan Pembangunan Ekonomi Negeri Sabah

Program Pembiayaan

Padang Bola Sepak Tiruan.

Saya yakin peruntukan tersebut mampu menjana pulangan dividen ekonomi dan politik yang besar sekali. Justeru ianya menarik perhatian saya. Maka saya ingin bertanya adakah sesungguhnya 7 buah Lembaga / Perbadanan tersebut tidak menerima sekupang pun peruntukan pembangunan selama 4 tahun itu ataupun peruntukan berkenaan telah diterima tetapi ianya tidak sempat dibelanjakan?

Begitu juga dengan perbelanjaan sifar bagi Projek R & D dan Program Pembiayaan.

Seperkara lagi yang menarik perhatian saya ialah peruntukan bagi Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin. Pada tahun 2015, sebanyak RM200 juta telah diperuntukkan untuk Kumpulan Wang ini. Mengapakah pada tahun 2016, peruntukannya hanya seciput – RM10 juta? Lebih kecil dari peruntukan untuk Padang Bola Sepak Tiruan yang berjumlah RM10.5 juta!

Adakah tindakan mengurangkan peruntukan yang kritikal untuk  golongan miskin ini selari dengan semangat Bajet  2016 yang menumpukan kepada Mensejahtera Kehidupan Rakyat?

Apakah cerita yang sebenarnya mengenai perbelanjaan sifar / yang kecil itu? Mohon penjelasan dari YB Menteri.

Namun apa yang saya faham daripada maklumat tersebut ialah, daripada RM3.9 bilion yang telah diperuntukkan bagi tempoh 4 tahun itu, hanya RM0.446 bilion atau 11.3% sahaja yang telah dibelanjakan atau hanya  RM111.4 juta setahun. Nampaknya macam tidak lojik.

Justeru mohon YB Menteri maklumkan kepada Dewan yang mulia ini kedudukan sebenar rekod tersebut atau sebab-sebab prestasi yang nampaknya amat rendah itu, jika rekod berkenaan adalah benar.

Apakah outcomenya terhadap RMK10?

Untuk tahun 2016, dipohon pula sebanyak RM851.3 juta, 7.6 kali ganda lebih banyak daripada rekod purata pencapaian tahunan lalu. Mampukah ianya dibelanjakan secara berhemah berteraskan value for money dalam tempoh setahun ini?

Sekian, terima kasih, YB TS YDP.

1 Comment

DRAF AKTA KEHARMONIAN NASIONAL YANG DITERIMA OLEH YB NANCY SHUKRI

Salam YBhg Datuk Akbar,

Saya Syeliza Basri, Setiausaha Akhbar kepada Menteri di Jabatan Perdana Menteri, YB Hajah Nancy Shukri.

Merujuk kepada isu Akta Keharmonian Nasional yang disalah anggap oleh ramai pihak, saya berpendapat perkara ini harus diberi perhatian.

Beberapa kenyataan media yang dikeluarkan oleh YB Hajah Nancy bagi membetulkan tanggapan salah orang ramai berhubung draf Akta Keharmonian Nasional yang diterima YB Nancy Shukri.

YB Menteri juga telah menjelaskan perkara ini dengan terperinci semasa di Dewan Rakyat, namun tidak diambil maklum oleh media utama dan juga media sosial.

Di sini saya ingin menjelaskan bahawa YB Menteri hanya menerima (received) draf cadangan Rang Undang-undang berkenaan oleh pihak yang menganggotai Jawatankuasa Kerja Perundangan NUCC. Ia kini sedang diteliti oleh Jabatan Peguam Negara. Bercanggah dengan anggapan orang ramai bahawa Rang Undang-Undang (RUU) berkenaan telah sedia dan akan dibawa oleh YB Menteri ke Parlimen, ingin dimaklumkan bahawa cadangan RUU itu BUKANLAH yang diterima (accepted) dan dimuktamadkan oleh Kerajaan untuk dilaksanakan.

Saya ingin memetik ucapan YB Menteri di Dewan Rakyat, bahawa apa jua peruntukan yang akan dimasukkan ke dalam Akta Keharmonian Nasional, atau apa jua nama yang bersesuaian yang akan diberikan kelak, TIDAK AKAN SESEKALI membelakangkan perkara-perkara yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan, termasuklah kedudukan Agama Islam dan Bumiputera.

Sekiranya di dalam draf cadangan yang diterima ada perkara yang baik dan sesuai serta boleh dilaksanakan, kita akan laksanakan. Sekiranya cadangan yang dikemukakan itu bercanggah dengan apa yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan, ia akan ditolak.

Tujuan Akta Keharmonian Nasional ini adalah untuk menjaga keharmonian dan keamanan negara. Sekiranya ada perkara yang menimbulkan golongan tertentu yang telah sedia ada diperuntukan dalam Perlembagaan Persekutuan, tentunya objektif “keharmonian” yang dituju tidak akan tercapai.

Untuk makluman, NUCC yang dipengerusikan oleh Tan Sri Samsudin Osman, mantan Ketua Setiausaha Negara sedang giat menjalankan sesi konsultasi dengan pelbagai pihak untuk mendapatkan input. NUCC diurusetiakan oleh Jabatan Perpaduan dan Integrasi Nasional (JPNIN) dan berada di bawah seliaan YB Tan Sri Joseph Kurup, Menteri di Jabatan Perdana Menteri.

Setakat ini, belum ada cadangan input yang telah dimuktamadkan oleh NUCC selain daripada beberapa cadangan awal yang telah dikemukakan, seperti yang diperkatakan di atas.

Justeru itu, saya berharap penjelasan ini dapat memberi gambaran sebenar kepada semua pihak.

Kerajaan inginkan terbaik untuk rakyat, dan rakyat seharusnya mengetahui cerita sebenar mengenai apa yang diusahakan oleh Kerajaan. Pihak pembangkang memang terkenal dengan penipuan dan cerita yang direka-reka. Sekiranya kita juga terpedaya, amatlah malang kerana berita yang disebarkan kepada umum turut akan memperdayakan semua pihak.

Bersama-sama ini saya majukan Ucapan Penangguhan YB Menteri berhubung perkara ini.

Sekian, terima kasih.


SYELIZA BT HJ BASRI
 
Setiausaha Akhbar kepada
YB Hajah Nancy Haji Shukri
Menteri di Jabatan Perdana Menteri
_________________________________________

UCAPAN PENANGGUHAN DI DEWAN RAKYAT

 

Oleh                    :     YB TUAN NGA KOR MING (TAIPING)

 

Tajuk Ucapan     :     Pemansuhan Akta Hasutan 1948

 

Tarikh Ucapan    :     16 JUN 2014 (ISNIN)

 

Ucapan:

 

“Bahawa YAB Perdana Menteri Dato Seri Najib bin Tun Razak pernah membuat pengumuman pada tahun 2011 bahawa Kerajaan akan memansuhkan Akta Hasutan 1948 yang digubal oleh bekas penjajah British dan digantikan oleh akta baru iaitu Akta Keharmonian Nasional.

 

Bahawa walaupun janji telah dibuat oleh pemimpin Kerajaan tetapi sehingga kini janji demikian masih tidak dikota malahan dimungkiri.

 

Oleh demikian Dewan Rakyat yang mulia ini harus meluluskan satu ketetapan untuk memastikan Kerajaan pegang kepada janji dan undang-undang berunsur oppresif serta demokrasi ini dimansuhkan dengan segera.”

 

JAWAPAN:        YB PUAN HAJAH NANCY SHUKRI,  MENTERI DI JABATAN PERDANA MENTERI

 

Tuan Yang di-Pertua,

 

 1. Pada 11 Julai 2012, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah menyatakan hasrat Kerajaan untuk memansuhkanAkta Hasutan 1948 [ atau Akta 15 ] dan menggantikannyadengan suatu Akta baru yang dikenali sebagai Akta Keharmonian Nasional.

 

 1. Saya ingin menegaskan di sini bahawa dalam menggubal Akta Keharmonian Nasional yang akan dicadangkan ini, atau apa jua nama bersesuaian yang akan digunakan untuk akta itu kelak, Kerajaan tidak akan sama sekali menggadai atau membelakangkan peruntukan-peruntukan dalam Perlembagaan Persekutuan yang selama ini menjadi tulang belakang asas penyatuan rakyat berbilang agama dan kaum yang telah diusahakan serta dijadikan asas kukuh oleh pemimpin-pemimpin kita yang terdahulu dalam mencapai kemerdekaan dan pembentukan Negara kita yang tercinta ini.

 

 1. Objektif Akta Keharmonian Nasional bukan sahaja untuk memperkasa undang-undang tetapi juga untuk mencari mekanisme yang dapat menentukan keseimbangan terbaik antara keperluan menjamin kebebasan bersuara yang terkandung dalam Perlembagaan Persekutuan dan membolehkan tindakan undang-undang diambil terhadap mereka yang menggunakan isu-isu sensitif untuk memecahbelahkan perpaduan nasional, termasuklah penghinaan terhadap institusi diraja atau raja.
 2. Bagi tujuan ini, Kerajaan kini sedang mendapatkan dan mengumpul pandangan serta maklum balas daripada semua pihak yang berkepentingan berhubung dengan peruntukan yang wajar dimasukkan ke dalam Akta Keharmonian Nasional tersebut.

 

 1. Pihak-pihak yang sedang merunding Rang Undang-Undang Keharmonian Nasional turut memberi perhatian kepada aspek pencegahan perbuatan menghasut, membangkitkan kebencian, penghinaan yang serius, atau ejekan terlampau, yang melibatkan agama atau bangsa.

 

 1. Sehubungan dengan itu, tarikh sebenar pemansuhan Akta Hasutan 1948 dan untuk digantikan dengan Akta Kerhamonian Nasionalmasih belum dapat diputuskan pada masa ini memandangkan perkara tersebut masih sedang dalam kajian dan memerlukan penelitian daripada pelbagai aspek.

 

 1. Perlu diingatkan bahawa proses ini membabitkan penggubalan satu akta yang baru dan bukannya pindaan kecil kepada akta sedia ada. Proses menggubal sesuatu undang-undang bukanlah suatu perkara mudah yang hanya boleh diselesaikan dalam tempoh masa yang singkat. Ia memerlukan ketelitian, kajian, perbandingan dengan undang-undang yang sedia ada serta perbincangan yang mendalam. Ia juga perlu melihat dari sudut penguatkuasaannya kelak yang melibatkan masyarakat yang berbeza dari segi budaya, agama, bangsa, adat resam, pemikiran dan sebagainya.

 

 

Tuan Yang di-Pertua,

 

 1. Saya turut ingin mengambil kesempatan ini untuk memaklumkan Dewan yang mulia ini, serta seluruh rakyat Malaysia di luar sana bahawa Kerajaan melalui Jawatankuasa Kerja Perundangan dan Mempromosi Keharmonian Nasional, Majlis Konsultasi Perpaduan Negara (MKPN) atau National Unity Consultative Council (NUCC) telahpun mengambil dan memulakan inisiatif untuk membincangkan cadangan penggubalan akta baru ini.

 

 1. Memang benar bahawa terdapat beberapa draf cadangan kerja (atau dengan izin, proposed working draft) akta berkenaan telahpun dimajukan kepada saya baru-baru ini. Namun, saya ingin menegaskan kepada dewan yang mulia ini serta seluruh rakyat Malaysia bahawa input daripada draf-draf cadangan kerja berkenaan masih lagi sedang diteliti. Sekiranya ia adalah baik dan sesuai serta boleh dilaksanakan di Negara kita, maka cadangan tersebut akan dipertimbangkan.

 

 1. Proses konsultasi juga masih giat dijalankan dan belum lagi dimuktamadkan, bercanggah dengan dakwaan oleh sesetengah pihak baru-baru ini. Draf undang-undang yang bakal digubal ini merupakan undang-undang yang datangnya dari rakyat untuk rakyat di mana input, pandangan dan cadangan dari rakyat akan diperolehi melalui beberapa siri dialog, perbincangan meja bulat (atau dengan izin, round table discussion) dan sebagainya.

 

 1. Penelitian dan kajian yang menyeluruh adalah penting bagi memastikan suatu undang-undang itu komprehensif dan dapat dilaksanakan dengan berkesan. Maka dengan itu, saya berpendirian adalah tidak wajar untuk kita menetapkan tarikh akhir, atau dengan izin, deadline untuk akta berkenaan disiapkan. Pada saat kita meletakkan deadline, kita secara langsung akan meletakkan tekanan yang tidak diperlukan (unnecessary pressure), iaitu sesuatu yang kita tidak mahu dan tidak wajar diletakkan dalam mencari dan mencapai kesempurnaan yang diharapkan.

 

 1. Saya juga ingin menegaskan, bahawa sebagai Kerajaan yang bertanggungjawab, Kerajaan yang selama ini secara terus menerus tanpa kenal erti jemu dan putus asa dalam terus memaju dan memartabatkan rakyatnya, Kerajaan yang senantiasa menepati janjinya, kami tidak sesekali akan lupa akan hasrat dan janji yang telah dinyatakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk memansuhkan Akta Hasutan 1948 ini. Sebaliknya, InsyaAllah, Akta tersebut akan dimansuhkan apabila Rang Undang-Undang Keharmonian Nasional dibentangkan di Parlimen kelak.

 

 

Sekian, terima kasih.

Leave a comment

Kes Anwar Ibrahim Tipu Mahkamah Guna Chegubard

Keterangan dari bekas peguam Anwar Ibrahim:

I refer to above matter.

2. Firstly, kindly allow myself to express my utter disappointment and dismay displayed by our respected law enforcers in handling and investigating my claims and allegations. I state this regretfully and with a tinge of sadness, as to be honest I expected hesitancy and culpability when reports are filed on Opposition Leaders.

3. Unfortunately, due to insistence and persuasion by the general public and my well wishers, I write this letter, not in hope of justice but in the name of respect and honour to the very same syllable mentioned above, JUSTICE.

4. My first claim is that a MC which was obtained with the very intention of cheating and deceiving the Respected Court. The said MC was submitted by Badrul Hisham Shahrin aka Chegubard (hereby referred to as “the accused”) on the behest of a certain Dato Seri Anwar Ibrahim. The lawyers who conspired maliciously, intended fraud and pulled of the deceiving act were Sankara Nair and Datuk Yusof. The firm that handled the matter with regards to Chegubard was SN Nair & Partners.

5. Kindly refer to Appendix 1. It is a screenshot of an e-mail correspondence between Mr Ramkarpal and Sankara Nair. A clear indication of intent to represent Chegubard and discharge themselves as the lawyers of Anwar Ibrahim is apparent here. The date of this e-mail was on the 9th of July.

6. Kindly refer to Appendix 2. After the negotiation and settlements were done with the previous lawyers of the accused, Mr Sankara Nair had instructed me to correspond with Chegubard. I managed to contact him after various attempts and severe efforts by Mr Ibrahim Yaakob. The inability to contact the accused was due to political reasons ie conflict between the previous lawyers and Anwar Ibrahim. Although I managed to contact him previously, as stated and highlighted in the e-mail, on the 31st of July, the accused had gone missing, without informing or notifying the lawyers of his whereabouts.

7. Kindly refer to Appendix 3. The e-mail indicates the change of Court dates. In short, the trial was brought forward from the previous date of 7th of September 2012 to the 3rd of September. Also, it is important to note that the e-mail was received on the 16th of August 2012.

8. The sudden change of date was a fatal blow to the lawyers of the accused. A simple process of Change of Solicitors would not have given birth to any complications legally. However, as the intention was to hide the fact that the lawyers of the accused were in fact previously the lawyers of Anwar Ibrahim on the first day of the trial compromised further steps which are in line with the law.

9. Kindly refer to Appendix 4. After lengthy negotiations between Anwar and Datuk Yusof who furiously had stated that he wanted to leave the trial itself for being shown lack of respect, I was told by Sankara Nair to defuse the situation and send an e-mail to the accused. As instructed, I subsequently wrote an e-mail to the accused to obtain a MC from the 1st of September 2012 to the 4th of September 2012. And, the e-mail was sent on the 28th of August 2012. Such accurate medical prophecy by a team of lawyers.

10. Kindly refer to Appendix 5. The e-mail was sent by a disgruntled Sankara Nair on 30th of August. The lawyers of the accused were unable to reach him for reasons best known to him at that point of time. Subsequently, it is mentioned that a MC has to be submitted or all will be lost. What is meant by “all will be lost” would be further explained if the Attorney General decides to press charges. A blatant attempt to deceive the Court is apparent and crystal clear here. Why such slyness and mischief when it would be easier to file in a Notice of Change of Solicitor? Such venomous tyranny against the usual process of Court in the name of Anwar’s politics is proven undisputedly here.

11. Kindly refer to Appendix 6. The e-mail was sent by the accused to Mr Sankara Nair who subsequently forwarded the same to Datuk Yusof and myself, mentioned as Yuktes Vijay. He arrives from Indonesia on the 1st of September 2012 and states he will be “admitted” on Monday morning. Again, how would someone know their admittance in a hospital prior to any check up is to be seen.

12. The aforementioned events and evidences are not in anyways tampered or doctored. Any such excuse provided or offered is an attempt to dupe, con and deceive the Court.

13. On final note, the evidences have been provided and the events that transpired have been described. The “one and only step” which remains from the time I lodged a police report on the 17th of July 2013 till now is to head to the Court, check the submitted documents on the day of the trial as mentioned above on the 3rd of September 2012 and verify if a MC was submitted on behalf of the accused and as the e-mails suggest, on behest and for the benefit of Anwar Ibrahim.

14. If the aforementioned “one and only step” is a step too many for the Police and the evidences provided by myself is indeed too complicated to be deciphered , I apologize for testing their thinking and intelligence to the limit. If that is the case, God save our judiciary is my prayer.

Thank you.

Di bawah adalah print screen email antara pihak yang terbabit:

Appendix 1 Appendix 2 appendix 3 Appendix 4 Appendix 5 appendix 6

,

Leave a comment

Statement of Defence of Datuk S. Nallakaruppan, the 1st Defendant

Many interesting things to be read in here:

To continue reading, please read it here:

Statement of defence of 1st Defendant

Leave a comment