Perkongsian kuasa Barisan Nasional – Pengorbanan Umno tidak dihargai

 

Screen Shot 2014-06-30 at 5.17.41 PM

 

c5e29b8f25e83db9c7b832e9186604e0

 

, ,

Leave a comment

DRAF AKTA KEHARMONIAN NASIONAL YANG DITERIMA OLEH YB NANCY SHUKRI

Salam YBhg Datuk Akbar,

Saya Syeliza Basri, Setiausaha Akhbar kepada Menteri di Jabatan Perdana Menteri, YB Hajah Nancy Shukri.

Merujuk kepada isu Akta Keharmonian Nasional yang disalah anggap oleh ramai pihak, saya berpendapat perkara ini harus diberi perhatian.

Beberapa kenyataan media yang dikeluarkan oleh YB Hajah Nancy bagi membetulkan tanggapan salah orang ramai berhubung draf Akta Keharmonian Nasional yang diterima YB Nancy Shukri.

YB Menteri juga telah menjelaskan perkara ini dengan terperinci semasa di Dewan Rakyat, namun tidak diambil maklum oleh media utama dan juga media sosial.

Di sini saya ingin menjelaskan bahawa YB Menteri hanya menerima (received) draf cadangan Rang Undang-undang berkenaan oleh pihak yang menganggotai Jawatankuasa Kerja Perundangan NUCC. Ia kini sedang diteliti oleh Jabatan Peguam Negara. Bercanggah dengan anggapan orang ramai bahawa Rang Undang-Undang (RUU) berkenaan telah sedia dan akan dibawa oleh YB Menteri ke Parlimen, ingin dimaklumkan bahawa cadangan RUU itu BUKANLAH yang diterima (accepted) dan dimuktamadkan oleh Kerajaan untuk dilaksanakan.

Saya ingin memetik ucapan YB Menteri di Dewan Rakyat, bahawa apa jua peruntukan yang akan dimasukkan ke dalam Akta Keharmonian Nasional, atau apa jua nama yang bersesuaian yang akan diberikan kelak, TIDAK AKAN SESEKALI membelakangkan perkara-perkara yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan, termasuklah kedudukan Agama Islam dan Bumiputera.

Sekiranya di dalam draf cadangan yang diterima ada perkara yang baik dan sesuai serta boleh dilaksanakan, kita akan laksanakan. Sekiranya cadangan yang dikemukakan itu bercanggah dengan apa yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan, ia akan ditolak.

Tujuan Akta Keharmonian Nasional ini adalah untuk menjaga keharmonian dan keamanan negara. Sekiranya ada perkara yang menimbulkan golongan tertentu yang telah sedia ada diperuntukan dalam Perlembagaan Persekutuan, tentunya objektif “keharmonian” yang dituju tidak akan tercapai.

Untuk makluman, NUCC yang dipengerusikan oleh Tan Sri Samsudin Osman, mantan Ketua Setiausaha Negara sedang giat menjalankan sesi konsultasi dengan pelbagai pihak untuk mendapatkan input. NUCC diurusetiakan oleh Jabatan Perpaduan dan Integrasi Nasional (JPNIN) dan berada di bawah seliaan YB Tan Sri Joseph Kurup, Menteri di Jabatan Perdana Menteri.

Setakat ini, belum ada cadangan input yang telah dimuktamadkan oleh NUCC selain daripada beberapa cadangan awal yang telah dikemukakan, seperti yang diperkatakan di atas.

Justeru itu, saya berharap penjelasan ini dapat memberi gambaran sebenar kepada semua pihak.

Kerajaan inginkan terbaik untuk rakyat, dan rakyat seharusnya mengetahui cerita sebenar mengenai apa yang diusahakan oleh Kerajaan. Pihak pembangkang memang terkenal dengan penipuan dan cerita yang direka-reka. Sekiranya kita juga terpedaya, amatlah malang kerana berita yang disebarkan kepada umum turut akan memperdayakan semua pihak.

Bersama-sama ini saya majukan Ucapan Penangguhan YB Menteri berhubung perkara ini.

Sekian, terima kasih.


SYELIZA BT HJ BASRI
 
Setiausaha Akhbar kepada
YB Hajah Nancy Haji Shukri
Menteri di Jabatan Perdana Menteri
_________________________________________

UCAPAN PENANGGUHAN DI DEWAN RAKYAT

 

Oleh                    :     YB TUAN NGA KOR MING (TAIPING)

 

Tajuk Ucapan     :     Pemansuhan Akta Hasutan 1948

 

Tarikh Ucapan    :     16 JUN 2014 (ISNIN)

 

Ucapan:

 

“Bahawa YAB Perdana Menteri Dato Seri Najib bin Tun Razak pernah membuat pengumuman pada tahun 2011 bahawa Kerajaan akan memansuhkan Akta Hasutan 1948 yang digubal oleh bekas penjajah British dan digantikan oleh akta baru iaitu Akta Keharmonian Nasional.

 

Bahawa walaupun janji telah dibuat oleh pemimpin Kerajaan tetapi sehingga kini janji demikian masih tidak dikota malahan dimungkiri.

 

Oleh demikian Dewan Rakyat yang mulia ini harus meluluskan satu ketetapan untuk memastikan Kerajaan pegang kepada janji dan undang-undang berunsur oppresif serta demokrasi ini dimansuhkan dengan segera.”

 

JAWAPAN:        YB PUAN HAJAH NANCY SHUKRI,  MENTERI DI JABATAN PERDANA MENTERI

 

Tuan Yang di-Pertua,

 

 1. Pada 11 Julai 2012, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah menyatakan hasrat Kerajaan untuk memansuhkanAkta Hasutan 1948 [ atau Akta 15 ] dan menggantikannyadengan suatu Akta baru yang dikenali sebagai Akta Keharmonian Nasional.

 

 1. Saya ingin menegaskan di sini bahawa dalam menggubal Akta Keharmonian Nasional yang akan dicadangkan ini, atau apa jua nama bersesuaian yang akan digunakan untuk akta itu kelak, Kerajaan tidak akan sama sekali menggadai atau membelakangkan peruntukan-peruntukan dalam Perlembagaan Persekutuan yang selama ini menjadi tulang belakang asas penyatuan rakyat berbilang agama dan kaum yang telah diusahakan serta dijadikan asas kukuh oleh pemimpin-pemimpin kita yang terdahulu dalam mencapai kemerdekaan dan pembentukan Negara kita yang tercinta ini.

 

 1. Objektif Akta Keharmonian Nasional bukan sahaja untuk memperkasa undang-undang tetapi juga untuk mencari mekanisme yang dapat menentukan keseimbangan terbaik antara keperluan menjamin kebebasan bersuara yang terkandung dalam Perlembagaan Persekutuan dan membolehkan tindakan undang-undang diambil terhadap mereka yang menggunakan isu-isu sensitif untuk memecahbelahkan perpaduan nasional, termasuklah penghinaan terhadap institusi diraja atau raja.
 2. Bagi tujuan ini, Kerajaan kini sedang mendapatkan dan mengumpul pandangan serta maklum balas daripada semua pihak yang berkepentingan berhubung dengan peruntukan yang wajar dimasukkan ke dalam Akta Keharmonian Nasional tersebut.

 

 1. Pihak-pihak yang sedang merunding Rang Undang-Undang Keharmonian Nasional turut memberi perhatian kepada aspek pencegahan perbuatan menghasut, membangkitkan kebencian, penghinaan yang serius, atau ejekan terlampau, yang melibatkan agama atau bangsa.

 

 1. Sehubungan dengan itu, tarikh sebenar pemansuhan Akta Hasutan 1948 dan untuk digantikan dengan Akta Kerhamonian Nasionalmasih belum dapat diputuskan pada masa ini memandangkan perkara tersebut masih sedang dalam kajian dan memerlukan penelitian daripada pelbagai aspek.

 

 1. Perlu diingatkan bahawa proses ini membabitkan penggubalan satu akta yang baru dan bukannya pindaan kecil kepada akta sedia ada. Proses menggubal sesuatu undang-undang bukanlah suatu perkara mudah yang hanya boleh diselesaikan dalam tempoh masa yang singkat. Ia memerlukan ketelitian, kajian, perbandingan dengan undang-undang yang sedia ada serta perbincangan yang mendalam. Ia juga perlu melihat dari sudut penguatkuasaannya kelak yang melibatkan masyarakat yang berbeza dari segi budaya, agama, bangsa, adat resam, pemikiran dan sebagainya.

 

 

Tuan Yang di-Pertua,

 

 1. Saya turut ingin mengambil kesempatan ini untuk memaklumkan Dewan yang mulia ini, serta seluruh rakyat Malaysia di luar sana bahawa Kerajaan melalui Jawatankuasa Kerja Perundangan dan Mempromosi Keharmonian Nasional, Majlis Konsultasi Perpaduan Negara (MKPN) atau National Unity Consultative Council (NUCC) telahpun mengambil dan memulakan inisiatif untuk membincangkan cadangan penggubalan akta baru ini.

 

 1. Memang benar bahawa terdapat beberapa draf cadangan kerja (atau dengan izin, proposed working draft) akta berkenaan telahpun dimajukan kepada saya baru-baru ini. Namun, saya ingin menegaskan kepada dewan yang mulia ini serta seluruh rakyat Malaysia bahawa input daripada draf-draf cadangan kerja berkenaan masih lagi sedang diteliti. Sekiranya ia adalah baik dan sesuai serta boleh dilaksanakan di Negara kita, maka cadangan tersebut akan dipertimbangkan.

 

 1. Proses konsultasi juga masih giat dijalankan dan belum lagi dimuktamadkan, bercanggah dengan dakwaan oleh sesetengah pihak baru-baru ini. Draf undang-undang yang bakal digubal ini merupakan undang-undang yang datangnya dari rakyat untuk rakyat di mana input, pandangan dan cadangan dari rakyat akan diperolehi melalui beberapa siri dialog, perbincangan meja bulat (atau dengan izin, round table discussion) dan sebagainya.

 

 1. Penelitian dan kajian yang menyeluruh adalah penting bagi memastikan suatu undang-undang itu komprehensif dan dapat dilaksanakan dengan berkesan. Maka dengan itu, saya berpendirian adalah tidak wajar untuk kita menetapkan tarikh akhir, atau dengan izin, deadline untuk akta berkenaan disiapkan. Pada saat kita meletakkan deadline, kita secara langsung akan meletakkan tekanan yang tidak diperlukan (unnecessary pressure), iaitu sesuatu yang kita tidak mahu dan tidak wajar diletakkan dalam mencari dan mencapai kesempurnaan yang diharapkan.

 

 1. Saya juga ingin menegaskan, bahawa sebagai Kerajaan yang bertanggungjawab, Kerajaan yang selama ini secara terus menerus tanpa kenal erti jemu dan putus asa dalam terus memaju dan memartabatkan rakyatnya, Kerajaan yang senantiasa menepati janjinya, kami tidak sesekali akan lupa akan hasrat dan janji yang telah dinyatakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk memansuhkan Akta Hasutan 1948 ini. Sebaliknya, InsyaAllah, Akta tersebut akan dimansuhkan apabila Rang Undang-Undang Keharmonian Nasional dibentangkan di Parlimen kelak.

 

 

Sekian, terima kasih.

Leave a comment

Renewable Energy – Perbahasan di Dewan Negara

Leave a comment

Putrajaya ‘Bandar Firdaus’

Putrajaya ‘bandar firdaus’

(Rencana ini telah disiar di dalam Utusan Malaysia pada 30 Julai 1999)

Oleh: AKBAR ALI

[Nota: Saya menerbitkan semula artikel yang berusia hampir 25 tahun ini kerana didorong oleh berita pembinaan High Speed Rail (HSR) dari Sg Besi, Kuala Lumpur ke Singapura. Apakah impaknya nanti ke atas KLIA?

Adakah HSR akan membantu KLIA untuk mendapatkan status Hub seperti yang ditulis di bawah atau KLIA akan kehilangan peluang itu kerana dirampas oleh Singapura? Dalam lain-lain perkataan, adakah YTL dengan HSRnya itu akan memudahkan Changi menjadi Hub manakala KLIA hanyalah menjadi feeder airport kepada Changi, sepertimana Kota Baru menjadi feeder airport kepada KLIA sekarang ini?]

AKHIR-akhir ini banyak telah diperkatakan tentang Putrajaya. Ingin saya turut menyertai dalam perbincangan ini dengan berkongsi sedikit maklumat yang ada pada saya.

Terlebih dahulu saya ingin merakamkan bahawa sebahagian besar maklumat ini saya peroleh melalui perbualan (di samping sumber lain) dengan Prof. Datuk Dr. Zainuddin Muhammad, Ketua Pengarah, Jabatan Perancang Bandar dan Desa, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Diakui bahawa maklumat ini pasti tidak lengkap tetapi intisarinya cukup informatif. Justeru, ia mendorong saya untuk berkongsi maklumat tersebut dengan para pembaca.

Pendekatan Penilaian:

Putrajaya, KLIA, Koridor Raya Multimedia (MSC), Cyberjaya dan projek-projek yang berdekatan dengannya (seperti Stadium Bukit Jalil, UPM, UKM, Uniten) boleh dilihat dan dibincangkan secara berasingan.

Pada hemat saya, mungkin lebih wajar melihat dan menilai projek-projek tersebut secara bersepadu, sejajar dengan falsafah dan matlamat projek tersebut dirancang dan dibangunkan. Lebih-lebih lagi projek-projek berkenaan dibina untuk mendapatkan faedah economy of scale serta mempunyai sinergi antara satu sama lain.

Dari segi geografi, kawasan yang harus diliputi dalam pembicaraan ini ialah kawasan Koridor Raya Multimedia (MSC) seluas 15 km x 50 km dari Kuala Lumpur ke selatan dan turut merangkumi Pelabuhan Klang.

Pelabuhan Klang:

Seperti yang kita semua maklum kerajaan telah lama berusaha untuk membesar dan memajukan Pelabuhan Klang. Ia kini merangkumi Pelabuhan Utara, Selatan dan Barat. Ia dibangunkan untuk mencapai sekurang-kurangnya dua objektif utama iaitu, pertama, sebagai pelabuhan utama, ia menjadi ‘pintu’ terbesar bagi urusan perdagangan negara dan sekali gus mengurangkan tahap pergantungan kepada negara jiran.

Kedua, Pelabuhan Klang turut dikehendaki menjadi hub iaitu sebagai pusat agihan/transhipment bagi kawasan sekitarnya, termasuk Sri Lanka, Myanmar, Thailand dan Nusantara. Nampaknya pelabuhan tersebut berada dalam arah tuju yang betul untuk mencapai matlamat pembinaannya apabila nilai perdagangan yang dikendalikannya telah meningkat sebanyak tiga kali ganda antara tahun 1990/1998 manakala peratus perdagangan melalui Singapura pula telah berkurangan 10% dalam tempoh yang sama.

KLIA, Sepang:

KLIA dibuka dengan rasminya pada 27 Jun 1998.

Sayugia diingat, seperti Pelabuhan Klang, KLIA Sepang juga dibina untuk keperluan nasional dan sebagai hub. Sesungguhnya telah diramalkan bahawa, pada tahun 2025, setelah pembangunan hypersonic speed transport engine berkembang maju, Asia hanya memerlukan tiga buah hub antarabangsa, menurut Dr. Kisho Kurokawa. Mana-mana negara yang berjaya menjadi hub tersebut maka sudah pasti ekonominya mempunyai edgeuntuk berkembang pesat.

Pada masa ini, menurut Dr. Kurokawa lagi, Malaysia, China, Jepun dan Korea Selatan sedang sengit bersaing untuk merebut salah satu daripada 3 tempat berkenaan. Berbekalkan semangat ‘Malaysia Boleh’ yang kental serta wawasan yang jelas dan sokongan yang padu daripada semua pihak, maka Malaysia mempunyai peluang yang cerah untuk merebut salah satu daripada 3 hub tersebut.

Pada masa yang sama, KLIA mempunyai potensi untuk menjadi pusat pelancaran/kajian angkasa lepas, seperti yang dilaporkan dalam sebuah seminar yang telah dianjurkan baru-baru ini. Di alaf baru nanti, cakerawala seperti marikh akan menjadi rebutan seperti mana Antartika menjadi rebutan masa kini. Seperti Antartika juga, cakerawala ini diramalkan mempunyai banyak sumber asli yang berharga. Malaysia tidak seharusnya ketinggalan sekali lagi dalam perlumbaan tersebut.

Untuk melengkapkan lagi perancangan ini, KLIA dibina berdasarkan konsep baru yang ‘visionary yang mana lapangan terbang bukan semata-mata sebagai tempat kapal terbang mendarat dan berlepas tetapi ia merangkumi peranan baru yang lebih luas.

Ia mengintegrasikan perkhidmatan dan industri lain agar ia menjadi destinasi tersendiri bagi pelbagai aktiviti – perniagaan, persidangan, pelancongan, sukan dan sebagainya. Atas konsep dan matlamat inilah maka, antara lain, kedai bebas cukai dikembangkan, zon komersial bebas diperkenalkan, litar lumba kereta Formula 1 dibina dan wetland dimajukan.

Harus ditekankan bahawa kemudahan jalan raya dan kereta api serta pelabuhan dan lapangan terbang, bersama-sama bekalan air dan tenaga yang mencukupi, merupakan nadi kepada pertumbuhan ekonomi negara. Prasarana tersebut yang lengkap dan sempurna berserta dengan sumber manusia yang berdisiplin dan terlatih merupakan ramuan terbaik untuk menjana ekonomi. Tetapi syarat ini tidak cukup jika tidak ada keamanan dan kestabilan kerana peniaga dan pelabur memerlukan persekitaran mesra yang rendah atau sifar risikonya.

Cyberjaya:

Ekonomi sesebuah negara dikatakan telah mencapai tahap kematangan apabila ia berada di peringkat/fasa ketiga (tertiary) di mana sektor perkhidmatan merupakan penyumbang terbesar kepada ekonomi negara berkenaan. Di alaf baru nanti, kepesatan perkembangan sektor perkhidmatan (ini bermakna perkembangan ekonomi negara pada keseluruhannya) dijangka bergantung kepada teknologi tinggi dalam elektronik, komputer, komunikasi, multimedia dan maklumat sebagai jentera pertumbuhan (engine of growth). Ia juga dijangka akan menyerap dalam semua aspek kehidupan manusia – pendidikan, ekonomi, sosial, agama, perubatan, pentabdiran awam, perniagaan dan sebagainya. Mana-mana negara yang tidak bersedia dalam bidang ini maka negara tersebut akan ketinggalan kerana ketiadaan daya siang.

Atas kesedaran ini, Perdana Menteri, Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad telah mencetuskan wawasan untuk membina Koridor Raya Multimedia (MSC) pada 1 November 1995. Ia dirangka dan dibina sebagai pemangkin kepada pertumbuhan ekonomi agar Malaysia terus maju dan berdaya saing.

Ia dibina demi untuk memastikan kesinambungan kehidupan generasi anak Malaysia akan datang agar mereka akan terus dapat menikmati kemakmuran dunia. Sekali gus, ia memastikan ungkapan ‘Melayu tidakkan hilang di dunia’ akan tetap relevan.

Silicon Valley ini akan menjulang maruah dan martabat bangsa, agama dan negara kerana ia dibina dengan daya fikir dan keringat anak watan. Justeru, wawasan Perdana Menteri dalam membina MSC ini wajar sekali disokong.

Yang akan memainkan peranan sebagai nucleus kepada MSC ini ialah Cyberjaya. Ia merupakan pusat pembangunan IT dan multimedia negara yang akan menjadi bandar raya bestari untuk masa depan (the intelligent city of the future).

Ia juga akan menjadi model untuk membangunkan IT dan multimedia di kawasan lain di negara ini. Universiti Multimedia (MMU) yang baru dibuka akan menjadi pemangkin kepada pembangunan Cyberjaya ini. Antara penerima pertama hasil pembangunan MSC/Cyberjaya ini ialah dua buah sekolah luar bandar di Dengkil. Sekolah tersebut mendapat makmal bistari yang pertama di negara ini.

Putrajaya:

Amerika Syarikat (AS) mempunyai Washington sebagai pusat pentabdiran manakala New York pula sebagai pusat perniagaannya. Australia dengan Canberra dan Sydneynya sementara New Zealand pula dengan Wellington dan Aucklandnya. Tetapi ini bukanlah alasan pemutus mengapa Malaysia harus pula ada Putrajaya sebagai pusat pentadbiran dan Kuala Lumpur (KL) kekal sebagai pusat perniagaan.

KL, pada masa kini, adalah kecil (94 km persegi) dan sesak. Secara relatif, ia akan menjadi bertambah kecil dan semakin sesak dengan manusia dan lalu lintas dalam masa beberapa tahun lagi ekoran daripada pertumbuhan penduduk, pertambahan kenderaan serta perkembangan ekonomi yang pesat.

Terdapat dua pilihan utama untuk menangani masalah ini. Pertama, membangunkan semula KL seperti yang dilakukan oleh Singapura (pulau sekangkang kera itu tidak ada pilihan lain) atau, kedua, membuka pusat perbandaran baru. Pilihan kedua mempunyai merit yang kukuh daripada beberapa sudut – ekonomi, estetika dan maruah. (Sebenarnya ketiga-tiga aspek ini turut relevan kepada KLIA dan MSC/Cyberjaya).

Dari segi ekonomi, pilihan kedua ini yang dibuat oleh Jemaah Menteri pada 2 Jun 1993 mempunyai banyak ‘kekuatannya’. Secara ringkas, membuka pusat bandar yang baru ini adalah lebih murah. Pada masa yang sama, ia akan mengurangkan tekanan ke atas KL dan, dengan itu, warga KL akan dapat menikmati kehidupan yang lebih sihat dan selesa. Diramalkan bahawa kesesakan lalu lintas di KL akan berkurangan sebanyak 30% apabila semua pejabat kerajaan telah berpindah ke Putrajaya pada tahun 2005 nanti.

Penempatannya dalam satu kawasan geografi yang sama iaitu bersama-sama dengan KL, Pelabuhan Klang, KLIA dan Cyberjaya memberikannya economy of scale dan sinergi; berbeza jika ia berselerak di merata tempat. Pemilik dan pemegang saham estet yang tanahnya diambil oleh kerajaan telah mendapat pampasan yang berpatutan. Ini bermakna pemegang ASB/ASN turut merasa ‘dagingnya’ kerana PNB memiliki saham dalam estet tersebut.

Sesungguhnya, pembangunan kawasan seluas 4,500 hektar persegi ini telah menukar wajah daerah Sepang. Sebelum ini ia merupakan antara daerah yang termundur di Selangor. Bandar Nilai yang lesu telah rancak dan cergas membangun. Malah, kesan limpahannya turut menular ke Negeri Sembilan dan Melaka.

Justeru, walaupun ia dibina di Sepang, warga Negeri Sembilan dan Melaka turut merasai ‘kuah’nya. Difahamkan, niat untuk membantu sama Negeri Sembilan dan Melaka telah mendorong Tun Ghafar, ketika itu sebagai Timbalan Perdana Menteri untuk membisikkan hasratnya kepada Jemaah Menteri agar Putrajaya dibina di Sepang.

Harga tanah sekeliling yang dulunya bernilai antara 45 sen – 70 sen satu kaki persegi telah melompat kepada RM35 – RM100 satu kaki persegi manakala harga tanah di KLIA, menurut Perdana Menteri, kini bernilai antara RM1,000 hingga RM2,000 satu kaki persegi.

Harga ini akan terus melambung dan dijangka akan mencapai tahap harga tanah di KL seperti pada tahun 1997 dalam tempoh yang lebih pendek. Pemilik tanah di situ telah menikmati durian runtuh. Peluang pekerjaan akan bertambah dan pendapatan akan terus mengalir daripada nilai hartanah yang meningkat dan aktiviti ekonomi yang bertambah rancak, termasuk pelancongan dan berbagai jenis perkhidmatan lain. Sehingga tahun 2025, Putrajaya Holdings Bhd., dijangka akan mendapat hasil daripada jualan tanah bernilai RM400 bilion.

Dari segi estetika, Putrajaya boleh dibangunkan mengikut cita rasa bangsa sendiri yang berteraskan budaya Melayu dan bersendikan agama Islam. Dalam hal ini, saya telah difahamkan bahawa Perdana Menteri telah meminta Ketua Jabatan yang bertanggungjawab membangunkan pusat pentadbiran ini supaya membangunkannya sebagai sebuah bandar ‘firdaus’.

Maka ketua Jabatan berkenaan berserta anak buah beliau dan rakan-rakan telah bertungkus-lumus berusaha menterjemahkan konsep bandar firdaus itu secara fizikal. Penterjemahan ini bukanlah suatu yang mudah, lebih-lebih lagi untuk memahami konsep ‘firdaus’ itu sendiri – tersurat dan tersirat.

Secara ringkas, ‘firdaus’ itu diterjemahkan sebagai berunsur Islam dan merujuk kepada syurga. Di dalam syurga, kita sering dibayangkan, antara lain sebagai taman yang indah di mana terdapat air jernih yang mengalir. Justeru, di peringkat awal lagi pembangunan bandar Putrajaya ini, kita telah melihat unsur sebuah bandar taman yang dikelilingi air. Yang sungguh menakjubkan tentang air tasik ini ialah kejernihannya kerana sumbernya ialah air paya yang kotor.

Ketakjuban terletak di atas ingenuity daya fikir anak Malaysia menjernihkan air tersebut tanpa menggunakan teknologi tinggi. Biasanya kos mendapatkan teknologi tinggi amat besar sekali. Sebaliknya, apa yang digunakan ialah bio-technology asli yang percuma tetapi berkesan iaitu dengan menanam sejenis rumput/lalang air yang dipanggil menerong. Menerong ini bertindak sebagai penapis (filter) untuk menjernihkan air yang kotor itu. Sekali gus, usaha ini sepatutnya dibanggakan oleh semua warga Malaysia kerana ia memancarkan kebijaksanaan bangsa kia.

Bahawa seni binanya berunsurkan tamadun Islam . Namun ulasan oleh beberapa tokoh agama semasa Masjid Putra dibuka wajar diulangi. Mereka senada mengiktiraf bahawa pembukaan masjid berkenaan yang mendahului bangunan-bangunan lain adalah selaras dengan sunah Rasul s.a.w. Lantaran, mungkin tidak keterlaluan jika dikatakan, setelah mengambil kira seluruh aspek pembangunan Putrajaya ini, bahawa penghayatan terhadap ajaran Islam oleh Dr. Mahathir amat mendalam sekali.

Justeru, sangat jelas seperti dalam hal-hal lain, kebijaksanaan dan kuasa yang ada pada beliau telah digunakan untuk memantapkan lagi syiar Islam.

Daripada apa yang dipaparkan di atas, kejayaan menyiapkan Putrajaya ini oleh anak watan sendiri sudah pasti mengharumkan nama serta memuliakan maruah bangsa. Jika sejarah telah mengajar kita bahawa Sir Francis Light yang membangunkan Pulau Pinang dan Yap Ah Loy pula yang membuka KL maka, di masa akan datang, sejarah akan mengajar anak cucu kita bahawa Dr. Mahathir yang bertanggungjawab mewujudkan Putrajaya.

Pada saya ini adalah maruah yang tidak ternilai. Saya akui bahawa, dari segi idea pun, saya tidak mampu mencetuskan bandar firdaus ini. Tetapi saya berupaya menghargainya.

Projek-projek yang dirangka oleh Perdana Menteri ini diakui menelan belanja berbilion ringgit. KLIA, misalnya dijangka menelan belanja RM9 bilion, Cyberjaya (RM2.2 bilion) dan Putrajaya (RM23 bilion).

Tetapi semua projek ini adalah diperlukan oleh negara untuk kesinambungan ‘hayat’ negara dan kemampanan pertumbuhan ekonomi jangka panjang kerana potensinya menjana pendapatan yang tinggi dan berterusan. Tanpa membuat cost and benefit analysis serta tanpa mengira net present valuenya, common sense dapat mengagak bahawa projek-projek tersebut adalah murah sekali. Lebih-lebih lagi, sebahagian besar daripada kosnya dibiayai oleh pihak swasta.

Diakui bahawa projek-projek tersebut belum lagi sempurna dari segi idea dan pelaksanaannya. Namun, diyakini bahawa pihak-pihak yang berkenaan bersedia untuk menimbangkan cadangan-cadangan yang bernas dan membina untuk sama-sama menambah baik lagi projek tersebut. Jika projek-projek ini hendak dikritik secara negatif, eloklah kita mengambil iktibar daripada kesilapan pengkritik Stadium Merdeka, Masjid Negara, Lapangan Terbang Subang, kereta nasional dan dasar ekonomi yang diperkenalkan pada 1 September 1998. Semua mereka, termasuk IMF dan Washington terpaksa menelan kritikan masing-masing.

Jika dikatakan penanam tauge perlu berfikir untuk tiga hari, penanam padi berfikir untuk tiga bulan, penanam kelapa sawit berfikir untuk tiga tahun dan penanam getah pula berfikir untuk enam tahun, maka ketua negara perlu berfikir untuk keperluan/faedah bangsa, agama dan negara beratus tahun. Inilah yang cuba dibuat oleh Dr. Mahathir Mohamad.

AKBAR ALI ialah Timbalan Ketua Perangkawan, Jabatan Perangkaan Malaysia.

 

, ,

3 Comments

Ruang Bicara – Analisa Pemilihan Umno 2013

Part 1

 

Part 2

 

Part 3

 

Part 4

 

Part 5

 

 

 

 

 

Leave a comment

Pemerkasaan Ekonomi Bumiputera

Part 1

Part 2

Part 3

Part 4

Part 5

Part 6

Part 7

, ,

Leave a comment

MENDAYA MODAL INSAN – PENTING TETAPI TIDAK CUKUP!

FOKUS PEMERKASAAN EKONOMI BUMIPUTERA:
MENDAYA MODAL INSAN – PENTING TETAPI TIDAK CUKUP!

“This is not simply a matter of economic justice; it is also of national stability” –
YAB Dato’ Sri Mohd Najib Tun Hj Abd Razak

1. Pada 14 September 2013, YAB Dato’ Sri Mohd Najib Tun Hj Abdul Razak, Perdana Menteri Malaysia telah mengumumkan 5 perkara untuk memperkasa ekonomi Bumiputera. Ia mendapat sambutan hangat dari semua yang hadir di Dewan Agong Tuanku Chanselor, UiTM, Shah Alam.

5 Fokus

2. 5 perkara yang menjadi fokus prakrasa itu adalah seperti Carta 1 di bawah. Saya ingin menumpukan kepada Fokus 1 – Mendaya Modal Insan.

abc

3. Setelah 4 bulan ianya dilancarkan, apakah perkembangannya? Sesungguhnya rakyat ingin tahu apakah tindakan segera yang telah disusuli? Misalnya sudahkah Unit Pembangunan Bumiputera dihidupkan semula di semua kementerian / Jabatan / Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri / Pejabat Daerah / Pihak Berkuasa Tempatan (PBT)?

4. Bilakah ASB2 akan dilancarkan / mula dijual?

5. Dalam hal seperti ini, kerajaan perlulah meniupkan trumpet / nafirinya. Yang demikian, rakyat tahulah bahawa sesungguhnya kerajaan menepati janjinya!

6. Sebagai contoh, baru-baru ini, kerajaan telahpun mengumumkan pelancaran Program Skim Usahawan Permulaan Bumiputera (Superb) yang diuruskan oleh TERAJU. Permohonan telah dibuka mulai 2 Februari 2014.

7. Seterusnya lebih elok lagi kerajaan turut mewar-warkan potensi impak yang diharapkan dan golongan sasar terbesar yang bakal mendapat manfaatnya.

Menekankan outcome

8. Dalam konteks pemerkasaan ini, kerajaan hendaklah mendahulukan / menekankan outcome / output / impak yang hendak dihasilkan. Outlay / input / proses dalam merancang adalah perkara kedua atau sekunder.

9. Sehubungan itu, dalam urusan merancang ini, kerajaan hendaklah segera melakukan anjakan paradigma di bawah NBOSnya dari A2Z kepada Z2A! Jika tidak, Outcome-based Budget (OBB)nya akan menempah kegagalan awal-awal lagi.

Profail Bumiputera

10. Selaras dengan pendekatan OBB itu, eloklah kita melihat dulu profail Bumiputera yang menjadi golongan sasar yang hendak diperkasa / dibantu itu.
11. Sudah tentulah ciri atau attributes atau angkubahnya banyak. Tetapi saya ingin menumpukan kepada aktiviti pekerjaan mereka. Menurut EPU, 69% kaum Bumiputera adalah pekerja (employees), 29% adalah bekerja sendiri seperti petani, penternak dan nelayan manakala baki 2% lagi adalah majikan / usahawan.

12. Apabila kita fahami ini maka barulah kita boleh fahami mengapa isi rumah Bumiputera adalah yang teramai dalam kumpulan pendapatan 40% terbawah iaitu 75%, seperti yang terkandung dalam buku Model Baru Ekonomi (MBE).

13. Berdasarkan profail ini maka fokus memperkasa ekonomi Bumiputera, terutamanya hendak melonjakkan pendapatan mereka ke taraf berpendapatan tinggi, tentulah ke atas golongan terbesar. Golongan itu ialah kumpulan makan gaji (69%) dan diikuti pula golongan bekerja sendiri (29%) dan seterusnya mereka yang terdiri dari majikan / usahawan (2%).

14. Dalam pada itu, tidaklah boleh dinafikan bahawa untuk memiliki syer yang lebih besar dalam ekonomi negara maka golongan usahawan Bumiputera atau dulunya terkenal dengan jolokan Masyarakat Perdagangan dan Perindustrian Bumiputera (MPPB) mestilah dibesarkan, selaras dengan ajaran Islam bahawa 90% daripada rezeki Allah swt terdapat di bidang perniagaan.

Mendaya modal insan

15. Merujuk kepada golongan terbesar Bumiputera yang makan gaji itu, maka prakarsa pertama iaitu mendaya modal insan pastilah merupakan fokus yang tepat. Antara usaha yang telah dikenalpasti oleh kerajaan ialah Program Peningkatan Kemahiran, Re-Skilling, Skim Latihan 1Malaysia, Skim Pengurusan Kebolehpasaran Graduan, dan lain-lain lagi.

16. Namun sukalah ditegaskan bahawa walaupun usaha berkenaan penting tetapi ianya BELUM lagi cukup untuk mempastikan bahawa Bumiputera yang telah mendapat ilmu dan kemahiran baru yang lebih tinggi itu akan menerima tahap / kenaikan gaji yang setimpal dengan kelayakannya dan setara pula dengan rakan sejawatan dengannya dari kaum lain.

Diskriminasi kaum

17. Menyusuri lanskap pekerjaan di sektor swasta di Malaysia, ia akan menyingkap pelbagai isu diskriminasi seperti aspek pengambilan (recruitment), kenaikan pangkat, layanan buruk, diskriminasi gaji permulaan dan kenaikan gaji / pangkat.

18. Diskriminasi gaji, misalnya, telah ditemui dalam Tracer Study oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Kajian tersebut mendapati lebih ramai graduan Bumiputera menerima purata gaji permulaan bulanan yang lebih rendah (47.5%) berbanding dengan graduan Cina (33%) dan India (41.2%). Sila rujuk Carta 2.

abcd

19. Sesungguhnya diskriminasi di sektor swasta memanglah meluas dan teruk. Banyak kajian telah dibuat; antaranya telah di highlight oleh kajian yang dibuat oleh Dr Muhammed Abdul Khaled, Dr Lee Hwok Aun dan ramai lagi.

20. Sesungguhnya nasib kaum Bumiputera amatlah malang di tanah airnya sendiri. Purata pendapatan bulanan isi rumah mereka bagi semua aktibiti adalah jauh lebih rendah berbanding dengan keturunan kaum imigran. Fenomena ini amat jelas di Carta 3.

abcde

21. Sebagai contoh, purata pendapatan bulanan majikan Bumiputera (RM8,125) hanyalah 78% daripada purata pendapatan bulanan majikan kaum Cina (RM10,438). Pekerja Bumiputera di sektor swasta mempunyai purata pendapatan sebanyak RM4,751 sebulan atau 68% daripada pekerja Cina (RM6,967) manakala Bumiputera yang bekerja sendiri hanya memiliki purata pendapatan bulanan sebanyak RM3,248 atau 56% daripada apa yang diperolehi oleh orang Cina yang bekerja sendiri (RM5,846).

22. Yang lebih tidak disangka, pekerja Bumiputera di sektor awam turut mendapat purata pendapatan bulanan yang lebih rendah; hanya 71% (RM6,129) daripada pekerja Cina (RM8,636)! Sekali imbas, andaian yang boleh dibuat ialah kebanyakan pekerja Cina berjawatan / bergaji tinggi manakala ramai pekerja Bumiputera bekerja sebagai PRA dan PAR – tahap terendah!

23. Yang demikian, diulangi, tidaklah hairan majoriti kaum dalam golongan 40% isi rumah terbawah itu adalah Bumiputera (75%)!

24. Mendaya modal insan Bumiputera adalah satu input / proses sedangkan outcome yang dikehendaki ialah pendapatan yang tinggi. Justru sukalah ditegaskan sekali lagi bahawa usaha / input ini, walaupun penting, namun ianya TIDAKLAH mencukupi! Di bawah ini, disenaraikan rantaian usaha lain yang relevan dan perlu turut sama dilaksanakan.

Kekalkan Perkara 153

25. Tindakan pertama ialah menyokong iltizam dan usaha untuk terus memelihara dan melaksanakan keistemewaan Bumiputera yang dipahat di bawah Perkara 153 Perlembagaan Malaysia kerana kini terdapat suara-suara sumbang untuk merobeknya.

26. Perkara 153 ini berkait rapat dengan memperkasa ekonomi Bumiputera iaitu (a) kemasukan ke perkhidmatan Awam, (b) biasiswa dan latihan serta (c) lesen dan permit. Ia termasuklah AP bagi kereta impot yang tidak wajar dihapuskan, sedangkan lesen casino yang tidak dilindungi oleh Perlembagaan tidakpun terancam kewujudannya. Menghapuskan AP ini, seperti yang dituntut oleh pihak-pihak tertentu, termasuklah Melayu liberal ala Si Tanggang, adalah unconstitutional!

27. Sukalah saya sama-sama mengingatkan bahawa keistemewaan, hak, taraf dan kedudukan Bumiputera adalah dilindungi serta tidak boleh dipersoal dan dipertikaikan, sepertimana yang dilarang oleh Perkara 10 Fasal (4).

28. Justeru janganlah ada bukan Bumi dan Melayu liberal yang cuba merobek dan membuang Perkara 153 dan Perkara-perkara lain seperti Perkara 3 (agama Islam), Perkara 89 (Tanah Rizab Melayu) dan Perkara 152 (Bahasa Kebangsaan) sedangkan anak cucu cicit kaum migran terus menikamti kerakyatan mereka di bawah Bahagian 3, Perlembagaan sehingga ada matahari dan bulan!

29. Perkara 153 mestilah dikekalkan sepertimana kita mengekalkan Perkara 5 (Hak kebebasan diri), Perkara 10 (Kebebasan bercakap, berhimpun dan menubuhkan persatuan) dan Bahagian 3 (kerakyataan anak cucu kaum imigran).

30. Perkara 153 hendaklah terus dikekalkan sekalipun affirmative action sudah tidak diperlukan lagi oleh kerana kita sudah mampu berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan kaum-kaum yang lain pada suatu hari nanti. Ia adalah hak mutlak kaum Bumiputera; tarafnya sama seperti hak kerakyatan

31. Sebab utama yang lain ialah jika sudah dimansuhkan, ianya tidak mudah hendak dimasukkan semula apabila timbul keperluan seperti ekonomi Bumiputera merudum. Antara halangannya ialah kesukaran untuk mendapatkan sokongan dua pertiga di Parlimen; syarat penting untuk meminda Perlembagaan.

32. Kemungkinan keadaan ekonomi Bumiputera yang dikatakan sudah mantap itu boleh merudum tidak boleh ditolak. Sesungguhnya ia boleh ranap, seperti tumbangnya Empayar Ottomon yang gagah berkuasa selama 624 tahun. Jika realiti ngeri ini berlaku maka bantuan sudah tentulah diperlukan sedangkan keistemewaan ala Perkara 153 sudah tidak ada lagi pada masa itu.

33. Sebagai iktibar, ISA yang sudah dimansuhkan itu tidak mudah hendak diperkenalkan semula sekalipun ianya tidak memerlukan undi dua pertiga di Parlimen.

34. Adanya Perkara 153 inipun belum menjamin Bumiputera akan menikmati keistemewaan-keistemewaan tersebut kalau Melayu UMNO sudah tidak berkuasa lagi. Perkara 153 ini hanya akan menjadi hiasan sahaja dalam Perlembagaan, seperti yang berlaku di Singapura. Hak istemewa orang Melayu seperti yang tertulis di bawah Perkara 152, Perlembagaan Singapura hanyalah satu lembaran kertas saja. Mungkin ramai orang Melayu di sana tidak tahupun wujudnya Perkara 152 tersebut.

Hapuskan diskriminasi kaum

35. Tindakan kedua dalam rantaian usaha ini ialah menghapuskan diskriminasi kaum yang berleluasa di sektor swasta, seperti yang telah dilakarkan di atas. Dicadangkan agar kerajaan mengadakan engagement yang serius dengan sektor swasta sehingga mereka buy-in dan menghayati saranan YAB Dato’ Sri Mohd Najib “That shared peace and collective prosperity are the true guarantors of national success”.

Akujanji sektor swasta

36. Matlamat seterusnya ialah untuk mendapatkan akujanji bagi 4 perkara utama ini:

satu – menerima atau buy-in dan turut melaksanakan agenda memperkasa ekonomi Bumiputera di sektor swasta;

dua – menghapuskan pelbagai diskriminasi terhadap Bumiputera dan kaum-kaum lain;

tiga – melaksanakan distributive justice dengan menyusun semula guna tenaga dan kekayaan, dan

empat – mewujudkan padang permainan yang sama rata.

Semak semula dasar gunatenaga

37. Tindakan ketiga ialah kerajaan menyemak semula atau revisit dasar gunatenaga yang tidak selari dengan wawasan negara berpendapatan tinggi ini. Kecacatan utama ialah tahap gaji yang rendah. Lebih buruk lagi ialah gaji sebenar atau real wages pekerja bawahan (diingatkan sekali lagi bahawa kebanyakan mereka itu adalah pekerja Bumiputera) menurun dan kenaikannya pula ditekan oleh kebanjiran pekerja asing. Maka sebab itulah kerajaan bersama majikan di sektor swasta diminta segera menyemak semula dasar gunatenaga sedia ada ini, termasuklah merangka pull factors yang lebih menarik lagi.

38. Salah satu usaha untuk mengurangkan kebergantungan terhadap gunatenaga asing dan seterusnya tekanan ke atas kenaikan gaji ialah mengambil (utilize) sebahagian besar para penganggur yang berjumlah lebih 470,000 sebagai pekerja. Mereka sudah tentu berpotensi besar kerana 38% berpendidikan menengah dan hampir 60% berpendidikan tertiari manakala kira-kira 95% daripada mereka berumur bawah 35 tahun.

39. Satu lagi sumber bekalan gunatenaga domestik yang boleh di exploit ialah mereka yang berada di luar tenaga buruh. Terdapat seramai 6.3 juta dalam golongan ini. Diakui kira-kira tiga suku daripada mereka itu adalah pelajar, suri rumah dan mereka yang berumur lebih 50 tahun. Namun mereka mempunyai profail yang berpotensi: satu pertiga adalah lelaki manakala baki dua pertiga ialah perempuan; 48% berpendidikan menengah dan 37% lagi berpendidikan tertiari; kira-kira 15% daripada mereka berumur 25 – 39 tahun.

40. Jika 20% daripada mereka dapat di tapped untuk bekerja sepenuh masa dengan insentif yang menarik maka hampir 1.3 juta akan masuk ke pasaran buruh. Jika 2 juta lagi dapat ditarik untuk bekerja secara separuh masa atau disediakan pekerjaan yang boleh diselesaikan di rumah dan juga jenis SOHO maka sudah tentulah kita tidak memerlukan lagi pekerja asing sebegitu ramai seperti sekarang; dianggarkan 2.3 juta orang, tidak termasuk PATI.

Semak semula dasar meritokrasi di IPT

41. Tindakan keempat ialah PTPTN hendaklah menyemak semula dasar meritokrasi yang nampak baik tetapi tidak adil. Diakui meritokrasi adalah baik dari segi ketahanan dan daya saing. Namun, dalam keadaan padang yang tidak sama rata, dasar ini mempunyai kesan berganda (multiplier effect) yang buruk dari segi peluang pekerjaan, tahap gaji dan jurang sosio-ekonomi serta impak jangka panjang. Dasar yang dimaksudkan itu ialah PTPTN menukar pinjaman kepada biasiswa bagi graduan yang mendapat Ijazah Kelas Pertama.

42. Oleh kerana padang permainan yang tidak sama rata, maka sebahagian besar daripada faedah tersebut, dari segi nilai dan kaum, telah dinikmati oleh bukan Bumiputera (81%) berbanding Bumiputera yang hanya dapat 19%! Dari segi pendapatan pula, 67% dinikmati oleh graduan dari keluarga yang lebih kaya berbanding yang miskin (33%)! Sila rujuk Carta 4.

abcdef

43. Difahamkan ketidak-adilan atau distributive injustice ini diperburukkan oleh IPTS yang telah mengeksploitasi dasar meritokrasi ini. Sesungguhnya dasar tersebut lebih mirip kepada undang-undang rimba yang menekankan survival of the fittest dan melebarkan lagi jurang kekayaan.

44. Lantas disarankan agar PTPTN menukar segera dasar distributive injustice ini kepada distributive justice dan melaksanakannya di kalangan penuntut IPTA sahaja.

45. Saya percaya kerajaan benar-benar serius hendak memajukan dan mengangkat martabat kaum Bumiputera agar setara dengan kaum-kaum yang lain kerana Najib pernah menegaskan “This is not simply a matter of economic justice; it is also of national stability”.

46. Justeru saya yakin kerajaan akan menimbangkan secara serius pula 4 langkah yang disarankan di atas. Wallahualam.

,

Leave a comment

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.