Posts Tagged Sejarah Malaysia

Talking Points Majlis Perjumpaan Dengan Guru 2018

1. Salam dan salutation.

2. Berysukur dan berterima kasih. Undangan ini amatlah saya hargai:

Sayang selasih dalam jambangan,
Sarang penyengat di hujung laman,
Terima kasih di atas undangan,
Kan diingat ke akhir zaman.

3. Sempena Majlis yang mulia ini, berilah saya kesempatan untuk mengucapkan jutaan terima kasih kerana mengundang saya untuk berucap dan memberikan pula penghormatan kepada saya untuk merasmikan Majlis ini.

4. Saya ingin pula mengambil peluang ini untuk mengalu-alukan tuan-tuan & puan-puan yang mewakili warga pendidikan yang dianggotai seramai 422 ribu guru di peringkat sekolah rendah dan menengah sebanyak 10,180 buah dan mengajar seramai 5.1 juta murid pada tahun 2016.

5. Seperti semua guru sebelum ini, cikgu akan berpeluang mendidik  dan mencurahkan pelabgai sumbangan serta khidmat bakti kepada berjuta murid sehingga menjadi orang yang berpendidikan, bertamadun dan berguna kepada masyarakat dan negara nanti.

6. Sumbangan agong itu hanya dapat saya simpulkan dengan tepat dan jitu jika saya dibenarkan meminjam sebahagian sajak Sasterawan Negara, Allahyarham Datuk Usman Awang:

“Jika hari ini seorang Perdana Menteri berkuasa,
Jika hari ini seorang Raja menaiki takhta,
Jika hari ini seorang Presiden sebuah Negara,
Jika hari ini seorang menjadi Yang Berhormat,
Sejarahnya dimulakan oleh seorang guru biasa”

7. Saya ingin menegaskan bahawa cikgu semua telah memilih sebuah profesion yang mulia. Fungsi, peranan dan sumbangan guru telah diiktiraf dan dihargai oeh semua masyarakat dan agama. Sebagai contoh, sumbangan dan peranan penting para guru telah diakui sendiri oleh mantan YAB Perdana Menteri kita, YABhg Tun Abdullah Hj. Ahmad Badawi. Beliau menegaskan:

“…kejayaan pembangunan modal insan amat bergantung kepada kualiti sistem pendidikan negara. Disinilah letaknya peranan penting profesion perguruan dalam merealisasikan hasrat negara untuk menjadi negara maju menjelang tahun 2020… peranan yang dimainkan oleh para guru tidak ternilai.”

8. Apa yang diperkatakan oleh Pak Lah itu amatlah tepat sekali kerana jika sebaliknya berlaku maka negara akan mengalami malapetaka. Melalui sistem pendidikan yang lemah serta warga pendidik yang kurang ilmu dan dedikasi maka negara boleh hancur tanpa dilepaskan tembakan sebutir peluru pun sebab produk yang dihasilkan itu tidak berkualiti.

9. Sebaliknya kita dapati para pesakit telah mampu diubati oleh doktor kita kerana ilmu mereka. Bangunan pula direka oleh arkitek yang bijak dan dibina oleh konraktor yang berpengalaman. Jambatan dibina oleh jurutera yang pandai manakala pentadbiran negara diurus oleh para pentadbir yang berkemampuan.

10. Alhamdullilah, negara kita telah maju dan berjaya. Dari sebuah ekonomi yang berasakan pertanian dan nilai GDPnya sebanyak RM5 bilion pada tahun 1960 telah melonjak kepada RM1.2 trilion pada tahun ini. Di perringkat global, kita berada di top 25% dari segi daya saing dan top one-third dari segi pembangunan manusia.

11. Yang menjadi tonggak kejayaan itu bukanlah prasarana yang bertaraf kelas pertama, bukan jentera kerajaan yang besar dan bukan juga pelaburan yang mencurah-curah. Tonggak kejayaan tersebut ialah tenaga kerja yang produktif, berpengetahuan, berkemahiran dan berdisiplin serta suasana kestabilan, keamanan dan keselamatan negara.

12. Anak kunci lanskap tersebut ialah pembangunan modal insan, keharmonian dan perpaduan kaum. Yang memainkan peranan utama dalam mewujudkan lanskap berkenaan ialah kaum guru.

13. Fungsi warga pendidik sebagai arkitek sosial dan pemangkin perubahan dan peradaban manusia serta menanamkan nilai-nilai murni kemanusiaan juga telah diakui oleh semua agama dan masyarkat.

14. Justeru peranan yang besar dan mulia itu, penghormatan dan ganjaran yang diberikan oleh agama Islam kepada kaum guru amatlah tinggi sekali. Contohnya, ia terpahat dalam sebuah Hadith Nabi Muhamad saw yang diriwayatkan oleh at-Tarmizi:

“Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya dan penghuni langit dan bumi, sehinggalah semut di dalam lubangnya dan ikan di lautan, mengucapkan selawat atau doa kepada orang-orang yang mengajar perkara baik kepada manusia.”

“Sekiranya Allah memberi hidayat hingga kamu dapat memberi pelajaran kepada seseorang, yang demikian lebih baik bagimu daripada memiliki dunia berserta  sekalian yang ada di dalamnya.”

15. Sesungguhnya antara ilmu dan guru itu ibarat lagu dan irama; ianya berpisah tiada:

Pusaka Melayu:

Martabat ilmu amat tingginya,
Emas dan intan bukan bandingannya,
Barang siapa mendapatianya,
Nikmat sejahtera jua kiranya.

Berguru ke padang datar
Dapat rusa bergelang kaki
Berguru kepalang ajar
Ibrat bunga kembang tak jadi.

16. Confucius menekankan penghormatan murid kepada guru sama seperti penghormatan anak kepada kedua ibubapa. Kaum India pula meletakkan guru di kedudukan nombor tiga dan lebih tinggi daripada Tuhan seperti yang terpahat dalam ungkapan lama ini:

“Maata, Pitha, Guru, Daivam” maknanya “Ibu, Bapa, Guru, Tuhan.”

17. Sesungguhnya “Panggilan keramat ‘cikgu’ kekal terpahat, Menjadi kenangan ke akhir hayat.”

Para guru yang saya hormati,

18. Dari segi tahap evolusi ekonomi, Melaka dan Malaysia kini berada di peringkat transisi antara tahap ke dua dan ketiga iaitu antara industrialisasi dan perkhidmatan yang berteraskan K-Economy manakala negara maju seperti USA, Jerman dan Jepun pula telahpun melangkah ke peringkat Industrial Revolution (IR) 4.0.

19. Di era globalisasi ini di mana dunia hanyalah merupakan sebuah kampung global yang kecil (a small global village), suka tidak suka kita akan dilambung oleh gelombang IR 4.0 ini. Jika kita tidak bersedia maka kita akan senasib dengan sebuah rumah kecil di tepi pantai yang akan musnah dihempas oleh gelombang besar; hancur, hanyut dan musnah. Ia sudah berlaku di era IR 1.0, 2.0 dan 3.0.

20. Justeru besarnya impaknya itu maka saya ingin menumpukan kepada isu ini di hadapan tuan-tuan & puan-puan kerana ilmu IR 4.0 juga bermula dengan guru.

21. Sebelum bermulanya revolusi perindustrian atau IR 1.0, dunia berada di era pertanian atau tahap pertama (primary) ekonomi. IR 1.0 bermula di hujung kurun ke 18. Ianya dipacu oleh mekanisasi, kuasa air dan kuasa wap.

22. IR 2.0 pula bermula sekurun kemudian. Characteristicsnya ialah mass production, assembly line dan tenaga letrik manakala IR 3.0 dipacu oleh komputer dan automasi bermula pada tahun 70an. Apakah perkembangan atau evolusi selanjutnya?

23. Tahap selanjutnya kini terkenal dengan gelaran IR 4.0. Gelaran ini wujud melalui satu projek dalam bidang high tech strategy yang mahu menggalakkan computerization of manufacturing. Ianya atas daya usaha Kerajaan Jerman.

24. Terminologi ”Industrie 4.0” telah diperkenalkan pada tahun 2011 di Hannover Fair. Kumpulan Kerja yang menyediakan syor pelaksanaan Industri 4.0 diiktiraf sebagai the founding fathers dan tenaga pendorong di belakang IR4.0 ini.

25. Professor Klaus Schwab, Founder and Executive Chairman of the World Economic Forum (WEF), telah menerbitkan sebuah buku bertajuk The Fourth Industrial Revolution. Di dalamnya beliau menjelaskan bahawa IR 4.0 amatlah berbeza dengan 3 era sebelumnya iaitu ianya were characterized mainly by advances in technology.

26. Kita akan berhadapan dengan pelbagai teknologi baru yang terdiri dari kombinasi alam fisikal, digital dan biological. Ia pula mewakili kombinasi cyber-physical systems, the Internet of Things (IOT) , and the Internet of Systems (IOS), artificial intelligence (AI), cloud computing and cognitive computing. In short, it is the idea of smart factories in which machines are augmented with web connectivity and connected to a system that can visualize the entire production chain and make decisions on its own.

27. Kombinasi semua teknologi ini berpotensi menghubungkan berbilion manusia kepada web, meningkatkan efficiency ekonomi dan organisasi dengan ketara serta mampu pula memperbaiki alam sekitar.

28. Dalam pada itu, terdapat juga potensi risiko yang tinggi. Antaranya, mungkin organisasi tidak bersedia atau tidak mampu untuk menerima-pakai teknologi baru ini (hanya 14% CXO berpendapat mereka bersedia), tidak memiliki tenaga kerja yang sesuai (hanya 25% CXO berpendapat mereka ada tenaga kerja yang sesuai dan berkemahiran), kerajaan sendiri mungkin gagal untuk menyediakan peraturan dan undang-undang untuk mengawal-selia penggunaan teknologi berkenaan, seperti kesukaran mengawal bahan-bahan kurang sihat di dalam internet.

29. Terdapat juga kebimbangan dari segi keselamatan dan privacy serta pertembungan dari segi hukum agama dan undang-undang. Contohnya, kejayaan Full Body Transplant di mana kepala milik orang lain boleh dipindahkan ke tubuh badan orang lain. Baigaimanakah agaknya suami isteri dan anak beranak hendak berhubung?

30. Pada masa yang sama, penggunaan mesin, komputer, automasi, robot, AI, IOT, IOS dan sebagaimya akan mengundang risiko terhadap kehilangan pekerjaan, dari pemandu kepada guru, dari agen hartanah ke doktor dan akauntan dan seterusnya. Menurut satu unjuran, USA akan kehilangan pekerjaan sebyak 47%. Yang demikian, kemiskinan akan meningkat dan jurang kekayaan akan melebar.

Para guru yang saya kasihi,

31. Walaupun kita masih jauh untuk mencapai tahap Revolution 4.0 itu namun kita telahpun mempunyai ciri-ciri asasnya. Sebagai contoh, pada suku tahun pertama 2017, broadband penetration rate bagi seluruh negara ialah 104% manakala bagi Melaka pula ialah 89.9%. Ini bermakna maklumat di hujung jari dan dunia berada di tapak tangan kita, termasuklah murid yang telah memiliki handphone.

32. Oleh itu semua rakyat Malaysia, khasnya penjawat awam dan kaum guru, hendaklah bersedia menyambut cabaran lanskap baru itu dengan merancang pembangunan modal insan dan pembelajaran yang teratur, sistematik dan holistik agar dapat memenuhi tuntutan IR4.0 ini.

33. Kita tak boleh gagal merancang dan sama sekali tak boleh merancang untuk gagal! Justeru tanggungjawab cikgu amatlah berat dan besar sekali. Kaum gurulah antara kunci kejayaan masa depan kita dalam konteks TN50.

34. In syaa Allah, dalam sidang Dewan Rakyat yang akan bermula minggu depan, saya haraplah isu ini akan dibahaskan, khususnya tentang perlunya menyediakan Pelan Tindakan atau Pelan Induk untuk menerapkan faedah IR 4.0 ini dalam ekonomi dan kehidupan kita serta mengangi potensi risiko yang saya sebutkan tadi.

Warga pendidik yang saya muliakan,

35. Saya ingin tegaskan bahawa Kerajaan yang ada pada hari ini akan terus membela nasib penjawat awam, termasuklah warga pendidik, selaras dengan Bahagian 10, Perlembagaan kita. Sebagai contoh, berbagai insentif dan kemudahan telah dimuatkan dalam Bajet 2018, termasuklah bayaran khas sebanyak RM1,500 setiap orang, cuti bersalin yang ditambah, balik awal sejam bagi pegawai wanita yang hamil lebih 5 bulan dan ke atas serta suami masing-masing, perumahan khas, dan sebagainya.

36. Lantaran itu, saya serahkan kepada kebijaksanaan tuan-tuan dan puan-puan untuk menentukan masa depan kita bersama melalui kertas undi nanti.

37. Saya amat yakin di atas kebijaksanaan cikgu semua.

38. Sekali lagi saya ingin mengambil peluang ini untuk merakamkan setinggi-tinggi penghargaan di atas jasa dan pengorbanan serta kejujuran  para pendidik dan guru sekalian, selaras dengan penghormatan yang diberikan oleh Pak Hamka:

“Kalau ada di dunia ini suatu pengorbanan dan kejujuran serta kelapangan hati, satu di antaranya ialah pekerjaan guru.”

Dengan ini saya merasmikan…..Assalamu’alaikum wbt. Terima kasih.

DAA,
2 Mac 2018

,

Leave a comment

PRODUK DEB, TUN M dan REFORMASI

1. Seperti yg sering saya ucapkan, saya bersyukur kpd Allah swt dan berterima kasih kpd UMNO/kerajaan di atas kejayaan saya dan anak2 saya.

2. Mobiliti sosio-ekonomi saya amat tinggi sekali berbanding tahap  arwah  ibu saya.

3. Saya adalah produk DEB, terutama pendidikan tertiary (masuk UM tahun 1970).

4. Saya meningkat maju di era Tun M.

5. Berjuta rakyat Malaysia, khasnya orang Melayu, merupakan produk era ini. Kini rata2 berumur 70 tahun ke bawah.

6. Dalam pada itu, ramai juga produk reformasi. Berjuta. Kini mereka berumur antara 40 – 60 tahun.

7. Biasanya kita memberi perhatian khas kpd pengundi muda (<40 tahun = kira2 42%); kononnya majoriti mereka adalah anti BN.

8. Sesungguhnya kita  perlu memberi perhatian yg lbh lagi kpd 2 kumpulan di atas – produk Tun M & produk reformasi – yg kini sudah bertaut. Justeru ia blh menjadi faktor yg kritikal.

9. Fenomena ini tak wujud semasa PRU 13.

10. Tanpa fenomena tersebut, result PRU 13 (Parlimen) adalah spt berikut:

* BN = 133 seats;

* Seats with undi majoriti <2,000 = 25;

* BN popular votes = 47%.

11. Ahli UMNO seramai kira2 25% pengundi. Kita perlu bergantung kpd 75% pengundi yg  bukan ahli UMNO.

12. Justeru mampukah kita menyakiti/antagonise pengundi dari 2 kumpulan produk tersebut?

13. Berhelah dan berhemahlah. Satu contoh ialah cara Tok Pa & DS Jo.

Wallahu’alam.

DAA
20 Ogos 2017.

Nota: berkongsi kerisauan saya.

, ,

Leave a comment

POLITICS: NO PERMANENT FRIEND, NEITHER PERMANENT ENEMY!!!

Tun M is UMNO/BN’s political enemy/rival, yes.

Enemy of the state is DEFINITELY no. Otherwise, he is already behind bars.

Sejarah telah mengajar saya.

1. Samy Vellu dan Govindaraju adalah rakan karib. Bergaduh, akhirnya baik.

2. Samy Vellu dan Pandithan juga rakan karib. Bergaduh…tubuh IPF…akhirnya baik semula.

3. Tun M & Tun Musa adalah rakan baik; bantu Musa lawan TR pd tahun 1982 & 1984. Blh bergaduh tapi akhirnya baik (masam2 manis?)

4. Tun Musa & TR bermusuh tapi blh beregu  lawan Tun M. Siapa sangka?

5. Tun M & TR berperang tapi akhirnya berpelukan. Siapa sangka?

6. DSAI adalah poltical son of Tun M. Sape sangka blh menjadi musuh ketat? Sape tak separuh gila bila mereka blh berjabat tangan?

7. DSN juga Tun M’s political son. Apa sudah jadi sekarang? Esok lusa?

8. DSN & TSMY adalah rakan seperjuangan dalam Team Wawasan. Sekarang? Esok lusa?

So what’s the moral of the story bagi kita di bawah?

Note: There’s no mistake in life; only lesson. If one doesn’t learn from the lesson, then it’s a mistake.

, ,

Leave a comment

Propaganda

Sebenarnya, banyak kapal terbang MAS hari ini bukan milik MAS tetapi menggunakan cara aircraft leasing.

Oleh kerana MAS dijahanamkan Mahathir melalui penswastaan pada tahun 1994 untuk menutup sebahagian kecil dari skandal forex BNM RM32 billion, MAS mengalami kerugian teruk sehingga dibail-out dan dibeli balik oleh kerajaan Mahathir pada tahun 2001.

Untuk memulihkan MAS, suatu pengstrukturan yang dipanggil “Wide Asset Unbundling” (WAU) di jalankan pada tahun 2002 juga oleh kerajaan Mahathir untuk memindahkan aset-aset kapalterbang RM4 bilion dan liabiliti MAS RM7 bilion kepada suatu syarikat yang bernama Penerbangan Malaysia Berhad (PMB) yang dimilik oleh Khazanah.

PMB kini memiliki kapalterbang MAS dan menyewakan semula kepada MAS dengan konsep “leasing” menjadikan MAS sebagai sebuah syarikat penerbangan yang “aset-light” kerana tidak memilik kebanyakkan kapal-terbang sendiri.

Sehingga kini, MAS juga menggunakan model ini dan sebahagian besar kapal-terbang Airbus mereka juga disewa dari syarikat-syarikat aircraft leasing.

Tempoh leasing Airbus MAS juga banyak akan tamat tidak lama lagi dan ada perlunya MAS untuk mengganti pesawat2 ini dengan Boeing 787-9 ataupun A330-900neo.

Ini buktinya:

“For the past several months Malaysia Airlines has also been considering placing an order for new generation widebody aircraft, which will be used to replace its existing 15 A330-300s as they come off lease in 2019 to 2021. Malaysia Airlines has evaluated the 787-9 and A330-900neo, but so far has not been able to secure the prices it seeks.
https://centreforaviation.com/insights/analysis/malaysia-airlines-again-adjusts-its-widebody-strategy-to-resume-long-haul-growth-in-2018-350143

Memang Mahathir yang menjadikan model MAS sebagai aset-light dengan menggunakan konsep aircraft leasing dan memang MAS ada hasrat untuk menggantikan pesawat2 Airbus yang tempoh sewanya akan tamat dengan menggantikannya dengan Boeing 787 ataupun Airbus yang lain.

Tetapi kini, orang Mahathir yang mempersoalkan mengapa MAS hendak sewa pesawat2 dan bukan milik sepenuhnya. Agak pelik juga.

KWSP bukan dalam bisness aircraft leasing dan KWSP tidak akan meminjam wang kepada MAS untuk membeli pesawat2. Entah mengapa ada sebahagian netizen2 yang terlampau pandai sehingga mendakwa KWSP akan bayar untuk pesawat2 MAS.

Konsep leasing untuk pesawat2 bukannya konsep yang luar biasa. Malahan, aircraft leasing sudah menjadi trend.

Banyak juga pesawat-pesawat AirAsia yang dimilik oleh syarikat leasing bernama Asia Aviation Capital Limited lalu disewa atau dilease balik untuk penggunaan AirAsia. Syarikat ini kini di milik oleh Air Asia group tetapi sedang dijual kepada pihak ketiga:

Ini buktinya:

“Established in 2014, Asia Aviation Capital had a fleet of 59 planes as of end-September, leased primarily to the parent’s affiliates. The unit will receive an additional 100 Airbus A320 aircraft and get some A321neos were ordered last year.”

https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-01-17/airasia-expects-to-get-binding-bids-for-leasing-unit-by-march

LSS.

*************

1. Saya ingin kongsikan pandangan saya tentang isu di atas untuk:

1.1 dihalusi lagi

1.2 merapatkan  jurang kefahaman

1.3 mengurangkan pergesaran sesama sendiri, dan

1.4 pastikan kita sebahu dan sederap dalam melaksanakan satu misi yg sama.

2. Agar kita mempunyai kefahaman yg sama tentang topik ini maka saya turunkan terlebih dahulu definisi PROPAGANDAi:

Propaganda definition:

Official government communications to the public that are designed to influence opinion. The information may be true or false, but it is always carefully selected for its political effect.

3. Perkataan2 yg paling penting sekali ialah isi propaganda itu ada yg BETUL dan ada yg SALAH.

4. Justeru itu, kita perlulah kembali kepada 3 perkara asas tentang propaganda:

4.1 utk perdaya/pengaruh musuh

4.2 jangan percaya propaganda musuh

4.2 jangan percaya propaganda sendiri.

5. Pra syarat 4.2 dan 4.3 ialah memiliki ilmu pengetahuan dan maklumat berkaitan isi propaganda berkenaan. Tanpa pra syarat tersebut, mudahlah kita percaya dan terpedaya serta tak mampulah kita menyerang balik.

6. Berbekalkan setakat pengetahuan dan maklumat yg saya ada, misalnya mengenai hutang negara, maka bolehlah saya bantu jelaskan serta mematahkan isu ini, spt yg saya tulis dlm blog saya. (Ada beberapa artikle lagi tentang isu yg sama).

7. Begitulah juga tentang artikle mengenai pembelian kapal terbang MAS ini.  Berdasarkan maklumat yg saya miliki, maka saya tahulah ianya satu propaganda. Saya jangka ianya berkesan ke atas mereka yg tak ada maklumat ini/innocent.

8. Justeru penulis2 propaganda  perlulah ada next line of defence, jika pihak lagi satu menyerang balas.

9. Lantaran itu, saya sendiri perlulah juga  berhati2 memilih isi2 propaganda  sebagai modal saya.

10. Kerana masalah semasa kita ialah kekurangan keyakinan/trust deficit, bukannya kekurangan maklumat maka saya akan terus berusaha menulis/berbicara berlandaskan fakta yang berasas.

Wallahu’alam.

DAA
29 Sept 2017.

 

,

Leave a comment

PERUTUSAN KHAS YAB DATUK SERI IR HJ IDRIS BIN HJ HARON,

PERUTUSAN KHAS YAB DATUK SERI IR HJ IDRIS BIN HJ HARON,

PENGERUSI BADAN PERHUBUNGAN UMNO NEGERI MELAKA

SEMPENA PERSIDANGAN TAHUNAN UMNO CAWANGAN, MELAKA 2015

 

      Tuan-tuan & puan-puan, ahli UMNO yang dirahmati Allah,

 1. Parti keramat kita, UMNO, telah ditubuhkan pada 11 Mei 1946 atas kesedaran dan keinsafan ibubapa dan datuk nenek kita untuk bersatu di bawah payung UMNO yang dipimpin oleh Allahyarham Dato’ Onn Jaafar. Mereka bersatu dalam kegigihan untuk membantah dan menolak Malayan Union demi memelihara serta mempertahankan maruah dan martabat bangsa Melayu, kedaulatan Raja Melayu dan kesucian agama Islam.

 1. Bantahan tersebut telah berjaya menguborkan Malayan Union dan menubuhkan pula Persekutuan Tanah Melayu pada 31 Januari 1948.

 1. Didorong oleh kesatuan dan perpaduan jitu itu, UMNO telah mengorak langkah memperjuangkan pula kemerdekaan di bawah payung Parti Perikatan yang dipimpin oleh Allahyarham Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj.

 1. Berkat perjuangan tersebut yang suci, kita telah mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957 tanpa menumpahkan setitik darah pun berbanding, misalnya, Indonesia, India, Pakistan, Filipina, dan Vietnam yang telah mengorbankan ratusan ribu rakyat masing-masing. Kemudian kita membentuk Malaysia pada 16 September 1963.

Tuan-tuan & puan-puan yang saya hormati,

 1. Kini UMNO meneruskan perjuangan mengisi kemerdekaan dengan menumpukan kepada usaha memupuk perpaduan kaum, memelihara keamanan dan keselamatan rakyat serta memakmur dan mensejahterakan warga Malaysia, khasnya bangsa kita sendiri tanpa melupakan kaum-kaum lain.

 1. Alhamdulillah, dengan izin Allah swt, kegigihan usaha kita itu telah melonjakkan Malaysia ke tahap kemajuan yang membanggakan. Kini Malaysia berada di kalangan negera bertaraf Pembangunan Manusia Yang Tinggi . Pada tahun 2014, kita berada di tangga ke 62 di kalangan 187 buah negara atau satu pertiga teratas dan terbaik di dunia.

 1. Antara rekod kejayaan Malaysia yang diiktiraf oleh Bangsa-bangsa Bersatu dan Bank Dunia serta disegani oleh masyarakat dunia ialah kemampuan kita membasmi kemiskinan dan buta huruf dalam masa yang sengkat. Kini kita menuju ke tahap negara berpendapatan tinggi menjelang tahun 2020, sepertimana yang disasarkan oleh Presiden kita, YAB Dato’ Seri Mohd Najib Tun Razak.

 1. Kejayaan Melaka lebih cemerlang lagi. Kita lebih dahulu mencapai tahap negeri maju pada tahun 2010. Hanya kita yang mencapai tahap tersebut, sepertimana yang diakui oleh pertubuhan negara-negara maju dan diisytiharkan oleh YAB Perdana Menteri kita.
 2. Di samping itu, kita bukan sahaja masih berjaya mengekalkan kadar kemiskinan dan pengangguran terendah di Malaysia malah terendah di kalangan negera-negara maju. Seratus peratus penduduk Melaka boleh mendapat bekalan air paip dan bekalan elektrik sedangkan tidak semua penduduk Amerika, kononnya negara terkaya dan termaju di dunia, mendapat nikmat seperti kita ini. Kini kita dalam Fasa ke-2 Melaka Maju.

 1. Itulah secara ringkas kejayaan parti kita, UMNO! Kejayaan besar dan sumbangan berharga UMNO itu tersimpul dalam pantun pusaka ini:

Anak duri anak tenggiri,

Dalam belanga bertemu jodoh,

UMNO umpama payung negeri,

Tempat rakyat tumpang berteduh.

Tuan-tuan & puan-puan yang saya kasihi,

 1. Kejayaan tersebut hendaklah kita kekalkan. Kejayaan baru perlu pula hendaklah kita terokai kerana masih banyak lagi yang perlu kita laksanakan. Sesungguhnya perjuangan kita belum selesai.

 1. Kita hanya mampu mengekalkan kejayaan lampau dan menerokai kejayaan baru jika kita berjaya mengekalkan kuasa yang ada pada kita. In syaa Allah, kuasa itu akan kekal jika perpaduan ahli mantap, jentera parti kukuh dan kita pula mampu menarik semua orang Melayu dan Bumiputera berlindung di bawah payung UMNO serta kaum-kaum lain turut menyokong kita.

 1. Rahsia letaknya kuasa itu adalah di CAWANGAN UMNO; di Cawangan tuan-tuan yang jitu berpadu dan di lebih 20 ribu cawangan yang lain di seluruh negara. Cawangan-cawangan ini umpama jari jemari. Sebatang jari kurang gunanya. Lima jari yang bersatu, kegunaannya beribu!

 1. Bersama jentera parti yang kukuh ini, marilah kita melaksanakan Pelan Tindakan 2015 selaras dengan wawasan untuk menang besar dalam PRU 14 nanti:

 • merampas semula Parlimen Bukit Katil, DUN Bukit Baru dan DUN Duyung;

 • menambah pemilih Melayu; sekurang-kurangnya 65% pemilih hendaklah Melayu di DUN masing-masing menjelang PRU 14; dan

 • mendaftarkan semua ahli UMNO yang layak menjadi pemilih.

Tuan-tuan & puan-puan, ahli UMNO yang disayangi Allah,

 1. Kita tidak boleh selesa dan sambil lewa dalam melaksanakan Pelan tersebut kerana Melaka kini dalam zon yang agak merbahaya. Difahamkan 8 buah DUN (Gadek, Machap, Durian Tunggal, Klebang, Paya Rumput, Teluk Mas, Bemban dan Rim) menjadi sasaran pembangkang. Jika kita kecundang, maka kita pula yang akan menjadi pembangkang. Bersediakah kita bertuankan bukan pemimpin UMNO sebagai Ketua Menteri Melaka?

 1. Kita hendaklah segera mengambil iktibar dari trajedi yang berlaku pada kubu kuat UMNO di Selangor, Negeri Sembilan dan Johor yang berhampiran dengan kita.
 2. Pada tahun 2004, pembangkang hanya menang 2 kerusi DUN di Selangor dan Negeri Sembilan dan hanya sebuah kerusi DUN di Johor. Pada tahun 2008 BN / UMNO tumbang di Selangor dan hampir tumbang di Negeri Sembilan. Pada tahun 2013, BN / UMNO kalah lebih teruk lagi di Selangor dan pembangkang dapat menambah 18 kerusi DUN di Johor, tempat lahirnya UMNO.

 1. Justeru kita hendaklah membaharui azam untuk sebahu dan sederap bersama pemimpin dalam usaha menuai kemenangan besar di PRU ke 14 nanti. Yang rebah kita sama-sama tegakkan; yang condong kita sama-sama tongkatkan. Ia selaras dengan maksud Firman Allah swt, Ayat 59, Sura al-Nisa’:

“Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasullullah dan kepada ‘Uli al-Amri’ (orang-orang yang memimpin) dari kalangan kamu..”

 1. Azam kita ialah untuk menang di peringkat parlimen dan DUN. Ini bermakna kita perlulah menang di peringkat PDM. Rahsia kemenangan PDM pula terletak pada kekuatan perpaduan Cawangan! Sesungguhnya pemimpin parti mengakui Cawangan amatlah penting dalam susunan kuasa parti kita.

 1. In syaa Allah, berkat usaha bersama, kita akan berjaya mengekalkan rekod dunia bahawa, di bawah sistem demokrasi berparlimen, UMNOlah parti politik yang paling lama terus menerus berada di persada kuasa.

 1. Kita insaf bahawa hanya UMNOlah tempat kita berpaut. Hanya UMNOlah tempat kita berteduh. TIADA pertubuhan Melayu lain yang mampu mengambil alih peranan dan tanggungjawab yang terpikul di bahu UMNO ini.

Pohon nyiur di tepi laut,

Burung gagak di pucuk kayu,

Kepada UMNO kita berpaut,

UMNO tegak, perkasalah MELAYU!

 

Justeru marilah kita sama-sama menjaga dan memperkasakan parti keramat ini demi kepentingan Agama, Bangsa dan Tanah Air tercinta.

 1. Akhir kalam, saya mendoakan Tuan-tuan dan Puan-puan agar sentiasa dikurniakan kebahagian oleh Allah swt, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki dan disihatkan tubuh badan untuk terus memperjuangkan agama Allah swt serta mengangkat martabat Bangsa Melayu dan memelihara maruah negara.

 1. Semoga perhimpunan kita pada hari ini dirahmati Allah swt dan perpisahan kita selepas ini dilindungiNya jua. Mudah-mudahan kita semua tergulung dalam kumpulan orang yang terpuji. Amin.

 1. Selamat bersidang dan didoakan semuanya berjalan lancar dan sempurna. Wabillahitaufikwalhidayah…Assalamu’alaikum wbt.

, , ,

Leave a comment

STOP SAYING THAT LEE KUAN YEW IS THE ‘FOUNDING FATHER’ OF SINGAPORE!

Hear The Real Singaporean,

I felt so angry at your readers who kept saying that Lee Kuan Yew was a great man who deserve many respect and that what he did in the past was neccessary and that communism is very dangerous. Is it really?

Lee Kuan Yew threw my friend’s grandpa into prison for 20+ years without trial. He was a prominent and generous medical doctor at Balestier road, do you think he deserve 20+ years in prison just because he have a different opinion with LKY?

For your information, those people he thrown into prison are the original founders of the PAP and back then LKY was just a small fry lawyer working for them. He backstabbed them and basically destroyed their future and prime years just because they hold a different political view.

Now, I understand many of you would have great respect for Lee Kuan Yew because you learnt from your History and Social Studies textbook that he was the ‘Founding Father’ of Singapore and without him Singapore would only be a fishing village.

Well, let me tell you that is total bullshit and propaganda written by the PAP. History is always written by the victors, unfortunately ordinary people would believe whatever that is written in their history textbook completely. I would say that more than 50% of the readers at The Real Singapore are retards because they completely believe what they learn about LKY from the propaganda mainstream media as well as their history textbook!

Let me tell you, the British were the ones responsible for transforming Singapore from a fishing village to a vibrant city. Not LKY, all he did was betrayed the founders of PAP, throw them into prison without trail and impose failed “stop at two” policy and close down all the privately owned newspaper company and in the process destroy almost all forms of freedom of speech in Singapore.

Without LKY, we would have more freedom like Hong Kong is now. Is Hong Kong a bad place to live in? Without pressure from China like Hong Kong, Singapore would be one of the best country to live in now.

Are we really the best country to live in now? More than 50% of the Singaporeans being surveyed wants to migrate if they were given a chance to. Singapore is also one of the most brain drained country (Do Note: Serious Brain Drain problems usually only happens in developing countries where the educated people migrate out of their 3rd world country to earn more money outside). 3 out of 10 educated Singaporeans migrated overseas, which means 30% of the money pumped into education is wasted. Oh okay, THANK YOU LEE KUAN YEW for that! Go and speak to any of the malay community in Singapore and they would tell you how much they hate Lee Kuan Yew and his racist remarks!

In the interests of nearly 3000 ex-political detainees so far in the history of Singapore (multiplied ten times if we included their families) who suffered deprivation through loss of their freedom and livelihoods, I would say Lee Kuan Yew was a notorious dictator.

Is Hong Kong a slum or a fishing village? Both Hong Kong and Singapore were the jewels of the British Colony, whatever difference between Hong Kong and Singapore now would be credited to Lee Kuan Yew.

A good blog that recounts all the evil things that LKY and the ISA did can be found here: www.singaporerebel.blogspot.com

Melanie Tan

Leave a comment

Putrajaya ‘Bandar Firdaus’

Putrajaya ‘bandar firdaus’

(Rencana ini telah disiar di dalam Utusan Malaysia pada 30 Julai 1999)

Oleh: AKBAR ALI

[Nota: Saya menerbitkan semula artikel yang berusia hampir 25 tahun ini kerana didorong oleh berita pembinaan High Speed Rail (HSR) dari Sg Besi, Kuala Lumpur ke Singapura. Apakah impaknya nanti ke atas KLIA?

Adakah HSR akan membantu KLIA untuk mendapatkan status Hub seperti yang ditulis di bawah atau KLIA akan kehilangan peluang itu kerana dirampas oleh Singapura? Dalam lain-lain perkataan, adakah YTL dengan HSRnya itu akan memudahkan Changi menjadi Hub manakala KLIA hanyalah menjadi feeder airport kepada Changi, sepertimana Kota Baru menjadi feeder airport kepada KLIA sekarang ini?]

AKHIR-akhir ini banyak telah diperkatakan tentang Putrajaya. Ingin saya turut menyertai dalam perbincangan ini dengan berkongsi sedikit maklumat yang ada pada saya.

Terlebih dahulu saya ingin merakamkan bahawa sebahagian besar maklumat ini saya peroleh melalui perbualan (di samping sumber lain) dengan Prof. Datuk Dr. Zainuddin Muhammad, Ketua Pengarah, Jabatan Perancang Bandar dan Desa, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Diakui bahawa maklumat ini pasti tidak lengkap tetapi intisarinya cukup informatif. Justeru, ia mendorong saya untuk berkongsi maklumat tersebut dengan para pembaca.

Pendekatan Penilaian:

Putrajaya, KLIA, Koridor Raya Multimedia (MSC), Cyberjaya dan projek-projek yang berdekatan dengannya (seperti Stadium Bukit Jalil, UPM, UKM, Uniten) boleh dilihat dan dibincangkan secara berasingan.

Pada hemat saya, mungkin lebih wajar melihat dan menilai projek-projek tersebut secara bersepadu, sejajar dengan falsafah dan matlamat projek tersebut dirancang dan dibangunkan. Lebih-lebih lagi projek-projek berkenaan dibina untuk mendapatkan faedah economy of scale serta mempunyai sinergi antara satu sama lain.

Dari segi geografi, kawasan yang harus diliputi dalam pembicaraan ini ialah kawasan Koridor Raya Multimedia (MSC) seluas 15 km x 50 km dari Kuala Lumpur ke selatan dan turut merangkumi Pelabuhan Klang.

Pelabuhan Klang:

Seperti yang kita semua maklum kerajaan telah lama berusaha untuk membesar dan memajukan Pelabuhan Klang. Ia kini merangkumi Pelabuhan Utara, Selatan dan Barat. Ia dibangunkan untuk mencapai sekurang-kurangnya dua objektif utama iaitu, pertama, sebagai pelabuhan utama, ia menjadi ‘pintu’ terbesar bagi urusan perdagangan negara dan sekali gus mengurangkan tahap pergantungan kepada negara jiran.

Kedua, Pelabuhan Klang turut dikehendaki menjadi hub iaitu sebagai pusat agihan/transhipment bagi kawasan sekitarnya, termasuk Sri Lanka, Myanmar, Thailand dan Nusantara. Nampaknya pelabuhan tersebut berada dalam arah tuju yang betul untuk mencapai matlamat pembinaannya apabila nilai perdagangan yang dikendalikannya telah meningkat sebanyak tiga kali ganda antara tahun 1990/1998 manakala peratus perdagangan melalui Singapura pula telah berkurangan 10% dalam tempoh yang sama.

KLIA, Sepang:

KLIA dibuka dengan rasminya pada 27 Jun 1998.

Sayugia diingat, seperti Pelabuhan Klang, KLIA Sepang juga dibina untuk keperluan nasional dan sebagai hub. Sesungguhnya telah diramalkan bahawa, pada tahun 2025, setelah pembangunan hypersonic speed transport engine berkembang maju, Asia hanya memerlukan tiga buah hub antarabangsa, menurut Dr. Kisho Kurokawa. Mana-mana negara yang berjaya menjadi hub tersebut maka sudah pasti ekonominya mempunyai edgeuntuk berkembang pesat.

Pada masa ini, menurut Dr. Kurokawa lagi, Malaysia, China, Jepun dan Korea Selatan sedang sengit bersaing untuk merebut salah satu daripada 3 tempat berkenaan. Berbekalkan semangat ‘Malaysia Boleh’ yang kental serta wawasan yang jelas dan sokongan yang padu daripada semua pihak, maka Malaysia mempunyai peluang yang cerah untuk merebut salah satu daripada 3 hub tersebut.

Pada masa yang sama, KLIA mempunyai potensi untuk menjadi pusat pelancaran/kajian angkasa lepas, seperti yang dilaporkan dalam sebuah seminar yang telah dianjurkan baru-baru ini. Di alaf baru nanti, cakerawala seperti marikh akan menjadi rebutan seperti mana Antartika menjadi rebutan masa kini. Seperti Antartika juga, cakerawala ini diramalkan mempunyai banyak sumber asli yang berharga. Malaysia tidak seharusnya ketinggalan sekali lagi dalam perlumbaan tersebut.

Untuk melengkapkan lagi perancangan ini, KLIA dibina berdasarkan konsep baru yang ‘visionary yang mana lapangan terbang bukan semata-mata sebagai tempat kapal terbang mendarat dan berlepas tetapi ia merangkumi peranan baru yang lebih luas.

Ia mengintegrasikan perkhidmatan dan industri lain agar ia menjadi destinasi tersendiri bagi pelbagai aktiviti – perniagaan, persidangan, pelancongan, sukan dan sebagainya. Atas konsep dan matlamat inilah maka, antara lain, kedai bebas cukai dikembangkan, zon komersial bebas diperkenalkan, litar lumba kereta Formula 1 dibina dan wetland dimajukan.

Harus ditekankan bahawa kemudahan jalan raya dan kereta api serta pelabuhan dan lapangan terbang, bersama-sama bekalan air dan tenaga yang mencukupi, merupakan nadi kepada pertumbuhan ekonomi negara. Prasarana tersebut yang lengkap dan sempurna berserta dengan sumber manusia yang berdisiplin dan terlatih merupakan ramuan terbaik untuk menjana ekonomi. Tetapi syarat ini tidak cukup jika tidak ada keamanan dan kestabilan kerana peniaga dan pelabur memerlukan persekitaran mesra yang rendah atau sifar risikonya.

Cyberjaya:

Ekonomi sesebuah negara dikatakan telah mencapai tahap kematangan apabila ia berada di peringkat/fasa ketiga (tertiary) di mana sektor perkhidmatan merupakan penyumbang terbesar kepada ekonomi negara berkenaan. Di alaf baru nanti, kepesatan perkembangan sektor perkhidmatan (ini bermakna perkembangan ekonomi negara pada keseluruhannya) dijangka bergantung kepada teknologi tinggi dalam elektronik, komputer, komunikasi, multimedia dan maklumat sebagai jentera pertumbuhan (engine of growth). Ia juga dijangka akan menyerap dalam semua aspek kehidupan manusia – pendidikan, ekonomi, sosial, agama, perubatan, pentabdiran awam, perniagaan dan sebagainya. Mana-mana negara yang tidak bersedia dalam bidang ini maka negara tersebut akan ketinggalan kerana ketiadaan daya siang.

Atas kesedaran ini, Perdana Menteri, Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad telah mencetuskan wawasan untuk membina Koridor Raya Multimedia (MSC) pada 1 November 1995. Ia dirangka dan dibina sebagai pemangkin kepada pertumbuhan ekonomi agar Malaysia terus maju dan berdaya saing.

Ia dibina demi untuk memastikan kesinambungan kehidupan generasi anak Malaysia akan datang agar mereka akan terus dapat menikmati kemakmuran dunia. Sekali gus, ia memastikan ungkapan ‘Melayu tidakkan hilang di dunia’ akan tetap relevan.

Silicon Valley ini akan menjulang maruah dan martabat bangsa, agama dan negara kerana ia dibina dengan daya fikir dan keringat anak watan. Justeru, wawasan Perdana Menteri dalam membina MSC ini wajar sekali disokong.

Yang akan memainkan peranan sebagai nucleus kepada MSC ini ialah Cyberjaya. Ia merupakan pusat pembangunan IT dan multimedia negara yang akan menjadi bandar raya bestari untuk masa depan (the intelligent city of the future).

Ia juga akan menjadi model untuk membangunkan IT dan multimedia di kawasan lain di negara ini. Universiti Multimedia (MMU) yang baru dibuka akan menjadi pemangkin kepada pembangunan Cyberjaya ini. Antara penerima pertama hasil pembangunan MSC/Cyberjaya ini ialah dua buah sekolah luar bandar di Dengkil. Sekolah tersebut mendapat makmal bistari yang pertama di negara ini.

Putrajaya:

Amerika Syarikat (AS) mempunyai Washington sebagai pusat pentabdiran manakala New York pula sebagai pusat perniagaannya. Australia dengan Canberra dan Sydneynya sementara New Zealand pula dengan Wellington dan Aucklandnya. Tetapi ini bukanlah alasan pemutus mengapa Malaysia harus pula ada Putrajaya sebagai pusat pentadbiran dan Kuala Lumpur (KL) kekal sebagai pusat perniagaan.

KL, pada masa kini, adalah kecil (94 km persegi) dan sesak. Secara relatif, ia akan menjadi bertambah kecil dan semakin sesak dengan manusia dan lalu lintas dalam masa beberapa tahun lagi ekoran daripada pertumbuhan penduduk, pertambahan kenderaan serta perkembangan ekonomi yang pesat.

Terdapat dua pilihan utama untuk menangani masalah ini. Pertama, membangunkan semula KL seperti yang dilakukan oleh Singapura (pulau sekangkang kera itu tidak ada pilihan lain) atau, kedua, membuka pusat perbandaran baru. Pilihan kedua mempunyai merit yang kukuh daripada beberapa sudut – ekonomi, estetika dan maruah. (Sebenarnya ketiga-tiga aspek ini turut relevan kepada KLIA dan MSC/Cyberjaya).

Dari segi ekonomi, pilihan kedua ini yang dibuat oleh Jemaah Menteri pada 2 Jun 1993 mempunyai banyak ‘kekuatannya’. Secara ringkas, membuka pusat bandar yang baru ini adalah lebih murah. Pada masa yang sama, ia akan mengurangkan tekanan ke atas KL dan, dengan itu, warga KL akan dapat menikmati kehidupan yang lebih sihat dan selesa. Diramalkan bahawa kesesakan lalu lintas di KL akan berkurangan sebanyak 30% apabila semua pejabat kerajaan telah berpindah ke Putrajaya pada tahun 2005 nanti.

Penempatannya dalam satu kawasan geografi yang sama iaitu bersama-sama dengan KL, Pelabuhan Klang, KLIA dan Cyberjaya memberikannya economy of scale dan sinergi; berbeza jika ia berselerak di merata tempat. Pemilik dan pemegang saham estet yang tanahnya diambil oleh kerajaan telah mendapat pampasan yang berpatutan. Ini bermakna pemegang ASB/ASN turut merasa ‘dagingnya’ kerana PNB memiliki saham dalam estet tersebut.

Sesungguhnya, pembangunan kawasan seluas 4,500 hektar persegi ini telah menukar wajah daerah Sepang. Sebelum ini ia merupakan antara daerah yang termundur di Selangor. Bandar Nilai yang lesu telah rancak dan cergas membangun. Malah, kesan limpahannya turut menular ke Negeri Sembilan dan Melaka.

Justeru, walaupun ia dibina di Sepang, warga Negeri Sembilan dan Melaka turut merasai ‘kuah’nya. Difahamkan, niat untuk membantu sama Negeri Sembilan dan Melaka telah mendorong Tun Ghafar, ketika itu sebagai Timbalan Perdana Menteri untuk membisikkan hasratnya kepada Jemaah Menteri agar Putrajaya dibina di Sepang.

Harga tanah sekeliling yang dulunya bernilai antara 45 sen – 70 sen satu kaki persegi telah melompat kepada RM35 – RM100 satu kaki persegi manakala harga tanah di KLIA, menurut Perdana Menteri, kini bernilai antara RM1,000 hingga RM2,000 satu kaki persegi.

Harga ini akan terus melambung dan dijangka akan mencapai tahap harga tanah di KL seperti pada tahun 1997 dalam tempoh yang lebih pendek. Pemilik tanah di situ telah menikmati durian runtuh. Peluang pekerjaan akan bertambah dan pendapatan akan terus mengalir daripada nilai hartanah yang meningkat dan aktiviti ekonomi yang bertambah rancak, termasuk pelancongan dan berbagai jenis perkhidmatan lain. Sehingga tahun 2025, Putrajaya Holdings Bhd., dijangka akan mendapat hasil daripada jualan tanah bernilai RM400 bilion.

Dari segi estetika, Putrajaya boleh dibangunkan mengikut cita rasa bangsa sendiri yang berteraskan budaya Melayu dan bersendikan agama Islam. Dalam hal ini, saya telah difahamkan bahawa Perdana Menteri telah meminta Ketua Jabatan yang bertanggungjawab membangunkan pusat pentadbiran ini supaya membangunkannya sebagai sebuah bandar ‘firdaus’.

Maka ketua Jabatan berkenaan berserta anak buah beliau dan rakan-rakan telah bertungkus-lumus berusaha menterjemahkan konsep bandar firdaus itu secara fizikal. Penterjemahan ini bukanlah suatu yang mudah, lebih-lebih lagi untuk memahami konsep ‘firdaus’ itu sendiri – tersurat dan tersirat.

Secara ringkas, ‘firdaus’ itu diterjemahkan sebagai berunsur Islam dan merujuk kepada syurga. Di dalam syurga, kita sering dibayangkan, antara lain sebagai taman yang indah di mana terdapat air jernih yang mengalir. Justeru, di peringkat awal lagi pembangunan bandar Putrajaya ini, kita telah melihat unsur sebuah bandar taman yang dikelilingi air. Yang sungguh menakjubkan tentang air tasik ini ialah kejernihannya kerana sumbernya ialah air paya yang kotor.

Ketakjuban terletak di atas ingenuity daya fikir anak Malaysia menjernihkan air tersebut tanpa menggunakan teknologi tinggi. Biasanya kos mendapatkan teknologi tinggi amat besar sekali. Sebaliknya, apa yang digunakan ialah bio-technology asli yang percuma tetapi berkesan iaitu dengan menanam sejenis rumput/lalang air yang dipanggil menerong. Menerong ini bertindak sebagai penapis (filter) untuk menjernihkan air yang kotor itu. Sekali gus, usaha ini sepatutnya dibanggakan oleh semua warga Malaysia kerana ia memancarkan kebijaksanaan bangsa kia.

Bahawa seni binanya berunsurkan tamadun Islam . Namun ulasan oleh beberapa tokoh agama semasa Masjid Putra dibuka wajar diulangi. Mereka senada mengiktiraf bahawa pembukaan masjid berkenaan yang mendahului bangunan-bangunan lain adalah selaras dengan sunah Rasul s.a.w. Lantaran, mungkin tidak keterlaluan jika dikatakan, setelah mengambil kira seluruh aspek pembangunan Putrajaya ini, bahawa penghayatan terhadap ajaran Islam oleh Dr. Mahathir amat mendalam sekali.

Justeru, sangat jelas seperti dalam hal-hal lain, kebijaksanaan dan kuasa yang ada pada beliau telah digunakan untuk memantapkan lagi syiar Islam.

Daripada apa yang dipaparkan di atas, kejayaan menyiapkan Putrajaya ini oleh anak watan sendiri sudah pasti mengharumkan nama serta memuliakan maruah bangsa. Jika sejarah telah mengajar kita bahawa Sir Francis Light yang membangunkan Pulau Pinang dan Yap Ah Loy pula yang membuka KL maka, di masa akan datang, sejarah akan mengajar anak cucu kita bahawa Dr. Mahathir yang bertanggungjawab mewujudkan Putrajaya.

Pada saya ini adalah maruah yang tidak ternilai. Saya akui bahawa, dari segi idea pun, saya tidak mampu mencetuskan bandar firdaus ini. Tetapi saya berupaya menghargainya.

Projek-projek yang dirangka oleh Perdana Menteri ini diakui menelan belanja berbilion ringgit. KLIA, misalnya dijangka menelan belanja RM9 bilion, Cyberjaya (RM2.2 bilion) dan Putrajaya (RM23 bilion).

Tetapi semua projek ini adalah diperlukan oleh negara untuk kesinambungan ‘hayat’ negara dan kemampanan pertumbuhan ekonomi jangka panjang kerana potensinya menjana pendapatan yang tinggi dan berterusan. Tanpa membuat cost and benefit analysis serta tanpa mengira net present valuenya, common sense dapat mengagak bahawa projek-projek tersebut adalah murah sekali. Lebih-lebih lagi, sebahagian besar daripada kosnya dibiayai oleh pihak swasta.

Diakui bahawa projek-projek tersebut belum lagi sempurna dari segi idea dan pelaksanaannya. Namun, diyakini bahawa pihak-pihak yang berkenaan bersedia untuk menimbangkan cadangan-cadangan yang bernas dan membina untuk sama-sama menambah baik lagi projek tersebut. Jika projek-projek ini hendak dikritik secara negatif, eloklah kita mengambil iktibar daripada kesilapan pengkritik Stadium Merdeka, Masjid Negara, Lapangan Terbang Subang, kereta nasional dan dasar ekonomi yang diperkenalkan pada 1 September 1998. Semua mereka, termasuk IMF dan Washington terpaksa menelan kritikan masing-masing.

Jika dikatakan penanam tauge perlu berfikir untuk tiga hari, penanam padi berfikir untuk tiga bulan, penanam kelapa sawit berfikir untuk tiga tahun dan penanam getah pula berfikir untuk enam tahun, maka ketua negara perlu berfikir untuk keperluan/faedah bangsa, agama dan negara beratus tahun. Inilah yang cuba dibuat oleh Dr. Mahathir Mohamad.

AKBAR ALI ialah Timbalan Ketua Perangkawan, Jabatan Perangkaan Malaysia.

 

, ,

3 Comments

Sejarah bakal berulang?

Pada hemat saya, para pemimpin UMNO dan BN wajar menghayati serta menginsafi surat ini agar tidak menjadi ‘Tunku Ke 2’ yang akan menerima surat seperti ini dari ‘Dr Mahather Ke 2’!

Surat Tun Mahathir Kepada Tunku Abdul Rahman Tentang CINA MESTI BACA !

Batu 6, Titi Gajah,Alor Star,
17hb. Jun 1969

Y.T.M. Tunku,

Patek berasa dukachita kerana tujuan patek membuat kenyataan kepada akhbar telah di-salah faham oleh Y.T.M. Tunku. Sa-benar-nya tujuan patek sama-lah juga dengan tujuan Tunku, ia-itu untok menyelamatkan negara ini daripada bahaya yang menganchamkan-nya.

Pendapat-pendapat Tunku berasaskan kepada cherita-cherita yang di-bawa kepada telinga Tunku oleh orang-orang yang mengelilingi Tunku yang chuma suka mencherita kepada Tunku perkara2 yang mereka fikir Tunku suka atau patut dengar sahaja. Benarkan-lah patek bercherita berkenaan dengan keadaan, fikiran dan pendapat2 rakyat yang sa-benar-nya supaya Tunku dapat faham tujuan patek membuat kenyataan yang di-tegor itu.

Tunku biasa cherita kepada patek sendiri ia-itu Tunku mengelakkan rusohan dengan menahan hukum bunoh yang di-jatohkan kepada 11 orang subversif China. Sabenar-nya tindakan Tunku ini-lah yang mengakibatkan rusohan dan kematian yang berpuloh kali banyak yang terjadi semenjak 13 Mei.

Tunku selalu “bertolak-ansor,” ia-itu memberi kepada orang2 China apa yang mereka tuntut. Punchak tolak-ansur ini ia-lah pembatalan hukum bunoh tadi. Pembatalan ini menimbulkan kemarahan yang besar oleh orang2 Melayu.

Orang2 China pula menganggap Tunku dan Kerajaan Perikatan sebagai pengechut dan lemah dan boleh di-tolak ke-sana ke-mari. Sebab itu orang2 China tidak takut lagi menolak Perikatan dan orang2 Melayu pula tidak ingin kepada Perikatan. Sebab itu orang2 China dan India membuat kurang ajar pada 12 Mei kepada orang Melayu. Kalau Tunku biasa di-ludah di-muka, di-maki dan di-tunjok kemaluan, boleh-lah Tunku faham perasaan orang Melayu.

Orang2 Melayu yang Tunku fikir tidak memberontak telah-pun menjadi gila dan mengamok sehingga mengorbankan nyawa mereka dan membunoh orang yang mereka benchi kerana Tunku terlangsong bagi muka. Tanggong-jawab tentang mati-nya orang2 ini, Islam dan kafir, terpaksa di-letak di-atas bahu pemimpin yang salah pendapat.

Patek mohon ma’af tetapi patek ingin sampaikan perasaan orang-orang Melayu kepada Y.T.M. Tunku.

Sabenar-nya, orang2 Melayu sekarang, baik PAS baik Umno, betul2 benchi pada Tunku, terutama orang2 yang di-hina-kan oleh orang China dan yang kehilangan rumah-tangga, anak-pinak, saudara-mara kerana tolak ansur Tunku.

Mereka kata Tunku chuma ingin di-kenal-kan sebagai “The Happy Prime Minister” walau-pun ra’ayat menderita. Mereka tahu bahawa dalam keadaan dharurat-pun Tunku ashek bermain poker dengan kawan2 China Tunku. Budak2 polis mencherita yang Tunku mengguna-kan kenderaan dan eskot Polis untuk menchari kaki poker.

Sa-balek-nya pula orang2 China tidak ada sedikit-pun hormat kepada Tunku. Mereka berkata Tunku “naïve” dan tidak ada kaliber. Ada lagi yang mereka kata yang tak dapat patek sebut-kan. Kata2 itu datang dari semua golongan orang China, dari intelek sa-hinggga China becha. Pada masa lewat2 ini lagi satu kesan burok telah timbul.

Orang2 Melayu dalam Civil Servis, dari Perm. Sec. ka-bawah, pegawai2 tentera dan polis Melayu tidak ada lagi kepercayaan dan respect kepada Tunku. Patek tahu kebanyakan mereka sokong PAS dalam undi pos. Pegawai Melayu dari Polis, tentera dan askar biasa maseh patoh kepada kerajaan oleh kerana arahan sekarang sesuai dengan kehendak mereka sendiri. Kalau Tunku membuat apa2 yang tidak di-ingini oleh mereka, patek perchaya mereka tidak akan menurut kata Tunku.

Patek tahu Tunku takut kominis mengambil kesempatan kalau timbul kekachauan dalam negeri. Patek lebih takut kalau kerajaan mula “lose control over the armed forces”. Sa-kali ini terjadi, keadaan tidak akan puleh semula. Sampai bila-pun kerajaan civil mesti tundok kepada tentera. Tunku biasa jadi “Happy Prime Minister” tetapi orang yang akan turut ganti tak akan merasai “happiness” apa2.

Patek harap Y.T.M. Tunku jangan-lah menipu diri dengan berkata “satu hari mereka akan bershukor dengan perbuatan saya”. Ta’akan yang sa-orang itu selalu betul dan yang banyak selalu salah. Patek ingin sampaikan kepada Tunku fikiran ra[truncated by WhatsApp]
…Patek harap Y.T.M. Tunku jangan-lah menipu diri dengan berkata “satu hari mereka akan bershukor dengan perbuatan saya”. Ta’akan yang sa-orang itu selalu betul dan yang banyak selalu salah. Patek ingin sampaikan kepada Tunku fikiran ra’ayat yang sa-benar, ia-itu masa telah lampau untuk Tunku bersara dari menjadi perdana menteri dan Ketua Umno.

Patek faham betul2 kuasa yang ada pada Tunku dan patek masih ingat nasib Aziz Ishak. Tapi patek tak akan jadi sa-orang yang bertanggong-jawab kalau patek tidak terangkan apa yang patek sebut-kan. Kalau di-penjara sa-kali-pun patek terpaksa kata apa yang patek telah kata-kan.

Patek di-beritahu ia-itu Tunku berkata patek Pakistani. Patek tidak perchaya kata2 orang kerana patek tahu Y.T.M. Tunku tidak akan berkata begitu. Patek-lah yang selalu mempertahan-kan Tunku apabila orang2 PAS kata yang Tunku anak Siam yang ta’ berhak memimpin orang Melayu. Jadi Tunku juga akan mempertahan-kan patek walau-pun maseh ada dua sudu darah Pakistani dalam tubuh badan patek.

Patek sa-kali lagi mengulangkan ia-itu kenyataan yang patek buat itu ia-lah menchegah kejadian yang akan menambah perasaan benchi orang2 Melayu terhadap kerajaan dan menggalak-kan orang2 China menjatohkan lagi maruah orang2 Melayu. Rusohan yang lebeh besar akan berlaku jika ini di-biarkan. Tentera sendiri tidak akan dapat di-kawal. Dan lagi kalau T.H. Tan dan dewan orang China boleh membuat kenyataan, kenapa ketua2 Umno tidak boleh?

Patek menulis surat ini dengan hati yang ikhlas dan harapan bahawa Y.T.M. Tunku akan bacha surat ini dengan sa-penoh-nya sendiri. Patek berdo’a ke-hadhrat Allah subhanahuwataala supaya di-buka hati Tunku untok menerima kenyataan yang sa-benar ini walau-pun pahit dan pedas.

Patek Yang Ikhlas,

(Dr. Mahather bin Muhammad)

, ,

2 Comments

BERLAKU ADILAH KEPADA TUN M…

Dalam artikel Syed Outside The Box:

Apa Maksud Dr Mahathir Sebenarnya

Terdapat satu komen yang saya perlu terangkan;

Tuesday, June 18, 2013 5:38:00 PM

safiai saad said…

Well,actually only UMNO members than can decide whether the democratic process should be held or not.Others has no locus standi.

I for once felt that the election of office bearer should proceed as provided by the party constitution. From the past who ever has been involved in UMNO politics that UMNO can be very brutal with regard to the treatment of the losers. Look in 1987 contest,all team B cabinet ministers was replaced without regard to their competencies.In UMNO culture,once you fight the boss,and you lose you are going to pay a heavy price even at Division Level.Rais Yatim,Tengku Razalie,Shahril Samat, Musa hitam,Rozalie Ishak could be the excellent example.UMNO is not the place for the loser.

The malays are in desperate situation where their unity is weakened by the day.Until they united,then UMNO can faced the next election.Dr Mahathir can speak his mind, but look at his record when dealing with his political rivals in UMNO.Ask the UMNO people around.

In conclusion the UMNO malay culture is not ready for top contest. Ground people knew this.

Tuesday, June 18, 2013 5:53:00 PM

Darahtuah said…

safiai saad,

Do allow me to make a small correction. I’ve to do some recollection of events happened some 30 yrs ago..Admittedly some details are forgotten.

The split in UMNO in mid 1980s came into the open when Musa Hitam resigned fr both posts – DPM & Umno Deputy President (later he withdrew n retained the latter). He resigned because Tun M didn’t heed his ultimatum not to appoint Tengku Razaliegh as a cabinet minister. Transferring him to MITI fr MOF is not good enough. It seemed that Musa believed in winners take all but Tun M believed in losers don’t lose everything.

It seemed Musa had gathered many supportes and Tun M might lose the confidence vote at the MT meeting. But his fate changed when he produced the hand written letter by Musa (I did get a copy but lost it).

Please remember that Tun M didn’t fire a single minister during that infighting even tho those aligned to Musa openly criticised him and he had the prerogative to do so. And guided by cabinet’s standard, those ministers should resigned as in the case of Tun Dr Ismail. They’re not gentlemen!

Then came 1986 GE. And may all of us be reminded that Tun M did select all strong Team B members as candidates, including Musa, TR, Adib, Rais, etc except one or two like Manan.

Fyi, I did ask Tun M personally why did he still give them the opportunity to contest. He calmly told me that they only didn’t like him but they’re UMNO members and didn’t want Umno to split. Can anyone appreciate his magnanimity?
Because of this honourable stance, Umno won handsomely. In comparison with MCA which had the same problem then, the party lost badly. Why? Because Tan Kwoon Suan killed all his political enemies (Neo Nee Pan & gang) by not selecting them as candidates.

Dr Chua Soi Lek repeated the same mistake committed by Tan. Hence contributing to MCA’s heavy losses in 2013.

After the 1986 GE, does anyone still expect Tun M to appoint his political enemies into his cabinet when they were already on road show to fight him in 1987 Umno election?

Leave a comment

KRISIS KEWANGAN 1997 – DASAR ANWAR MEMBUNUH RAKYAT!

DSAI sering menonjolkan dirinya sebagai seorang Menteri Kewangan yang cekap dan seorang yang pakar dalam bidang ekonomi; cuba menutup dirinya yang hanya lulus Sastera Melayu dari UM.

Baru-baru ini timbul lagi isu yang ada kaitan dengan Krisis Kewangan 1997 iaitu pinjaman dari Bank Dunia. YABhg Tun dipersalahkan dan Tun telah menjawabnya.

Di sini dipaparkan bandingan dasar / tindakan yang diambil oleh Anwar sebagai Menteri Kewangan semasa menangani Krisis Kewangan yang melanda Malaysia dan Asia Tenggara pada tahun 1997 dan apa pula yang di ‘counter’ oleh Dr Mahathir melalui Majlis Tindakan Ekonomi Negara (MTEN).

Jelas resipi Anwar yang mengenakan kadar faedah yang tinggi ke atas pinjaman, memotong perbelanjaan kerajaan, menarik balik subsidi, tidak membantu syarikat yang bermasaalah dan lain-lain lagi boleh merosakkan negara dan membunuh rakyat.

Sesungguhnya kita telah bernasib baik kerana Tun M dan MTEN telah berjaya menyelamatkan kita dari malapetaka Krisis Kewangan pada masa itu. Kita tidak dibebani hutang seperti yang ditanggung oleh Indonesia, Thailand, Filipina dan Korea Selatan.

Maruah kita tidak tercalar. Malah, akhirnya, Bank Dunia dan George Soros (yang awalnya mengutuk Tun M dan memuji Anwar) mengakui kebijaksanaan Tun M dalam menangani krisis tersebut.

Kini USA dan Eurozone, dengan bantuan IMF, tanpa segan silu, mengikut jejak langkah kita dalam usaha hendak menyelematkan negara masing-masing. Dan mereka masih lagi belum berjaya!

Anwar pula dilaporkan gagal menjalankan tugasnya sebagai Penasihat Ekonomi Negeri Selangor.

Jadilah Luncai terjun dengan labu-labunya…biarkan…biarkan!!!

, ,

4 Comments