Ruang Bicara – Analisa Pemilihan Umno 2013

Part 1

 

Part 2

 

Part 3

 

Part 4

 

Part 5

 

 

 

 

 

Leave a comment

Pemerkasaan Ekonomi Bumiputera

Part 1

Part 2

Part 3

Part 4

Part 5

Part 6

Part 7

, ,

Leave a comment

MENDAYA MODAL INSAN – PENTING TETAPI TIDAK CUKUP!

FOKUS PEMERKASAAN EKONOMI BUMIPUTERA:
MENDAYA MODAL INSAN – PENTING TETAPI TIDAK CUKUP!

“This is not simply a matter of economic justice; it is also of national stability” –
YAB Dato’ Sri Mohd Najib Tun Hj Abd Razak

1. Pada 14 September 2013, YAB Dato’ Sri Mohd Najib Tun Hj Abdul Razak, Perdana Menteri Malaysia telah mengumumkan 5 perkara untuk memperkasa ekonomi Bumiputera. Ia mendapat sambutan hangat dari semua yang hadir di Dewan Agong Tuanku Chanselor, UiTM, Shah Alam.

5 Fokus

2. 5 perkara yang menjadi fokus prakrasa itu adalah seperti Carta 1 di bawah. Saya ingin menumpukan kepada Fokus 1 – Mendaya Modal Insan.

abc

3. Setelah 4 bulan ianya dilancarkan, apakah perkembangannya? Sesungguhnya rakyat ingin tahu apakah tindakan segera yang telah disusuli? Misalnya sudahkah Unit Pembangunan Bumiputera dihidupkan semula di semua kementerian / Jabatan / Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri / Pejabat Daerah / Pihak Berkuasa Tempatan (PBT)?

4. Bilakah ASB2 akan dilancarkan / mula dijual?

5. Dalam hal seperti ini, kerajaan perlulah meniupkan trumpet / nafirinya. Yang demikian, rakyat tahulah bahawa sesungguhnya kerajaan menepati janjinya!

6. Sebagai contoh, baru-baru ini, kerajaan telahpun mengumumkan pelancaran Program Skim Usahawan Permulaan Bumiputera (Superb) yang diuruskan oleh TERAJU. Permohonan telah dibuka mulai 2 Februari 2014.

7. Seterusnya lebih elok lagi kerajaan turut mewar-warkan potensi impak yang diharapkan dan golongan sasar terbesar yang bakal mendapat manfaatnya.

Menekankan outcome

8. Dalam konteks pemerkasaan ini, kerajaan hendaklah mendahulukan / menekankan outcome / output / impak yang hendak dihasilkan. Outlay / input / proses dalam merancang adalah perkara kedua atau sekunder.

9. Sehubungan itu, dalam urusan merancang ini, kerajaan hendaklah segera melakukan anjakan paradigma di bawah NBOSnya dari A2Z kepada Z2A! Jika tidak, Outcome-based Budget (OBB)nya akan menempah kegagalan awal-awal lagi.

Profail Bumiputera

10. Selaras dengan pendekatan OBB itu, eloklah kita melihat dulu profail Bumiputera yang menjadi golongan sasar yang hendak diperkasa / dibantu itu.
11. Sudah tentulah ciri atau attributes atau angkubahnya banyak. Tetapi saya ingin menumpukan kepada aktiviti pekerjaan mereka. Menurut EPU, 69% kaum Bumiputera adalah pekerja (employees), 29% adalah bekerja sendiri seperti petani, penternak dan nelayan manakala baki 2% lagi adalah majikan / usahawan.

12. Apabila kita fahami ini maka barulah kita boleh fahami mengapa isi rumah Bumiputera adalah yang teramai dalam kumpulan pendapatan 40% terbawah iaitu 75%, seperti yang terkandung dalam buku Model Baru Ekonomi (MBE).

13. Berdasarkan profail ini maka fokus memperkasa ekonomi Bumiputera, terutamanya hendak melonjakkan pendapatan mereka ke taraf berpendapatan tinggi, tentulah ke atas golongan terbesar. Golongan itu ialah kumpulan makan gaji (69%) dan diikuti pula golongan bekerja sendiri (29%) dan seterusnya mereka yang terdiri dari majikan / usahawan (2%).

14. Dalam pada itu, tidaklah boleh dinafikan bahawa untuk memiliki syer yang lebih besar dalam ekonomi negara maka golongan usahawan Bumiputera atau dulunya terkenal dengan jolokan Masyarakat Perdagangan dan Perindustrian Bumiputera (MPPB) mestilah dibesarkan, selaras dengan ajaran Islam bahawa 90% daripada rezeki Allah swt terdapat di bidang perniagaan.

Mendaya modal insan

15. Merujuk kepada golongan terbesar Bumiputera yang makan gaji itu, maka prakarsa pertama iaitu mendaya modal insan pastilah merupakan fokus yang tepat. Antara usaha yang telah dikenalpasti oleh kerajaan ialah Program Peningkatan Kemahiran, Re-Skilling, Skim Latihan 1Malaysia, Skim Pengurusan Kebolehpasaran Graduan, dan lain-lain lagi.

16. Namun sukalah ditegaskan bahawa walaupun usaha berkenaan penting tetapi ianya BELUM lagi cukup untuk mempastikan bahawa Bumiputera yang telah mendapat ilmu dan kemahiran baru yang lebih tinggi itu akan menerima tahap / kenaikan gaji yang setimpal dengan kelayakannya dan setara pula dengan rakan sejawatan dengannya dari kaum lain.

Diskriminasi kaum

17. Menyusuri lanskap pekerjaan di sektor swasta di Malaysia, ia akan menyingkap pelbagai isu diskriminasi seperti aspek pengambilan (recruitment), kenaikan pangkat, layanan buruk, diskriminasi gaji permulaan dan kenaikan gaji / pangkat.

18. Diskriminasi gaji, misalnya, telah ditemui dalam Tracer Study oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Kajian tersebut mendapati lebih ramai graduan Bumiputera menerima purata gaji permulaan bulanan yang lebih rendah (47.5%) berbanding dengan graduan Cina (33%) dan India (41.2%). Sila rujuk Carta 2.

abcd

19. Sesungguhnya diskriminasi di sektor swasta memanglah meluas dan teruk. Banyak kajian telah dibuat; antaranya telah di highlight oleh kajian yang dibuat oleh Dr Muhammed Abdul Khaled, Dr Lee Hwok Aun dan ramai lagi.

20. Sesungguhnya nasib kaum Bumiputera amatlah malang di tanah airnya sendiri. Purata pendapatan bulanan isi rumah mereka bagi semua aktibiti adalah jauh lebih rendah berbanding dengan keturunan kaum imigran. Fenomena ini amat jelas di Carta 3.

abcde

21. Sebagai contoh, purata pendapatan bulanan majikan Bumiputera (RM8,125) hanyalah 78% daripada purata pendapatan bulanan majikan kaum Cina (RM10,438). Pekerja Bumiputera di sektor swasta mempunyai purata pendapatan sebanyak RM4,751 sebulan atau 68% daripada pekerja Cina (RM6,967) manakala Bumiputera yang bekerja sendiri hanya memiliki purata pendapatan bulanan sebanyak RM3,248 atau 56% daripada apa yang diperolehi oleh orang Cina yang bekerja sendiri (RM5,846).

22. Yang lebih tidak disangka, pekerja Bumiputera di sektor awam turut mendapat purata pendapatan bulanan yang lebih rendah; hanya 71% (RM6,129) daripada pekerja Cina (RM8,636)! Sekali imbas, andaian yang boleh dibuat ialah kebanyakan pekerja Cina berjawatan / bergaji tinggi manakala ramai pekerja Bumiputera bekerja sebagai PRA dan PAR – tahap terendah!

23. Yang demikian, diulangi, tidaklah hairan majoriti kaum dalam golongan 40% isi rumah terbawah itu adalah Bumiputera (75%)!

24. Mendaya modal insan Bumiputera adalah satu input / proses sedangkan outcome yang dikehendaki ialah pendapatan yang tinggi. Justru sukalah ditegaskan sekali lagi bahawa usaha / input ini, walaupun penting, namun ianya TIDAKLAH mencukupi! Di bawah ini, disenaraikan rantaian usaha lain yang relevan dan perlu turut sama dilaksanakan.

Kekalkan Perkara 153

25. Tindakan pertama ialah menyokong iltizam dan usaha untuk terus memelihara dan melaksanakan keistemewaan Bumiputera yang dipahat di bawah Perkara 153 Perlembagaan Malaysia kerana kini terdapat suara-suara sumbang untuk merobeknya.

26. Perkara 153 ini berkait rapat dengan memperkasa ekonomi Bumiputera iaitu (a) kemasukan ke perkhidmatan Awam, (b) biasiswa dan latihan serta (c) lesen dan permit. Ia termasuklah AP bagi kereta impot yang tidak wajar dihapuskan, sedangkan lesen casino yang tidak dilindungi oleh Perlembagaan tidakpun terancam kewujudannya. Menghapuskan AP ini, seperti yang dituntut oleh pihak-pihak tertentu, termasuklah Melayu liberal ala Si Tanggang, adalah unconstitutional!

27. Sukalah saya sama-sama mengingatkan bahawa keistemewaan, hak, taraf dan kedudukan Bumiputera adalah dilindungi serta tidak boleh dipersoal dan dipertikaikan, sepertimana yang dilarang oleh Perkara 10 Fasal (4).

28. Justeru janganlah ada bukan Bumi dan Melayu liberal yang cuba merobek dan membuang Perkara 153 dan Perkara-perkara lain seperti Perkara 3 (agama Islam), Perkara 89 (Tanah Rizab Melayu) dan Perkara 152 (Bahasa Kebangsaan) sedangkan anak cucu cicit kaum migran terus menikamti kerakyatan mereka di bawah Bahagian 3, Perlembagaan sehingga ada matahari dan bulan!

29. Perkara 153 mestilah dikekalkan sepertimana kita mengekalkan Perkara 5 (Hak kebebasan diri), Perkara 10 (Kebebasan bercakap, berhimpun dan menubuhkan persatuan) dan Bahagian 3 (kerakyataan anak cucu kaum imigran).

30. Perkara 153 hendaklah terus dikekalkan sekalipun affirmative action sudah tidak diperlukan lagi oleh kerana kita sudah mampu berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan kaum-kaum yang lain pada suatu hari nanti. Ia adalah hak mutlak kaum Bumiputera; tarafnya sama seperti hak kerakyatan

31. Sebab utama yang lain ialah jika sudah dimansuhkan, ianya tidak mudah hendak dimasukkan semula apabila timbul keperluan seperti ekonomi Bumiputera merudum. Antara halangannya ialah kesukaran untuk mendapatkan sokongan dua pertiga di Parlimen; syarat penting untuk meminda Perlembagaan.

32. Kemungkinan keadaan ekonomi Bumiputera yang dikatakan sudah mantap itu boleh merudum tidak boleh ditolak. Sesungguhnya ia boleh ranap, seperti tumbangnya Empayar Ottomon yang gagah berkuasa selama 624 tahun. Jika realiti ngeri ini berlaku maka bantuan sudah tentulah diperlukan sedangkan keistemewaan ala Perkara 153 sudah tidak ada lagi pada masa itu.

33. Sebagai iktibar, ISA yang sudah dimansuhkan itu tidak mudah hendak diperkenalkan semula sekalipun ianya tidak memerlukan undi dua pertiga di Parlimen.

34. Adanya Perkara 153 inipun belum menjamin Bumiputera akan menikmati keistemewaan-keistemewaan tersebut kalau Melayu UMNO sudah tidak berkuasa lagi. Perkara 153 ini hanya akan menjadi hiasan sahaja dalam Perlembagaan, seperti yang berlaku di Singapura. Hak istemewa orang Melayu seperti yang tertulis di bawah Perkara 152, Perlembagaan Singapura hanyalah satu lembaran kertas saja. Mungkin ramai orang Melayu di sana tidak tahupun wujudnya Perkara 152 tersebut.

Hapuskan diskriminasi kaum

35. Tindakan kedua dalam rantaian usaha ini ialah menghapuskan diskriminasi kaum yang berleluasa di sektor swasta, seperti yang telah dilakarkan di atas. Dicadangkan agar kerajaan mengadakan engagement yang serius dengan sektor swasta sehingga mereka buy-in dan menghayati saranan YAB Dato’ Sri Mohd Najib “That shared peace and collective prosperity are the true guarantors of national success”.

Akujanji sektor swasta

36. Matlamat seterusnya ialah untuk mendapatkan akujanji bagi 4 perkara utama ini:

satu – menerima atau buy-in dan turut melaksanakan agenda memperkasa ekonomi Bumiputera di sektor swasta;

dua – menghapuskan pelbagai diskriminasi terhadap Bumiputera dan kaum-kaum lain;

tiga – melaksanakan distributive justice dengan menyusun semula guna tenaga dan kekayaan, dan

empat – mewujudkan padang permainan yang sama rata.

Semak semula dasar gunatenaga

37. Tindakan ketiga ialah kerajaan menyemak semula atau revisit dasar gunatenaga yang tidak selari dengan wawasan negara berpendapatan tinggi ini. Kecacatan utama ialah tahap gaji yang rendah. Lebih buruk lagi ialah gaji sebenar atau real wages pekerja bawahan (diingatkan sekali lagi bahawa kebanyakan mereka itu adalah pekerja Bumiputera) menurun dan kenaikannya pula ditekan oleh kebanjiran pekerja asing. Maka sebab itulah kerajaan bersama majikan di sektor swasta diminta segera menyemak semula dasar gunatenaga sedia ada ini, termasuklah merangka pull factors yang lebih menarik lagi.

38. Salah satu usaha untuk mengurangkan kebergantungan terhadap gunatenaga asing dan seterusnya tekanan ke atas kenaikan gaji ialah mengambil (utilize) sebahagian besar para penganggur yang berjumlah lebih 470,000 sebagai pekerja. Mereka sudah tentu berpotensi besar kerana 38% berpendidikan menengah dan hampir 60% berpendidikan tertiari manakala kira-kira 95% daripada mereka berumur bawah 35 tahun.

39. Satu lagi sumber bekalan gunatenaga domestik yang boleh di exploit ialah mereka yang berada di luar tenaga buruh. Terdapat seramai 6.3 juta dalam golongan ini. Diakui kira-kira tiga suku daripada mereka itu adalah pelajar, suri rumah dan mereka yang berumur lebih 50 tahun. Namun mereka mempunyai profail yang berpotensi: satu pertiga adalah lelaki manakala baki dua pertiga ialah perempuan; 48% berpendidikan menengah dan 37% lagi berpendidikan tertiari; kira-kira 15% daripada mereka berumur 25 – 39 tahun.

40. Jika 20% daripada mereka dapat di tapped untuk bekerja sepenuh masa dengan insentif yang menarik maka hampir 1.3 juta akan masuk ke pasaran buruh. Jika 2 juta lagi dapat ditarik untuk bekerja secara separuh masa atau disediakan pekerjaan yang boleh diselesaikan di rumah dan juga jenis SOHO maka sudah tentulah kita tidak memerlukan lagi pekerja asing sebegitu ramai seperti sekarang; dianggarkan 2.3 juta orang, tidak termasuk PATI.

Semak semula dasar meritokrasi di IPT

41. Tindakan keempat ialah PTPTN hendaklah menyemak semula dasar meritokrasi yang nampak baik tetapi tidak adil. Diakui meritokrasi adalah baik dari segi ketahanan dan daya saing. Namun, dalam keadaan padang yang tidak sama rata, dasar ini mempunyai kesan berganda (multiplier effect) yang buruk dari segi peluang pekerjaan, tahap gaji dan jurang sosio-ekonomi serta impak jangka panjang. Dasar yang dimaksudkan itu ialah PTPTN menukar pinjaman kepada biasiswa bagi graduan yang mendapat Ijazah Kelas Pertama.

42. Oleh kerana padang permainan yang tidak sama rata, maka sebahagian besar daripada faedah tersebut, dari segi nilai dan kaum, telah dinikmati oleh bukan Bumiputera (81%) berbanding Bumiputera yang hanya dapat 19%! Dari segi pendapatan pula, 67% dinikmati oleh graduan dari keluarga yang lebih kaya berbanding yang miskin (33%)! Sila rujuk Carta 4.

abcdef

43. Difahamkan ketidak-adilan atau distributive injustice ini diperburukkan oleh IPTS yang telah mengeksploitasi dasar meritokrasi ini. Sesungguhnya dasar tersebut lebih mirip kepada undang-undang rimba yang menekankan survival of the fittest dan melebarkan lagi jurang kekayaan.

44. Lantas disarankan agar PTPTN menukar segera dasar distributive injustice ini kepada distributive justice dan melaksanakannya di kalangan penuntut IPTA sahaja.

45. Saya percaya kerajaan benar-benar serius hendak memajukan dan mengangkat martabat kaum Bumiputera agar setara dengan kaum-kaum yang lain kerana Najib pernah menegaskan “This is not simply a matter of economic justice; it is also of national stability”.

46. Justeru saya yakin kerajaan akan menimbangkan secara serius pula 4 langkah yang disarankan di atas. Wallahualam.

,

Leave a comment

BUMIPUTERA BAWAH MBE: MIMPI NGERI JADI REALITI!

 BUMIPUTERA BAWAH MBE: MIMPI NGERI JADI REALITI!
(menilai pencapaian DEB dan MBE)

“This is not simply a matter of economic justice; it is also of national stability. Poverty and inequality have a destabilising and corrosive effect on societies. Why should law and order mean anything to people who hardly benefit from them? Why should the marginalised support a political system if it only widens the gap between the rich and the poor?” YAB Dato’ Sri Najib Tun Hj Abdul Razak, 11 November 2013.

1. Bagaimana kita hendak mengukur pencapaian Bumiputera, kaum terbesar di bumi Malaysia bertuah ini, agar kita boleh berimbang dan berlaku adil (a) kepada Kerajaan, (b) kepada UMNO, parti asal orang Melayu yang terbesar yang berkuasa sejak merdeka hingga kini dan (c) kepada kaum Bumiputera yang hendak dinilai itu sendiri?

2. Secara jujur, saya akui saya tidak tahu. Saya tidak ada theoretical construct yang jitu. Saya juga tidak ada maklumat dan kayu pengukur yang tepat dan lengkap.

3. Walau bagaimanapun, pada 29 Mei 2010, dalam Kongres Ekonomi Bumiputera (KEB) anjuran Majlis Perundingan Melayu (MPM), YBhg Datuk Halipah Isa dan saya telah menyenaraikan kelemahan-kelemahan Model Baru Ekonomi (MBE) manakala Allahyarham Datuk Dr Mahani Zainal Abidin dan YBhg Prof. Dr Normah Mansor telah mempertahankannya.

4. Sukalah saya tegaskan sekali lagi bahawa MBE ini BUKANLAH satu model baru. Ianya merupakan satu PENIRUAN model ekonomi di Amerika Latin, seperti yang diakui sendiri oleh Prof Dr Danny Quah, salah seorang ahli panel pakar NEAC! 

5. Kesimpulan saya yang turut diterima oleh KEB ialah:

• Yang dikejar tidak dapat, yang dikendung berciciran.
• Jurang akan melebar.
• Alat baru menjajah Bumiputera.
• Senjata untuk menumbangkan kerajaan.

6. Sebahagian artikel saya mengenai isu ini terdapat di pautan—pautan dalam artikel di atas dan juga di sini dan di sini.

7. Kini, sudah kira-kira 4 tahun, benarkah ramalan / kesimpulan saya itu?

8. Sehubungan itu, izinkanlah saya memaparkan output mixed di bawah ini untuk dikongsi bersama. Sama-samalah kita perhalusi supaya kita boleh berimbang dan berlaku adil dalam membuat penilaian ini.

9. Output mix yang ingin saya rujuk ialah (a) pendapatan isi rumah, (b) kemiskinan, (c) pemilikan ekuiti dan aset (d) golongan profesional, dan (e) jurang pendapatan dan asset.

Kejayaan

10. Dari segi pendapatan, sesungguhnya Kerajaan, melalui Dasar Ekonomi Baru (DEB) dan sekarang ini di bawah payung MBE, telah berjaya meningkatkan purata pendapatan kasar bulanan isi rumah SEMUA kaum, termasuklah kaum Bumiputera dalam tempoh 1970 – 2012. Sila rujuk Carta 1.

a1

11. Purata pendapatan semua isi rumah telah menokok hampir 1,800% kepada RM5,000 sebulan manakala pendapatan isi rumah Bumiputera melonjak hampir 2,500% kepada RM4,457 sebulan, pendapatan kaum Cina kira-kira 1,500% kepada RM6,366 sebulan dan pendapatan kaum India pula melompat lebih kurang 1,600% kepada RM5,233 sebulan.

12. Walau bagaimanapun, eloklah diberikan perhatian bahawa kaum yang kerap mengatakan mereka itu rakyat kelas kedua dan kononnya sering pula ditindas rupa-rupanya memiliki pendapatan yang jauh lebih tinggi dari kaum Bumiputera. Purata pendapatan kaum Cina adalah 43% lebih tinggi dari pendapatan kaum Bumiputera manakala pendapatan kaum India pula adalah 17% lebih kukuh dari pendapatan kaum Bumiputera, kaum yang dikatakan kelas pertama itu!

13. Impak daripada pendapatan isi rumah yang meningkat itu telah hampir berjaya menghapuskan kemiskinan SEMUA kaum dalam tempoh 42 tahun yang sama itu. Kadar kemiskinan penduduk Malaysia telah dapat diturunkan dari 49.3% (1970) kepada 1.7% (2012). Kadar kemiskinan Bumiputera menjunam dari 64.8% kepada 2.2%, Cina dari 26.0% kepada hampir sifar (0.3%) dan India pula merosot dari 39.2% kepada 1.8%. Kemiskinan bandar dan luar bandar juga telah hampir dapat dibasmi. Sila rujuk Carta 2 dan 3.

a2

14. Lantaran rekod pencapaian tersebut, maka seharusnya kaum-kaum lain tidak wajar mempersoalkan usaha kerajaan untuk terus menumpukan usaha membasmi kemiskinan di kalangan Bumiputera berdasarkan 2 faktor.

15. Faktor pertama ialah kadar kemiskinan yang masih kekal tertinggi di kalangan kaum berkenaan. Faktor kedua pula ialah dari segi bilangan isi rumah miskin Bumiputera yang mana bilangannya adalah berkali-kali ganda banyaknya (11 – 19 kali ganda)! Sila rujuk Carta 4.

a3

16. Dari segi ekuiti dan golongan profesional pula, Kerajaan BN, yang mana UMNO menjadi tulang belakangnya, juga berjaya meningkatkan peratus pemilikan ekuiti Bumiputera dan peratus professional Bumiputera, seperti di Carta 5 dan 6. Ada yang telah melebihi sasaran 30% dan masih ada juga yang belum mencapai sasaran tersebut.

a4 a5 a6

Matlamat Masih Jauh / Mimpi Ngeri Jadi Realiti

17. Sama ada kita mengguna pakai sasaran 30% dan apatah lagi kalau kita mengguna-pakai sasaran 67.9% sebagai penanda aras (benchmarks) yang baru maka matlamat yang hendak dicapai oleh kaum kelas pertama ini masihlah jauh lagi! Silalah teliti Carta 7.

a7

Paling teruk sekali ialah pemilikan premis industri (2.4%), premis perdagangan (7.9%) dan tabungan (9.7%) yang amat rendah!

18. Penanda aras baru tersebut adalah bersandarkan komposisi rakyat Bumiputera di bumi bertuah ini, seperti yang sering dilaung-laungkan oleh YAB Dato’ Sri Mohd Najib menjelang Perhimpunan Agong UMNO 2013 tetapi TIDAK berani ditegaskan sebagai kuota atau penanda aras baru.

19. Sesungguhnya 67.9% itu hendaklah dijadikan sebagai penanda aras baru dan ianya pula hendaklah dijadikan sebagai sebahagian dari paksi Agenda Pemerkasaan Ekonomi Bumiputera, jika kita tidak mahu melihat Bumiputera menjadi pengemis di tanah air sendiri! Ia amat sesuai pada masa ini demi keadilan sosial serta keharmonian kaum manakala kuota 30% itu adalah praktikal semasa DEB hendak dilancarkan 44 tahun lalu.

20. Dalam PAU 2013 lalu, Najib telahpun mengangkat Agenda ini menjadi sebahagian daripada Dasar Nasional.

21. Dasar saja tidak mencukupi. Ia hendaklah disusuli oleh ketegasan dan penegasan tindakan afirmatif. Tindakan afirmatif ini pula telah menjadi lebih mendesak lagi kerana jurang pendapatan dan jurang kekayaan semakin melebar sejak MBE dilaksanakan! Ia bukan menguncup seperti semasa di bawah DEB. Jurang pendapatan yang melebar semula itu dapat dilihat dalam tempoh 2009 – 2012, seperti di Carta 8 & 9.

a8

22. Jurang tersebut diperkukuhkan lagi oleh nisbah pendapatan antara kaum dan antara luar bandar (majoriti Bumiputera) / bandar (majoriti Bukan Bumiputera) yang melebar seperti di Carta 10. Sebagai contoh, pada tahun 2009, setiap RM1 yang dimiliki oleh Bumiputera, orang Cina memiliki RM1.38. Tetapi pada tahun 2012, setiap RM1 yang dimiliki oleh Bumiputera, orang Cina kini memilik RM1.43.

a9

23. Begitu juga keadaan di luar bandar berbanding dengan bandar. Pada tahun 2009, setiap RM1 yang dimiliki oleh isi rumah luar bandar, isi rumah bandar memiliki RM1.85. Tetapi pada tahun 2012, setiap RM1 yang dimiliki oleh isi rumah luar bandar, isi rumah badar kini memilik RM1.86.

24. Lebih mendukacitakan lagi ialah pemilikan kekayaan aset, walaupun ditegaskan oleh Perdana Menteri akan dipertingkatkan di bawah MBE, telah merosot di bawah lanskap ekonomi yang berkembang. Menurut beliau,

“A fair distribution must encompass the whole spectrum of measuring wealth such as equity ownership, other financial and non-financial assets, and access to wealth creating opportunities such as long-term concessions and contracts. Even in measuring ownership, it should go beyond equity to include other properties, business assets such as retail, landed properties, commercial building, intellectual property and other services as well as managerial positions.”

25. Carta 11 amat jelas menunjukkan realiti ngeri ini. Ia tidak memerlukan ungkapan.

a10

26. Kaum Bumiputera yang baik ini juga hanya mampu merintih kerana pemilikan saham mereka di PNB yang diwujudkan KHAS untuk mereka kini telah turut terhakis. Kangkang mereka telah dibuka dengan paksa untuk membenarkan orang lain turut memasukkinya! Ratapkanlah Carta 12!

a11

27. Berdasarkan purata pertumbuhan GDP bagi tempoh 2010 – 2013 sebanyak 5.8% (Tempoh DEB lebih tinggi = 6.8%), nampaknya jelas bahawa MBE mungkin akan berjaya dalam mencapai sasaran negara berpendapatan tinggi iaitu GNI Per Capita US$15,000 setahun menjelang 2020. Walau bagaimanapun, data terkini, sepertimana yang dipaparkan di atas, menunjukkan ianya GAGAL dari segi KETERANGKUMAN. Yang demikian, pencapaian dari segi KEMAPANAN pula boleh diragukan.

28. Data-data tersebut juga membuktikn bahawa 4 ramalan / kesimpulan saya di KEB itu adalah tepat sekali! Cita-cita Najib untuk mengejar majoriti kerusi dua pertiga di Parlimen tidak kesampaian; malah beliau kehilangan / keciciran pula 7 kerusi (140 kerusi merosot kepada 133 kerusi). Maka sahlah MBE itu menjadi senjata baru untuk menumbangkan kerajaan.

29. Jurang sesungguhnya melebar, seperti yang dipaparkan di Carta 8 – 12. Pemilikan kekayaan oleh Bumiputera semakin merosot. Justeru kebimbangan dan mimpi MBE menjadi alat baru untuk menjajah Bumiputera rupanya menjadi realiti ngeri!

30. Justeru sebenarnya Bumiputera adalah merupakan rakyat kelas kedua yang terpinggi; bukannya kelas pertama, sepertimana yang mereka cuba dodoi / tonjolkan. Lantaran itu adakah mereka akan terus menyokong BN / UMNO? Silalah rujuk petikan ucapan Najib pada 11 November lepas.

31. Datuk Seri Idris Jala dan askar-askarnya berhak dan bertanggungjawab untuk terus mempertahankan kehebatan MBE dan Najib.

Sebab

32. Secara rengkas, terdapat 8 sebab mengapa senario di atas berlaku:

• Kerajaan melanggar Wasiat Raja-raja Melayu.
• Dasar kerajaan yang lebih mengutamakan pertumbuhan dan kurang menekankan agihan.
• Dasar kerajaan yang pro orang kaya dan orang bandar.
• Gaji sebenar (real wages) golongan profesional melonjak manakala gaji sebenar pekerja bawahan menurun.
• Kebanjiran pekerja asing menekan kenaikan gaji.
• Pendapatan kapitalis melonjak; yang miskin tertinggal semakin jauh.
• Globalisasi dan liberalisasi yang merugikan kita.
• Kerajaan melebihkan pasaran, mengurangkan campur tangan kerajaan.

Langkah ke hadapan

33. Melihat sikap dan telatah kerajaan yang ada kalanya tidak menghiraukan pandangan dan keluhan rakyat, seperti isu pelantikan VC sebuah universiti yang pernah tersohor tidak lama dulu tetapi kini telah merudum kualitinya, maka agak malas saya hendak membuang masa dan tenaga untuk menurukan syor di sini. Tetapi melihat pula beberapa gestures kerajaan untuk mendengar pendapat dan tangisan rakyat maka saya teruja untuk menyenaraikan saranan di sini.

34. Contoh pertama ialah kerajaan akhirnya menubuhkan juga Majlis Konsultatif Perpaduan Negara / NUCC. Pada tahun 2009, saya mengesyorkan supaya dihidupkan semula Majlis Muhibah Negara / Majlis Perpaduan Negara / NUAC. Malangnya majoriti orang Melayu yang dilantik itu diragui jati diri mereka.

35. Contoh kedua, Kerajaan juga berusaha untuk mengurangkan tekanan bebanan kos sara hidup yang mencengkam rakyat akhir-akhir ini. Alas, impaknya dijangka amat minimal.

36. Selaras dengan saranan saya di Perhimpunan Agong UMNO 2013 semasa membahaskan usul ekonomi maka disyorkan 14 prakarsa berikut:

• Merangsang pertumbuhan, mewajibkan agihan; rengkasnya mewujudkan semula DEB yang telah terbukti berjaya itu tetapi hendaklah membuang segala kelemahannya.
• Menggubal dan melaksanakan Dasar Induk (Mother Policy) yang mendahulukan Bumiputera (Bumiputera centric).
• Melaksanakan dasar / program yang berintegrasi mendatar dan menegak (Horizontal and Vertical Integration).
• Mengurangkan kuasa pasaran dan lebihkan peranan / intervensi kerajaan.
• Meratakan padang permainan (keadilan sosial).
• Menyemak semula Dasar-dasar yang membunuh Bumiputera seperti Sistem Kuota.
• Pelaksanaan yang tegas.
• Melantik Pengerusi / ALP / CEO GLCs dan GLICs yang kental semangat Melayunya.
• Melaksanakan penanda aras yang baru bersendikan komposisi kaum iaitu 68:32.
• Menstruktur semula ekosistem ekonomi.
• Kerajaan mendapatkan akujanji daripada pihak swasta untuk:
- Menghapuskan diskriminasi terhadap Bumiputera,.
- Menyusun semula gunatenaga dan kekayaan, dan
- Mewujudkan padang permainan yang sama rata.
• Kerajaan meneruskan dasar intervensi yang strategik untuk membantu Bumiputera.
• Perkukuhkan UMNO dan mengupayakan Majlis Tertinggi (MT).

37. Haraplah kerajaan dan MT sedia meneliti serta menghalusi 14 prakarsa di atas.

38. Jika tidak mahu mendengar pendapat saya yang berkulit sawo matang ini, tidaklah mengapa. Hayatilah pendapat orang kulit putih ini, Paul Otellini:

“IT’S A LOT EASIER TO CHANGE WHEN YOU CAN THAN WHEN YOU HAVE TO. THE COST IS LESS. YOU HAVE MORE TIME.”

,

3 Comments

INFLASI – SEMUA PIHAK BERPERANAN MEMERANGINYA

1. Kini sekali lagi rakyat berdepan dengan gelombang kenaikan harga runcit barang dan perkhidmatan. Gelombang lebih besar sebelum ini ialah pada pertengahan kedua 2008.

2. Nampaknya rakyat amat marah terhadap Kerajaan BN, kerana pada persepsi mereka, kerajaanlah yang menjadi punca kenaikan harga ini iaitu disebabkan oleh pengurangan subsidi yang mendadak dan seretak seperti tepong, gula, petrol, diesel dan tarif letrik. Tidak lama lagi, difahamkan,  kadar tol dan tambang pengangkutan pula akan dinaikkan!

3. Tujuan artikel ini adalah untuk membantu menjelaskan isu ini secara mudah dan ringkas – (a) memahami punca-punca inflasi dan (b) peranan masing-masing untuk menanganinya.

Punca

4. Berdasarkan Carta 1, dapatlah kita perhatikan bahawa sebab inflasi atau kenaikan harga runcit itu adalah berbagai-bagai. Justeru amatlah tidak tepat sekali jika punca kenaikan tersebut dibebankan ke atas bahu satu pihak semata-mata. Sebenarnya, diri sendiri turut menyumbang kepada inflasi atau boleh membantu mengurangkan tekanan inflasi.

5. Secara kasar, kenaikan berkenaan, adalah kerana:

                 5.1  faktor domestik yang disebabkan pula oleh:

(1) kenaikan / tolakan harga (cost push) – misalnya disebabkan oleh kenaikan kos input seperti baja dan upah buruh,

(2) dorongan permintaan (supply-driven) – misalnya kerana kekurangan bekalan yang disebabkan oleh cuaca buruk atau bencana alam seperti banjir besar di Pantai Timor Semenanjung sekarang ini, atau

(3) dorongan permintaan (demand pull) – misalnya kerana permintaan yang tinggi seperti di musim perayaan dan impak pendapatan rakyat yang meningkat. Sebagai contoh, purata gaji bulanan pekerja sektor perkilangan telah meningkat kira-kira 10% antara 2012 (RM2,466) dan 2013 (RM2,710).

5.2  faktor luar (imported inflation) yang disebabkan pula oleh:

(1) kenaikan nilai matawang asing seperti Yuan, Yen dan US$ berbanding dengan nilai Ringgit kita. Contohnya, antara Mei 2011 (US$1 = RM2.97) dan Disember 2013 (US$1 = RM3.30), nilai US$ telah mengukuh 11% berbanding dengan duit kita atau, sebaliknya, RM telah merosot 11%!

(2) kenaikan kos produk – misalnya kerana bencana alam, persaiangan ekoran penggunaan alternatif seperti minyak kelapa sawit diguna untuk membuat biofuel. Banjir besar di Queensland tidak lama dulu telah menyebabkan kos tenaga di Malaysia meningkat kerana kos arang batu melonjak (telah naik dari US$107 setonne kepada US$145 setonne dalam masa sebulan = 35.5%) disebabkan kekurangan bekalan bahan tersebut.

(3) larangan / sekatan negara pengeksport – secara fisikal, pentadbiran ataupun menggunakan tarif. Misalnya sekatan eksport bawang oleh India.

6. Tegasnya, berdasarkan pelbagai sebab di atas, mengekalkan SEMUA subsidi sedia ada TIDAK akan mampu menahan serangan kenaikan kos sara hidup sepertimana yang rakyat sangkakan.

7. Tahap kenaikan inflasi, secara mudah, terbahagi kepada 4 jenis (http://countryeconomy.com/cpi ):

7.1 kenaikan yang rendah (low) – Perancis (0.7%)

7.2 kenaikan yang sederhana (moderate) – Malaysia (1.8%), Melaka (1.6%), UK (2.1%).

7.3 kenaikan yang tinggi atau hyper inflation – Mesir (12.9%), Venezuela (54.4%)

7.4 harga turun atau deflasi – Sweden (-0.1%), Greece (-2.9%).

8. Yang terbaik ialah kadar inflasi yang sederhana seperti Malaysia, Melaka dan Denmark. Malanganya, rakyat Malaysia sudah histeria sekalipun bahang ‘kepanasan inflasi’ sekarang jauh lebih rendah berbanding tahun 1981 (9.8%), 1998 (5.2%) dan 2008 (5.4%)! Sila rujuk Carta 2.

Subsidi

9. Dalam tempoh yang panjang, kerajaan BN yang prihatin telah memperuntukkan subsidi yang besar untuk mengurangkan beban rakyat kerana kebajikan rakyat didahulukan. Pada tahun 2010, misalnya, sebanyak RM24.9 bilion telah dibelanjakan bagi tujuan subsidi; contoh:

No.     Komoditi              Nilai Subsidi

1.            Petrol RON95            RM3.13 bilion
2.           Diesel                             RM3.59 bilion
3.           LPG                                 RM1.43 bilion
4.           Beras ST15                   RM486 juta
5.           Minyak masak             RM813 juta
6.           Gula                                RM789 juta
7.           Tepung Gandum        RM 89 juta

10. Ekoran daripada pemberian subsidi itu, harga barang-barang runcit berkenaan (sebelum ini) di Semenanjung Tanah Melayu telah dapat dikurangkan seperti berikut:

No. Komoditi       Harga Pasaran     Harga Kawalan    Jimat

1.       Petrol RON95  (1 litre) RM2.35          RM1.90                         RM 0.45
2.      Diesel                   (1 litre) RM2.29          RM1.80                         RM 0.49
3.      LPG                       (10 Kg) RM38.30       RM19.00                      RM19.30
4.      Beras ST15          (10 Kg) RM22.00       RM18.00                     RM 4.00
5.      Minyak masak    (1 Kg) RM5.40             RM3.30                       RM 2.10
6.      Gula                       (1 Kg) RM2.35              RM2.10                       RM 0.25
7.      Tepung Gandum (1 Kg) RM1.80           RM1.35                         RM 0.45

11. Kerana tindakan kerajaan BN yang mengutamakan prestasi (berjaya menguruskan ekonomi dengan cekap serta mampu mengawal kenaikan harga runcit barangan dan perkhidmatan dengan berkesan) maka kadar inflasi di negara kita dapat dikawal di tahap sederhana (seperti Carta 2).

12. Sukalah ditegaskan sekali lagi bahawa prakarsa kerajaan BN dalam memerangi inflasi tidaklah semata-semata tertumpu kepada pemberian subsidi sahaja. Langkah-langkah lain juga dilaksanakan seperti mengawal harga barang-barang perlu, misalnya gula, tepong dan minyak petrol, menambah pengeluaran, melonggarkan sekatan import barangan terpilih dan memberi insentif.

13. Dalam pada itu, kerajaan telah mengkaji dan menilai keperluan serta kepentingan negara jangka panjang. Didapati, antara lain, peruntukan subsidi yang besar dan berterusan adalah tidak sustainable; tidak tertampong oleh negara. Sebagai contoh, jumlah nilai subsidi (RM46.7 bilion) di bawah Bajet 2013 lebih besar dari peruntukan untuk pembangunan (RM45.1 bilion)!

14. Lebih penting lagi, subsidi yang dimaksudkan untuk mereka yang berpendapatan rendah itu tidak menepati sasarannya. Yang mendapat faedah lebih besar adalah golongan orang kaya! Sebagai contoh, 20% nelayan kaya menikmati 80% daripada jumlah nilai subsidi diesel manakala 80% nelayan miskin hanya mendapat faedah 20% daripada jumlah nilai produk yang sama. Yang demikian, semakin terdesaklah skim subsidi ini dirasionalisasikan atau dirombak semula.

15. Rasionalisasi skim subsidi ini telahpun dimulakan dengan tepong, gula, petrol dan diesel. Dilaporkan akan diikuti oleh tarif letrik dan tol. Rakyat mula marah kerana merasakan bahang tekanan dan keperitan kenaikan harga runcit barang & perkhidmatan itu walaupun kenaikannya tidaklah seberapa.

16. Apakah sepatutnya kerajaan terlebih dahulu buat sebelum melaksanakan rasionalisasi ini dan perlu pula buat untuk meredakan kemarahan rakyat sekarang?

Tindakan

17. Pertama, Kerajaan hendaklah segera melaksanakan anjakan paradigma yang suka berlunjur dulu sebelum duduk! Ia sepatutnya memperlihatkan telebih dahulu kepada rakyat keberkesanan hasil / impak rantaian tindakannya yang ikhlas, serius dan telus dalam melakukan penjimatan, memerangi ketirisan dan penyelewengan serta mengurus value for money. Terdapat tiga kebaikan utama dari inisiatif ini:

17.1 kerajaan mengetahui dan rakyat pula dapat melihat saiz penjimatan yang berjaya dicapai; justeru kerajaan tidaklah perlu merentap amaun subsidi yang begitu besar dalam masa yang singkat seperti sekarang ini,

17.2 kerajaan berpeluang memaklumkan faedah yang dinikmati oleh rakyat hasil daripada penjimatan dan pembenterasan ketirisan itu, dan

17.3 setelah melihat hasil kesungguhan dan keihklasan usaha kerajaan itu dan faedah yang mereka nikmati maka dijangka majoriti rakyat lebih mudah dan rela berkorban demi negara tercinta.

18. Kedua, melaksanakan pengurangan subsidi semasa harga bahan mentah menurun. Yang demikian, harga yang sedia ada itu bolehlah dikekalkan tanpa dirasai oleh pengguna. Sebagai contoh, harga kawalan minyak masak sebelum ini adalah sebanyak RM3.30 SeKg dan nilai subsidinya sebanyak RM2.10 SeKg. Harga tersebut adalah berdasarkan harga minyak sawit mentah bernilai sekitar RM3,100 setonne manakala harga sekarang berlegar sekitar RM2,300 setonne; merosot 26%. Jika nilai subsidi dikurangkan proportionately maka harga runcit RM3.30 SeKg itu bolehlah diteruskan. Pengguna tidak akan terasa impak pengurangan subsidi tersebut.

19. Menyentuh isu subsidi minyak masak ini, kerajaan telah memilih mengurangkan harga runcitnya kepada RM2.50 SeKg tanpa sebarang huha! Sepatutnya ia dihebuhkan seantero dunia berserta dengan penjimatan yang diperolehi dan faedah yang dinikmati rakyat!

20. Ketiga, kerajaan sepatutnya terlebih dahulu membuat kajian impak dan simulasi akibat kenaikan harga barang yang subsidinya hendak dikurang / dihapuskan itu. Pada masa yang sama, ia hendaklah mengambil langkah-langkah preventif untuk mitigate impak kenaikannnya ke atas semua lapisan ekonomi dan masayarakat.

 21. Keempat, memaklumkan terlebih dahulu kepada rakyat saiz penjimatan yang bakal diperolehi daripada pengurangan subsidi tersebut dan apa faedah langsung yang bakal mereka nikmati untuk compensate kenaikan harga yang bakal mereka tanggung.

22. Kelima, menarik nilai subsidi berperingkat-peringkat dalam amaun yang kecil-kecilan. Sebagai contoh, subsidi gula ditarik sebanyak 5 sen setiap 2 bulan; bukan direntap 34 sen sekali gus! Kerajaan tidak boleh dilihat begitu desperate, gelojoh dan rakus.

23. Keenam, menjelaskan dengan berkesan siapa yang bakal menerima kesan penarikan / pengurangan subsidi itu dan siapa pula yang tidak menerima tempias pun. Sebagai contoh, 70% pengguna tidak akan menerima kesan langsung kenaikan tarif letrik. Tetapi mereka inilah yang terjerit terlolong.

24. Jika kerajaan kepanasan dengan bantahan rakyat ini lalu membatalkan rancangannya untuk menaikkan tarif tersebut maka yang untung besar tanpa mengangkat lidah ialah golongan orang kaya. Lantaran sahlah golongan miskin terus menjadi seperti kerbau yang penat membajak di sawah tetapi kucing yang kenyang makan nasi di rumah!

25. Nampaknya kerajaan terus menerus gagal dalam PR dan komunikasinya sekalipun sudah menukar nama kementerian berkenaan kepada yang berbunyi lebih canggih lagi. Rupanyaa perubahan hanyalah dari segi nama / rupa (form) saja, bukan isi (substance)!

Peranan Pihak Lain

26. Dalam pada itu sukalah diingatkan bahawa pihak-pihak lain juga mempunyai tanggungjawab bersama dalam peperangan ini. Pihak-pihak itu ialah majikan, pekerja, peniaga dan pengguna / rakyat sendiri. Segeralah laksanakan peranan masing-masing dengan lebih gigih lagi untuk kebaikan bersama.

27. Untuk memudahkan kefahaman tentang peranan masing-masing, kembalilah melihat sekali lagi Carta 1 yang dilakarkan itu. Huraiannya, jika perlu, akan ditulis di masa lain. Pada hemat saya, para pembaca bijak memahaminya.

Sumbangan Pakatan Rakyat?

28. Apakah pula sumbangan PR atau mereka yang bijak berkokok itu dalam meredakan tekanan inflasi ke atas kehidupan rakyat?

29. Yang jelas, mereka turut menyumbang kepada kenaikan kos perniagaan dan sara hidup, sepertimana yang dilakukan oleh MBSA. Baru-baru ini MBSA mengumumkan kenaikan kadar lesen perniagaan antara 20% hingga 180%! Yahuuu!!! Siapa bising???

ghjv

Carta Inflasi – Bird’s Eye View

BcFwb8hIUAEy6JR

 

Slide2

Slide1

 

 

 

, ,

2 Comments

BAJET 2014 – PENGURUSAN FISKAL & HUTANG NEGARA

Untitled3fg

Untitled2vfd

1. Saya ingin memberi perhatian utama kepada dua perkara dalam Bajet 2014: (a) Teras Bajet Yang Kedua – Mengukuh Pengurusan Fiskal dan (b) Hutang Negara.

Kejayaan

2. Sebelum itu, sukalah saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada YAB PM dan Jemaah Menteri beliau kerana terus berjaya dan mampu mengemudikan negara yang kita cintai ini, terutama di bidang ekonomi, dengan baiknya.

3. Diakui kerajaan BN tidaklah sempurna atau perfect tetapi, berdasarkan a basket of indicators, ia jauh lebih baik daripada banyak negara di dunia ini, berdasarkan outcome yang diharapkan oleh rakyat dari segi:

3.1 Pertumbuhan GDP – Malaysia = 4.5% banding dengan negara-negara lain yang lebih rendah atau menguncup seperti USA, Germany, Euro Zone dan Singapura;

3.2 Kadar pengangguran – menikamati guna tenaga penuh bertahun-tahun manakala banyak negara bergelut dengan masalah pengangguran yang tinggi seperti Jepun, China, USA dan Euro Zone;

3.3 Kadar kemiskinan – hanyalah 1.7% sedangkan banyak negara terus dicengkam kemiskinan seperti USA (15%), China (36%), Indonesia (50%) dan India (75%);

3.4 Kadar inflasi – rendah / sederhana (1.8%) berbanding dengan Negara-negara lain melebihi 4% seperti Indonesia, China dan India;

3.5 Keamanan – berdasarakan Global Peace Indeks, Malaysia di kedudukan no.29/162 di dunia;

3.6 Kebahgiaan – berdasarkan World Hapiness Index, kedudukan Malayasia no. 56/156 di dunia.

3.7 Kemakmuran – berdasarkan Legatum Prosperity Index, kedudukan Malayasia no. 44/142 di dunia.

3.8 Kemajuan – berdasarkan Human Development Index, kedudukan Malaysia no. 64/187 di dunia.

4. Rengkasnya, berdasarkan 4 petunjuk global itu, Malaysia berada di top one third di kalangan 195 buah negara di dunia.

Tuntutan

5. Agar seimbang, pada hemat saya, bajet wajarlah dilihat dari segi 5 aspek berikut:

5.1 pendapatan kerajaan (sumbangan rakyat) dan perbelanjaan (kehendak rakyat),

5.2 suasana ekonomi global (permintaan luar) dan suasana ekonomi dalam negeri (permintaan domestik),

5.3 pertumbuhan serta agihan,

5.4 keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan negara, serta

5.5 pertumbuhan mapan yang turut mengambil kira tuntutan jangka pendek, sederhana dan panjang.

6. Diharaplah cadangan dan kritikan mengambil kira tuntutan yang kadangkala berkonflik ini.

Teras

7. Mengenai Teras Mengukuh Pengurusan Fiskal pula, ia merupakan kesinambungan usaha Bajet 2013, khasnya Fokus Ke-4 iaitu meneruskan konsilidasi fiskal:

7.1 meneruskan langkah perbelanjaan berhemah;

7.2 nilai untuk wang (value for money);

7.3 sasaran pulangan perbelanjaan yang lebih baik;

7.4 jabatan kerajaan bertanggungjawab ke atas barangan dan perkhidmatan yang diperolehi; dan

7.5 paras hutang kekal mapan iaitu tidak melebihi had berhemah melalui:

(a) pelaksanaan dasar makrofiskal yang baik,

(b) kepatuhan kepada peraturan fiskal, dan

(c) strategi pengurusan hutang yang berhemah.

8. Kali ini kerajaan menumpukan pula kepada:

8.1 Transformasi Perkhidmatan Awam,

8.2 Menambahbaik Pengurusan Belanjawan,

8.3 Potongan Cukai Bulanan Sebagai Cukai Muktamad,

8.4 Rasionalisasi Subsidi, dan

8.5 GST.

Pertimbangan

9. Untuk memberikan gambaran yang lengkap, sekurang-kurangnya aspek-aspek berikut hendaklah ditimbangkan:

9.1 Hasil kerajaan,

9.2 Perbelanjaan kerajaan,

9.3 Hutang kerajaan,

9.4 Tujuan kerajaan berhutang,

9.5 Kemampuan kerajaan membayar balik,

9.6 Defisit fiskal, dan

9.7 Rizab antarabangsa.

10. Hasil kerajaan terus meningkat dari RM158.6B (2009) kepada RM224.1B (2013) atau 41.3% dalam tempoh tersebut.

11. Perbelanjaan kerajaan meningkat dari RM206.6B (2009) kepada RM262.2B (2013) atau hanyalah 26.9% dalam tempoh yang sama.

12. Kadar kenaikan hasil (41.3%) yang lebih tinggi daripada kadar kenaikan perbelanjaan (26.9%) merupakan salah satu bukti kerajaan meneruskan langkah perbelanjaan berhemah.

13. Hutang Kerajaan Persekutuan (HKP), akhir Jun 2013:

13.1 benar HKP pada akhir Jun, 2013 dianggarkan berjumlah RM519.4B atau 52.6% darpada nilai GDP dan ianya menghampiri ceiling 55% yang ditetapkan tapi kini berkurangan 1.1% banding 2012 (53.7%). [Nota: ceiling Eurozone = 60%].

13.2 Namun hutang ini adalah sihat kerana:

(a) Ia adalah untuk pembangunan yang merangsang kemajuan dan menjana pendapatan; bukan untuk operasi / penggunaan (consumption);

(b) 96.8% daripada HKP adalah hutang domestik; hanya 3.2% daripada jumlah hutang tersebut adalah hutang luar negara atau 1.7% daripada GDP. Bermakna (i) tidak banyak berlaku aliran wang keluar dan (ii) peminjam dalam negeri seperti KWSP (para pencarum – pekerja) mendapat pulangan yang reliable dan stable.

14. Hutang Luar Negara (HLN), akhir Jun 2013

14.1 meningkat 12.6% dari RM252.8B (2012) kepada RM284.7B (2013); ia hanyalah 28.8% daripada GDP;

14.2 HLN kita lebih rendah dari banyak negara seperti Singpaura 110%; Itali 120% dan Jepun 200%;

14.3 HLN mengandungi hutang sektor swasta dan HKP. HKP amatlah kecil – hanyalah RM16.5B atau 5.8% daripada jumlah HLN atau hanyalah 1.7% daripada GDP;

14.4 HKP menurun dari RM18.1B (2011) kepada RM16.8B (2012) dan RM16.5B (2013).

15. Kemampuan membayar balik

15.1 HKP – Kerajaan mampu membayarnya. Bukti:

(a) Nisbah bayaran khidmat hutang kekal terurus – hanya 10.1% daripada jumlah hasil; masih di bawah threshold 15% daripada jumlah hasil;

(b) Jumlah HKP (52.6%) tidak melebih 55% daripada GDP;

(c) Defisit keseluruhan telah dapat diturunkan sebanyak 21.7%, dari RM47.4B (2009) kepada RM37.1B (2014);

(d) Defisit fiskal telah dapat diturunkan dari 6.7% (2009) kepada 4.0% (2013) dan diunjurkan akan turun lagi ke 3.5% (2014), berbanding dengan negara-negara lain yang melebihi 10% seperti Greek, UK dan Sepanyol; dan

(e) Nisbah khidmat hutang luar negeri Kerajaan Persekutuan amatlah rendah – 0.1% (2013), menurun dari 0.8% (2011) dan 0.2% (2012).

15.2 Jumlah HLN

(a) Nisbah khidmat jumlah hutang luar negeri di tahap yang mapan – 10.7%;

(b) Rizab Antarabangsa pada 14 Oktober, 2013 sebanyak RM444.9B; ia mampu untuk membayar 3.9 kali hutang luar negeri jangka pendek dan membiayai 9.7 bulan impot tertangguh.

16. Gambaran komposit ini membuktikan Kerajaan BN adalah sebuah kerajaan yang cekap dan effisien dalam menguruskan kewangan negara demi kepentingan rakyat. Bukan seperti yang cuba digambarkan oleh para pembangkang yang sakit. Namun ia akan terus memperkukuhkan (consolidate) lagi kedudukan fiskal dan kewangan negara, sepertimana yang telah dilakukan selama ini. Salah satu rantaian usaha itu ialah menurunkan lagi defisit fiskal kepada 3.5% pada tahun depan berbanding 4.0% pada tahun ini.

17. Yang demikian, adalah bijak sekali dan tidak silap rakyat telah memilih sekali lagi BN pada 5 Mei 2013 lalu untuk mentadbirkan Malaysia bagi tempoh 5 tahun akan datang.

Mohon perhatian

18. Dalam pada itu, saya ingin menarik perhatian kepada beberapa perkara berikut:

18.1 pembinaan Lebuhraya Pantai Barat dari Banting ke Taiping. Ia telah pernah diumumkan pada tahun 2008. Diharaplah bahawa kali ini ia akan menjadi kenyataan. Pada masa yang sama, saya memohon agar Lebuhraya Pantai itu akan dapat diteruskan ke selatan hinggalah ke Johor Bahru.

18.2 Projek RAPID di Pengerang yang bernilai kira-kira RM62 bilion. Difahamkan projek ini mengalami banyak masalah dan kini telah lewat dari jadual asalnya. Ia mempunyai impak yang besar ke atas ekonomi, syarikat-syarikat yang terlibat serta rating ke atas negara kita. Justeru saya mohon Kerajaan menerangkan kepada rakyat senario sebenar.

18.3 Lobster farm project di Semporna. Projek ini telah beberapa kali disebut; dilaporkan ia akan diusahakan oleh Darden, sebuah syarkiat dari USA. Ada pihak-pihak tertentu yang mempunyai reservation terhadap projek dan syarikat berkenaan. Terdapat laporan yang menyatakan syarikat tersebut menjangkakan pengeluaran hanya akan bermula pada tahun 2017 dan ia akan siap sepenuhnya pada tahun 2029! Semuanya akan dikawal oleh syarikat tersebut. Oleh itu, eloklah Kerajaan memaklumkan kepada rakyat:

(a) Kaedah operasi syarikat berkenaan,

(b) Tahap pelaburan Darden, kerajaan negeri dan Persekutuan dalam projek tersebut,

(c) Pihak yang bertanggungjawab mengongkosi pembinaan prasrana, dan

(d) Pulangan kepada rakyat setempat, kerajaan negeri dan Persekutuan.

18.4 Pembanguan lima koridor, khasnya IRDA. Tahniah di atas kejayaan IRDA yang luasnya 1.3 kali ganda lebih besar dari Melaka dan 3.1 kali ganda lebih besar dari Singapura kerana laju berada di hadapan di kalangan koridor-koridor yang telah diwujudkan. Sehubungan itu, eloklah Kerajaan memaklumkan sejauh manakah kemajuan, kemakmuran dan kejayaan itu turut dinikmati oleh rakyat Malaysia, khasnya golongan berpendaptan rendah?

18.5 Dari segi pemilikan tanah, eloklah rakyat diberi tahu secara telus berapa luaskah tanah milik Melayu telah bertukar tangan kepada kaum lain dan bangsa asing, dan berapa banyak pulakah hartanah, dari segi bilangan unit dan nilai, yang telah dimiliki oleh orang Melayu berbanding kaum-kaum lain dan warganegara asing?

18.6 Kita tidak mahu melihat pembangunan di kawasan tersebut menjadikan bangsa Melayu, seperti ungkapan masyhor Allahyarham Tan Sri Aminudin Baki, “umpama ayam di kepuk mati kelaparan, itek di air mati kehausan”.

18.7 Skim Usahawan Pasar Malam. Prakarsa baru yang diperkenalkan oleh YAB PM / MK II untuk membantu para peniaga ini amatlah dihargai. Saya yakin mereka tentunya gembira dan menyambut baik. Dalam pada itu, saya ingin menambahbaik inisiatif MK II tersebut demi kebaikan dan keadilan sosial.

18.8 Pada hemat saya, golongan peniaga pasar malam (PPM) ini berada di bawah golongan EKS dalam hiraki masyarakat peniaga. Yang demikian itu, sepatutnyalah mereka ini mendapat pertolongan/bantuan yang lebih dari golongan EKS. Tetapi apa yang berlaku adalah sebaliknya.

18.9 Kumpulan PPM diberikan pinjaman dengan dikenakan kadar faedah 4% manakala kumpulan EKS yang lebih bernasib baik diberikan subsidi kadar faedah 2%! Justeru dipohon agar PPM diberikan subsidi kadar faedah yang sama atau lebih baik lagi.

18.10 Seterusnya saya mencadangkan had maksima pinjaman RM30,000 itu dinaikkan kepada RM100,000, selaras dengan kemudahan pinjaman maksima yang diberikan oleh TEKUN.

18.11 Ekoran dari syor tersebut, mohon peruntukan ditambah antara RM50 juta – RM100 juta lagi.

19. Moga-moga artikel ini dapat membantu mencerahkan kefahaman rakyat tentang kedudukan fiskal kerajaan serta rantaian usahanya dalam menangani masalah yang dihadapi itu. Pada masa yang sama, diharap pula pihak kerajaan dapat memberikan perhatian dan pertimbangan yang serius tergadap 5 perkara yang dibangkitkan di atas.

,

3 Comments

Usul Ekonomi: Kedudukan Ekonomi Bumiputera – Matlamat Masih Jauh

Ucapan perbahasan di Perhimpunan Agung Umno yang baru lepas ini:

____________________________________________________________

Bismillah… Asm’kum wbt.

YBhg Tan Sri Pengerusi Tetap yang dihormati,

YAB Presiden UMNO Malaysia yang dikasehi,

YAB Timbalan Presiden UMNO yang disayangi,

Para pemimpin dan kerabat UMNO di dalam dan di luar Dewan yang Allah rahmati, khasnya YAB DS Ir Idris Haron, Pengerusi BPUNM.

Nama saya AKBAR ALI,

Ikan tuka, ikan masin

Wakil Melaka, UMNO Bahagian Jasin.

 1. Terlebih dahulu izinkan saya  merakamkan ribuan terima kasih kerana turut diberi peluang untuk membahaskan usul ekonomi yang penting ini.
 2. Seterusnya saya ingin merakamkan setinggi penghargaan terhadap parti keramat ini yang telah banyak berjasa dalam menggubal, melaksana, mempertahan dan melindungi hak Melayu dan Bumiputera serta kaum-kaum lain juga, termasuklah saya dan keluarga saya yang turut mendapat manfaatnya. 

YBhg Tan Sri Pengerusi Tetap,

Kejayaan

 1. UMNO Melaka menyokong usul ekonomi sepertimana yang telahpun dihuraikan oleh YBhg. Dato’ Dr Awang Adek itu. Di ruang dan peluang yang terhad ini, UMNO Melaka  akan lebih menumpukan kepada mengupas the disturbing re-emerging issues dan matlamat yang masih jauh untuk dicapai.
 2. Selanjutnya, UMNO Melaka  akan mengangkatkan beberapa syor demi untuk menyokong iltizam YAB Presiden ke arah memperkasa ekonomi Bumiputera, seperti mana yang telah pertama kali beliau lafazkan pada 14 September lalu. Kini beliau telah mengulangi dan menegaskannya beberapa kali, termasuklah dalam ucapan perasmian beliau semalam.
 3. Cuma saya agak terpinga-pinga  mengapa tidak semua pak menteri UMNO dan pak menteri dari parti-parti komponen BN yang lain  turut menzahirkan sokongan mereka sedangkan agenda ini telahpun diangkat oleh YAB PM sebagai sebahagian dari agenda nasional! Adakah mereka tidak berkongsi impian dan visi yang sama?

 

YBhg Tan Sri Pengerusi Tetap,

 1. Kejayaan parti keramat kita telahpun dihuraikan oleh YAB Timbalan Presiden tiga hari lalu dan YAB Presiden semalam. Rengkasnya, UMNO telah berjaya delivering dengan cemerlangnya tuntutan hakiki dan aspirasi rakyat SEMUA kaum yang merangkumi 4 aspek crucial iaitu keamanan, kebahagian, kemakmuran dan pembangunan.
 2. Outcomenya, Malaysia mampu menjadi the best one third teratas di persada dunia berdasarkan  Global Peace Index, World Happiness Index, Legatum Prosperity Index dan Human Development Index.
 3. Lantas tepat sekalilah UMNO menjadi payung kita:

Anak duri anak tenggiri,

Dalam belanga bertemu jodoh,

UMNO umpama payung negeri,

Tempat kita tumpang berteduh.

 1. Maka wajar sekali parti UMNO, yang telah banyak berjasa kepada semua rakyat berbilang kaum, disanjung dan dijunjung, bak kata pantun Melayu:

Dari Rengit pergi ke Bentung,

Membeli nyiur di pasar Tanjung,

Bumi tersenget langit tergantung,

Jasa UMNO tetap dijunjung!

 

YBhg Tan Sri Pengerusi Tetap,

Matlamat masih jauh   

 1. Di celah-celah kejayaan yang kita raikan itu dan di antara sorak sorai yang kita laungkan, kita hendaklah menerima hakikat bahawa walaupun kita kini telah berada di kedudukan yang jauh lebih baik berbanding pada tahun 1970an, namum matlamat yang hendak kita kejar itu masih jauh lagi. Di antara tepukan dan pekikan, terselit pula beberapa isu lama yang timbul semula. Semua ini menunut ditangani segera.
 2. Seperti yang diungkapkan oleh YAB Presiden, Bumiputera merupakan golongan terbesar di bumi bertuah ini iaitu 67.9% atau lebih dari dua pertiga! Apa yang perlu kita terjemahkan dari penegesan beliau itu ialah 67.9%  ini hendaklah dijadikan benchmark atau penanda aras baru dalam perancangan, pelaksanaan dan sasaran kita. Bukan lagi 30%. Sasaran 30% itu sesuai semasa DEB digubal tetapi kini ianya perlu dikemaskini.
 3. Berdasarkan penanda aras yang baru ini iaitu 67.9%, maka angkubah-angkubah kritikal berikut masih jauh dari sasarannya:
 • Pendapatan kasar isi rumah bulanan kita hanyalah di tahap 59.2%.
 • Syer pendapatan 40% isi rumah Bumiputera terbawah hanyalah 15.1% iaitu masih di tahap 1989!
 • Golongan profesional 44.7%,
 • Milikan ekuiti 23.5%, (tawaran saham khas untuk Bumi  2013 hanya 7%; sepatutnya 12.5%! Mohon YAB DS / Tok Pa tolong jelaskan)
 • Tabungan 9.7%,
 • Premis industri 4.5%,
 • Bangunan perdagangan 5.4%,
 • Rumah kediaman 26.1%, dan
 • Milikan tanah di salah sebuah negeri tertentu 42.5%.
 1. Mengenai pemilikan tanah, saya ingin menarik perhatian kepada Wasiat Raja-Raja Melayu yang telah diingatkan oleh YAB Presiden semasa melancarkan Pemerkasaan Ekonomi Bumiputera pada 14 September lepas.
 2. Raja-raja Melayu telah mewasiatkan 50% Tanah Simpanan Melayu, setelah ditolak gunung ganang, tasik dan hutan simpan. Baki 50% lagi direbut bersama kaum-kaum yang lain. Ini bermakna, Bumiputera  sewajarnya memiliki lebih 50% keluasan tanah  di negara kita sendiri, setelah ditolak gunung ganang, tasik dan hutan simpan. Malanganya di sebuah negeri tertentu itu di mana rakyat Bumiputeranya seramai 66.9% tetapi hanya memiliki 42.5% sahaja!
 3. Tanah adalah paksi kepada segala-galanya di sesebuah negara bangsa. Justeru atas keinsafan ini, UMNO Melaka mohon kepada YAB Presiden agar dapat menerangkan kedudukan sebenar pemilikan terkini tanah mengikut negeri, kaum dan warganegara.
 4. Juga menjadi minat kami untuk mengetahui kedudukan pemilikan tanah terkini di Iskandar Malaysia yang luasnya 1.3 kali ganda lebih besar dari Melaka atau 3.1 kali ganda lebih besar dari Singapura.
 5. Secara jujur, kita tidak mahu senasib dengan ayam di kepuk mati kelaparan, itik di air mati kehausan, sepertimana yang dibimbangi oleh allahyarham Tan Sri Aminudin Baki.

 

YBhg Tan Sri Pengerusi Tetap,

Jurang melebar semula

 1. Masalah  matlamat yang masih jauh itu, seperti yang saya senaraikan tadi, diburukan lagi oleh jurang yang melebar semula selepas 2009. Sebagai contoh, nisbah purata pendapatan kasar isi rumah bulanan Bumiputera telah melebar berbanding isi rumah orang Cina. Pada tahun 2009, setiap RM1 yang dimiliki isi rumah Bumiputera, isi rumah Cina memiliki RM1.38. tetapi pada tahun 2012, pendapatan isi rumah orang Cina meningkat kepada RM1.43.
 2. Jurang pendapatan antara isi rumah luar bandar dan bandar turut melebar.
 3. Dalam tempoh yang sama, peratus pemilikan nilai premis terraced factory oleh Bumiputera merosot dari 45% kepada 35.1%, bangunan perdagangan dari 5.8% kepada 5.4% dan rumah kediaman dari 27.2% kepada 26.1%!

 

Syor UMNO Melaka

 1. Sehubungan itu, UMNO Melaka ingin mencadangkan beberapa resipi untuk membantu parti dan kerajaan mencapai matlamat yang masih jauh itu dan sekali gus membantu merapatkan semula jurang yang kian melebar.
 2. Dalam menegaskan hak kita, kita hendaklah mencontohi ketegasan dan keberanian Allahyarham Dato’ Onn Jaffar. Kita jangan bersikap apologis dan defensif; jangan berbisik-bisik macam suara itik nila atau itik serati.
 3. Namun, ingin  ditegaskan juga di Perhimpunan yang bersejarah ini, agar kawan-kawan kita bukan Bumiputera tidak gunda gulana, bahawa usaha untuk membantu Bumiputera bukanlah ala Robin Hood iaitu merompak harta orang kaya dan berikan kepada orang miskin.
 4. Kita akan berpaksikan falasafah orang Melayu, sepertimana yang diungkapkan dalam pantun ini:

Kita tak nak ke seberang,

Kita hanya nak ke kota,

Kita tak nak hak orang,

Kita hanya nak hak kita!

 1. Atas semangat sedemikian, UMNO Negeri Melaka menyarakan 8 perkara  berikut:

Pertama       -        menyokong iltizam dan usaha parti untuk terus memelihara dan melaksanakan keistemewaan Bumiputera yang dipahat di  bawah Perkara 153 Perlembagaan Malaysia kerana kini  terdapat suara-suara sumbang untuk merobeknya.

Perkara 153 ini berkait rapat dengan memperkasa ekonomi Bumiputera iaitu kemasukan ke perkhidmatan Awam, biasiswa dan latihan serta lesen dan permit. Ia termasuklah AP  bagi kereta impot yang tidak wajar dihapuskan, sepertimana  lesen casino tidak dihapuskan. Ia boleh dianggap sebagai unconstitutional, jika ianya dimansuhkan.

Sukalah saya sama-sama mengingatkan bahawa keistemewaan, hak, taraf dan kedudukannya dilindungi serta tidak boleh dipersoal dan dipertikaikan, sepertimana yang dilarang oleh Perkara 10 Fasal (4). Justeru janganlah ada bukan Bumi dan Melayu liberal yang cuba merobek dan membuang Perkara 153 dan Perkara-perkara lain seperti Perkara 3 (agama Islam), Perkara 89 (Tanah Rizab Melayu) dan Perkara 152 (Bahasa Kebangsaan) sedangkan anak cucu cicit kaum migran terus menikamti kerakyatan mereka di bawah Bahagian 3, Perlembagaan sehingga ada matahari dan bulan!

Perkara 153 hendaklah terus dikekalkan sekalipun affirmative action  sudah tidak diperlukan lagi kerana kita sudah mampu berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan kaum-kaum yang lain pada suatu hari nanti. Ia hendaklah dikekalkan sepertimana kita mengekalkan Perkara 5 (Hak kebebasan diri) dan Perkara 10 (Kebebasan bercakap, berhimpun dan menubuhkan persatuan).

Kedua         -        Memperkasa usaha untuk Bumiputera mencapai kemerdekaan ekonomi bagi mengisi kemerdekaan negara.

Ketiga         -        Menegaskan keseimbangan antara pertumbuhan dan agihan atau growth with equity; agihan tanpa pertumbuhan merupakan pengagihan kemiskinan manakala pertumbuhan tanpa agihan pula boleh melebarkan lagi jurang, sepertimana yang berlaku selepas 2009.

Keempat      -        membina aset hartanah mampu milik di samping membina rumah kediaman mampu milik.

Kelima         -        UMNO Melaka menyokong penuh langkah kerajaan menyemak semula dasar-dasarnya seperti dasar sekim subsidi yang bertujuan untuk mengukuhkan lagi rantaian prakarsa konsilidasi fiskalnya.

Sesungguhnya pemberian subsidi atas nama untuk menolong rakyat miskin sudah lama patut dirombak kerana yang mendapat nikmat besar ialah orang kaya. Sebagai contoh, sektor  isi rumah hanya menggunakan gula sebanyak  3%, menurut Penyiasatan Perbelanjaan Isi Rumah. 97% lagi digunakan oleh pihak industri seperti kilang yang membuat minuman rengan, coklat dan confectionery serta hotel dan restoran.

Ini bermakna yang medapat faedah besar dari subsidi gula ialah pihak industry; bukan isi rumah, bukan kita! Siapakah mereka yang ramai itu? Tentulah bukan kita.

Begitu juga dengan subsidi disel untuk para nelayan. 80% dari disel itu dinikmati oleh 20% nelayan besar dan kaya. Siapakah kebanyakan mereka itu? Tentunya bukan orang kita! Baki 20% lagi dinikmati pula 80% nelayan kecil dan miskin. Siapakah mereka itu? Kebanyakannya adalah nelayan Bumiputera! Maka siapakah sebenarnya yang kita tolong?

Menurut satu kajian, faedah subsidi yang dinikmati oleh seorang pemilik kereta mewah dalam tempoh satu minggu adalah bersamaan dengan faedah yang dinikmati seorang pemilik motorsikal kecil bagi sepanjang tahun. Tentulah kita tahu siapa yang paling ramai memiliki kereta mewah dan siapa pula yang paling ramai memiliki motorsikal kecil!

Maka jelas sekali subsidi-subsidi  inilah yang membantu menggunungkan bukit, mendalamkan lurah dan melebarkan lagi jurang.

Dalam konteks ini, perjuangan Bumiputera tidak lebih ibarat kerbau yang penat membajak di sawah tetapi kucing yang kenyang makan nasi di rumah!

Lantaran  sebab itulah, maka, secara tersirat, kerajaan mahu merombak semua sekim subsidi ini. Syabasy YAB DS dan YB DS Husni yang menjadi arkiteknya.

Keenam       -        Dalam pada itu, UMNO Melaka juga  ingin mencadangkan agar kerajaan turut mengkaji  semula semua dasar kerajaan yang lain yang merugikan atau membunuh Bumiputera. Saya sentuh dua saja iaitu  pendekatan meritokrasi dan sistem kuota.

Meritokrasi memang berguna, terutama sekali di pasaran yang hebat persaingannya. Tetapi melaksanakan meritokrasi di padang permainan yang tidak sama rata hanyalah melebarkan lagi jurang antara kaum dan antara golongan sosio-ekonomi yang berbeza kerana ia umpama undang-undang rimba dan kita pula belum duduk sudah belunjur. Maka tanpa disedari kita telah menyusukan kera di hutan!

Contohnya ialah keputusan PTPTN menukar pinjaman kepada biasiswa bagi mereka yang lulus ijazah kelas pertama. Kerana padang yang tidak sama rata, untuk makluman semua, hanya 19% sahaja faedah itu dinikmati oleh mahasiswa Bumiputera manakala baki 81% lagi pergi kepada mahasiswa bukan Bumiputera.

Dari segi sosio-ekonomi pula, hanya  33% dinikmati oleh mereka yang dari keluarga berpendapatan bawah RM2,000 sebulan manaklah baki 67% lagi dinikmati oleh mereka yang dari keluarga berpendapatan melebihi RM2,000 sebulan. Dari segi nilai, difahamkan ia melibatkan RM500 juta setahun. Sekali lagi, outcomenya jurang melebar semula.

Sistem kuota yang kita amalkan sekarang adalah merugikan dan boleh membunuh kita. Sebagi contoh kuota kemasukan ke IPTA adalah B55:BB45; kuota rumah kediaman luar bandar B60:BB40; rumah kediaman bandar B40:BB60; bangunan perniagaan luar bandar B40:BB60 dan bangunan perniagaan bandar B35:BB65! Tanpa sedar kita merancang untuk gagal, bukannya gagal merancang! Sepatutnya kuota itu hendaklah semuanya B68:BB32!

Ketujuh       -        memberi focus kepada golongan makan gaji.

Satu characteristic yang ingin saya ketengahkan ialah, di kalangan gunatenaga Bumiputera, 69% adalah sebagai pekerja makan gaji, 29% bekerja sendiri seperti petani, nelayan serta peniaga kecil dan hanya 2% adalah majikan. Ini bermakna tumpuan pertama untuk menolong Bumiputera  adalah mereka yang makan gaji.

Jika tidak ditolong mereka ini maka bermaknalah kita tidak menolong bangsa kita. Namun ia tidaklah bermakna kita tinggalkan langsung yang baki  31% itu. Apabila kita fahami ini maka barulah kita boleh fahami mengapa isi rumah Bumiputera adalah yang teramai dalam kumpulan pendapatan 40% terbawah  iaitu 75%, seperti yang terkandung dalam buku MBE.

Keadaan ini berlaku kerana gaji sebenar atau real wages pekerja bawahan menurun dan kenaikannya pula ditekan oleh kebanjiran pekerja asing. Oleh itu kita mohon supaya kerajaan menyemak semula dasar gunatenaga yang tidak selari dengan wawasan  negara berpendapatan tinggi ini.

Keadaan ini juga berlaku kerana diskriminasi kaum yang serius berleluasa di sector swasta dan sector ini merupakan majikan terbesar di mana 90% pekerja bekerja di situ.

Contoh yang saya boleh berikan adalah berdasarkan Tracer Study oleh KPM. Menurut kajian tersebut, graduan Bumiputera merupakan kumpulan terbesar  iaitu 47.5% menerima gaji permulaan bulanan bawah RM1,500 berbanding 33.4% graduan Cina dan 41.2% graduan India.

Yang lebih menyedihkan lagi, bagi semua jenis aktiviti pekerjaan, menurut HIS, kita mendapat purata pendapatan kasar bulanan yang lebih rendah dari kaum-kaum lain.

Untuk menghapuskan diskriminasi ini, UMNO Melaka mencadangkan agar kerajaan mengadakan engagement yang serius dengan sector swasta sehingga mereka menghayati saranan YAB Presiden “That shared peace and collective prosperity are the true guarantors of national success”.

Matlamat seterusnya ialah untuk mendapatkan  akujanji bagi 4 perkara utama ini:

satu – menerima atau buy-in dan melaksanakan agenda memperkasa ekonomi Bumiputera di sektor swasta;

dua – menghapuskan diskriminasi terhadap Bumiputera dan kaum-kaum lain;

tiga – menyusun semula guna tenaga dan kekayaan, dan

empat – mewujudkan padang permainan yang sama rata.

Kelapan       –     UMNO Melaka menyokong anjakan paradigma YAB Presiden dalam mengendalikan ekonomi negara yang bertujuan untuk serve the rakyat, bukannya golongan elite semata-mata, sepertimana yang telah beliau ungkapkan di International Forum 2013 pada 2 Disember lepas.

Dalam konteks ini, UMNO Melaka mohon mencadangkan agar dikurangkan kuasa pasaran serta dilebihkan intervensi kerajaan dengan tujuan untuk membantu Bumiputera dan kaum-kaum lain yang tertinggal.

Di era sekarang, even the great free marketeer USA sudah lari dari pasaran bebas dan mengamalkan dasar perlindungan sebab mereka, akhirnya, sudah menerima hakikat bahawa kebanyakan krisis yang melanda negara maju dan jurang melebar di Malaysia bukan kerana  kita ignore the markets but because we take them too seriously, menurut Prof Dani Rodrick.

Kita boleh ikut jejak langkah China yang lebih berjaya dalam menguruskan ekonominya. Menurut seorang pegawai tinggi kerajaan China, “in China, we make the market economy to serve the people and the State, not the market”!

 1. Dalam keghairahan menyaran dan meyeru pihak-pihak lain melakukan itu dan ini, yang lebih utama ialah Melayu dan Bumiputera sendiri hendaklah turut  melakukan transformasi sikap, ilmu dan kemahiran agar sama-sama selangkah, sederap dan sebahu dalam merealisasikan Agenda Memperkasa Ekonomi Bumiputera ini.

YBhg Tan Sri Pengerusi Tetap,

Penutup

 1. UMNO Melaka berpendapat jika kerajaan yang diterajui oleh UMNO melaksanakan 8 perkara yang telah dihuraikan itu dan disokong pula oleh majoriti rakyat  maka diyakini Agenda Pemerkasaan Ekonomi Bumiputera akan berjaya. Inilah juga yang diharapkan oleh masyarkat Melayu dan Bumiputera kerana hanya pada UMNO sahaja tempat kita semua berpaut. Justeru demi kepentingan kita jua, marilah sama-sama kita kukuh dan perkasakan parti keramat ini:

Pohon nyiur di tepi laut,

Burung gagak di pucuk kayu,

Kepada UMNO kita berpaut,

UMNO tegak, PERKASAlah MELAYU!

Para perwakilan sekelian, walaupun UMNO bukanlah sebuah parti yang sempurna atau perfect, namun saya cukup yakin bahawa UMNO adalah parti yang terbaik untuk kita: 

Anak ayam terlari-lari,

Anak itik terlompat-lompat,

Parti politik senang dicari,

Sebaik UMNO susah nak dapat.

Sekian, terima kasih… assamu’alaikum wbt

DATUK AKBAR ALI

6 Disember 2013

photo 1 photo 2 photo 3 photo 4

,

3 Comments

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.